Sverigedemokraterna Linköping

Välkommen till Sverigedemokraterna Linköping!

 

Varmt välkommen till hemsidan för Linköpings enda Sverigevänliga parti!

Jonas Andersson

Jonas Andersson, ordförande

 

Föreningens kontaktuppgifter:

Telefon : 013-20 70 53
E-post: linkoping@sd.se

Postadress

Sverigedemokraterna Linköping
C/o Stadshuset, Storgatan 43
581 81 Linköping

 • Medlemsträff med fokus på det gångna årets kommunfullmäktigearbete den 22 april

  Av Jonas Andersson den 27 april, 2017
  0

  Lördagen den 22 april i Linköpings stadshus höll Sverigedemokraterna Linköping en trevlig medlemsträff. Temat för träffen under lördagen var SD:s arbete i Linköpings kommunfullmäktige under det gångna året, alltså från den 22 april år 2016 till den 22 april år 2017. Jonas Andersson, som är gruppledare i kommunfullmäktige samt ledamot i kommunstyrelsen för SD Linköping, höll i ett föredrag under medlemsträffen. Jonas lyfte fram interpellationer, motioner och andra ärenden som partiet har lyft fram under det gångna året i Linköpingspolitiken. Därmed lyftes frågor om allt ifrån hur SD motsatt sig maxavgifter i hemtjänst och hemsjukvård till hur SD vill stoppa att nyanlända invandrare ges förtur i bostadskön i Linköpings kommun. Även vad som är på gång under år 2017 i kommunpolitiken lyftes upp av Jonas Andersson i föredraget som hölls, vilket också blev något som alla medlemmar sedan satt ner för att diskutera tillsammans under fikat som följde efter föredraget.

  Efter själva medlemsträffen i lördags, så valde flera personer att skriva på för att kandidera för Sverigedemokraterna i valet till Linköpings kommunfullmäktige nästa år, vilket naturligtvis förgyllde den politiska dagen.

   

  För mer information och kontakt:

  Jonas Andersson, ordförande Sverigedemokraterna Linköping
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se

   

  I väntan på att medlemsträffen ska inledas.

  I väntan på att medlemsträffen ska inledas.

 • Verksamhet med öppet hus-möten uppstartad

  Av Jonas Andersson den 24 april, 2017
  0

  Måndagskvällen den 10 april anordnade SD Linköping det allra första öppet hus-mötet i den nya partilokalen i centrala Linköping. Mötet blev en lyckad tillställning med många deltagande. Alltifrån helt nya partimedlemmar till personer med många år av bakgrund i kommunföreningen kom för att delta under mötet. Verksamheten med öppet hus-möten har som syfte att få medlemmar i kommunföreningen SD Linköping att träffas under mer lättsamma former utan någon särskild dagordning att förhålla sig till. När det hålls öppet hus finns utrymme att prata nyheter, politik, organisation och annat som berör medlemmarna, samtidigt som det också bjuds på gott fika, naturligtvis. Nästa öppet hus-möte kommer att hållas måndagskvällen den 8 maj i partilokalen, och verksamheten kommer sedan att fortsätta året ut.

   

  För mer information och kontakt:

  Jonas Andersson, ordförande Sverigedemokraterna Linköping
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se

   

  Samkväm under öppet hus-mötet den 10 april.

  Samkväm under öppet hus-mötet den 10 april.

   

  Öppet hus i SD Linköpings partilokal.

  Öppet hus i SD Linköpings partilokal.

 • PRM: SD lämnar in interpellation om trygghet under Linköpings Stadsfest

  Av Jonas Andersson den 24 mars, 2017
  0

  PRESSMEDDELANDE
  Sverigedemokraterna Linköping

  2017-03-24

  Jonas Andersson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Linköpings kommunfullmäktige, har i dag lämnat in en interpellation till kommunfullmäktige rörande trygghetssituationen under Linköpings Stadsfest. Stadsfesten är ett årligen återkommande evenemang som Linköpings kommun står bakom, som lockar hundratusentals besökare, men som samtidigt haft viss problematik med otrygghet och brottslighet.

  Linköpings Stadsfest är ett evenemang som kommunen stödjer och finansierar. Evenemanget är omfattande, och lockar hundratusentals besökare i augusti varje år. Potentialen i att Stadsfesten ska vara en tillgång för kommunen är stor, men det finns också risk för otrygghet och brottslighet vid den typen av stora evenemang som det rör sig om. Kommunen gick inför 2016 års Stadsfest ut med att evenemanget skulle göras tryggare än tidigare, men man kan omöjligen vara nöjd när det i samband med festen är så att människor rånas och omyndiga flickor utsätts för sexuella övergrepp. Med anledning av risken för otrygghet och brottslighet inför Stadsfesten i år, så vill Sverigedemokraterna ha svar från den politiska majoriteten hur tryggheten ska säkerställas. Interpellationen som har lämnats in kan läsas här i sin helhet.

   

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

   

  Jonas Andersson (SD), gruppledare i kommunfullmäktige, kommenterar:

  – Linköpings Stadsfest är på många sätt ett härligt evenemang, med potential att lyfta kommunen och skänka glädje åt Linköpingsborna och besökare utifrån. Tyvärr har festen också tidigare år drabbats av en rad vedervärdiga brott trots extrasatsningar på trygghet, så nu vill jag veta vad majoriteten kommer att göra för att säkerställa trygghet på gator och torg inför Stadsfesten i år.

   

  För mer information kontakta:

  Jonas Andersson, gruppledare i kommunfullmäktige & ledamot i kommunstyrelsen
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se

  alt.

  Johan Karlsson, ledamot i kommunfullmäktige & politisk sekreterare
  013-20 70 38
  johan.karlsson@sd.se

  linkoping

 • PRM: SD lämnar in motion om kostnadsfria halkskydd till äldre

  Av Jonas Andersson den 23 mars, 2017
  0

  PRESSMEDDELANDE

  Sverigedemokraterna Linköping

  2017-03-23

  Sverigedemokraterna Sonny Persson, Jonas Andersson och Johan Karlsson har i dag färdigställt och lämnat in en motion till Linköpings kommunfullmäktige. Motionen föreslår att kommuninvånare som är 65 år eller äldre ska få tillgång till halkskydd via kommunen utan kostnad, för att minska på antalet halkolyckor.

  Många av kommunens äldre invånare begränsas under vintern vad gäller utevistelse, på grund av snö och is som medför ökad risk för att halka och skada sig. En stor undersökning från Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) visar att upp till nästan var tredje person som är 65 år eller äldre uppger att de någon gång har undvikit att gå ut på grund av risken för att råka ut för en olycka på grund av halka vid snöigt och isigt väder. Att arbeta för att minimera halkolyckor, och ge en ökad frihetskänsla för de som känner oro inför halkolyckor om vintern, är en viktig tillgänglighets- och trygghetsfråga. Att ha halkskydd på skorna är något som kan bidra till att minska halkolyckorna beroende på snö och is. I en rad kommuner runt om i Sverige, som exempelvis Västerviks kommun, så har beslut fattats om att kostnadsfritt dela ut halkskydd för utomhusbruk till kommuninvånare som är 65 år eller äldre. Sverigedemokraterna vill nu alltså att Linköpings kommun ska göra samma sak. Motionen som är inlämnad och har undertecknats av Sonny Persson, Jonas Andersson och Johan Karlsson, finns att ta del av här i sin helhet.

   

  Sonny Persson (SD), Foto: Region Östergötland

  Sonny Persson (SD), Foto: Region Östergötland

   

  Sonny Persson (SD), ledamot i kommunfullmäktige, kommenterar:

  – Sverigedemokraterna som parti är en garant för äldre människors rättigheter i samhället. Om Linköpings kommun skulle dela ut halkskydd kostnadsfritt till äldre kommuninvånare, så skulle vi kunna vinna mycket vad gäller ökad trygghet och frihet för enskilda individer under vintern, men vårt förslag har också samhällsekonomiska fördelar.

   

  För mer information kontakta:

  Jonas Andersson, gruppledare i kommunfullmäktige & ledamot i kommunstyrelsen
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se

  alt.

  Johan Karlsson, ledamot i kommunfullmäktige & politisk sekreterare
  013-20 70 38
  johan.karlsson@sd.se

  linkoping

 • PRM: SD lämnar in interpellation om andelen elever som tar examen inom gymnasieskolan

  Av Jonas Andersson den 21 mars, 2017
  0

  PRESSMEDDELANDE
  Sverigedemokraterna Linköping

  2017-03-21

  Sverigedemokraterna Jonas Andersson och Johan Karlsson har i dag lämnat in en interpellation till Linköpings kommunfullmäktige rörande andelen elever i Linköpings kommun som tar examen från gymnasieskolans nationella program inom tre år.  De båda SD-företrädarna vill ha svar från den politiska majoriteten i Koalition för Linköping om vilka åtgärder man kommer att vidta med tanke på att var fjärde elev i dagsläget inte tar examen efter tre år på gymnasieskolans nationella program i kommunen.

  Skolverkets betygsstatistik pekar på att endast 74 % av svenska elever har examen inom tre år från gymnasieskolans nationella program. Det hela, handlar enligt Skolverket, bland annat om att man måste bli bättre på att tidigt fånga upp elever som riskerar att halka efter och tappa motivationen. Statistik för Linköpings kommun visar på liknande resultat som för Sverige i sin helhet. Omkring en fjärdedel av eleverna på gymnasieskolans nationella program i Linköpings kommun, tog inte examen efter tre år, sett till de senaste åren. Majoriteten i Koalition för Linköping har själva satt upp målsättningar vad gäller bildningsnämnden, om att andelen elever med examen från gymnasieskolans nationella program efter tre eller fyra år i Linköpings kommunala gymnasieskolor, ska öka med två procentenheter årligen. Mot bakgrund av den statistik som finns att tillgå, och vad den innebär för kommunen, samt sett till majoritetens egna målsättningar, så ser Sverigedemokraterna nu mycket bekymmersamt på läget. Sverigedemokraterna kräver att förbättring sker på området bland annat för att undvika en rad negativa sociala och ekonomiska konsekvenser för kommunen. Interpellationen som har lämnats in kan läsas här i sin helhet.

   

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

   

  Jonas Andersson (SD), gruppledare i kommunfullmäktige, kommenterar:

  – Linköpings kommuns skolor lider av samma problem som den svenska skolan gör i stort, både vad gäller bristande ordning och reda i skolmiljön samt vad gäller bristande skolresultat. Vi sverigedemokrater är inte nöjda med att en fjärdedel av eleverna i gymnasieskolan i Linköpings kommun inte har en examen efter tre år, och nu kräver vi att majoriteten vidtar åtgärder för att nå förbättring på området.

   

  För mer information kontakta:

  Jonas Andersson, gruppledare i kommunfullmäktige & ledamot i kommunstyrelsen
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se

  alt.

  Johan Karlsson, ledamot i kommunfullmäktige & politisk sekreterare
  013-20 70 38
  johan.karlsson@sd.se

  linkoping