Sverigedemokraterna i Linköping | Sverigedemokraterna i Linköping

Sverigedemokraterna Linköping

Välkommen till Sverigedemokraterna Linköping!

 

Varmt välkommen till hemsidan för Linköpings oppositionsparti!

Jonas Andersson

Jonas Andersson, ordförande

 

Föreningens kontaktuppgifter:

E-post: linkoping@sd.se

Postadress

Sverigedemokraterna Linköping
Torggatan 4A
582 19 Linköping

 • Lösenordsskyddad: Årsmöte 2020

  Av Jonas Andersson den 6 januari, 2020
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

 • PRM: SD Linköping lämnar in motion om att avveckla kommunens stöd till studieförbundet Ibn Rushd.

  Av jorgenring den 5 december, 2019
  0

  PRESSMEDDELANDE

  Sverigedemokraterna Linköping

  2019-12-05

  Chris Dahlqvist, gruppledare och Jonas Andersson ledamot i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna i Linköping, har idag lämnat in en motion  (Länk till motion: 191202 Ibn Rushd motion) till Linköpings kommunfullmäktige som syftar till att Linköpings kommun inte ska betala ut kommunala bidrag till studieförbundet Ibn Rushd.

  Studieförbundet Ibn Rushd erhåller stöd från Linköpings kommun för den verksamhet som de bedriver, och studieförbundet lyfts också fram på kommunens egen hemsida. Genom åren har detta studieförbund varit medialt uppmärksammat och kritiserat på såväl nationell som lokal nivå i Sverige, bland annat för sina kopplingar till det islamistiska Muslimska brödraskapet samt för att man upprepade gånger under åratal har bjudit in hatpredikanter och föreläsare med en antidemokratisk agenda. Efter ett sådant agerande bör man inte längre kunna erhålla kommunalt stöd.

  Sverigedemokraterna Linköping föreslår nu att Linköpings kommun inte ska stödja Ibn Rushd via kommunala skattepengar.

  Motionen är inlämnad och har undertecknats av Chris Dahlqvist och Jonas Andersson.

  Chris Dahlqvist (SD), Foto: Per Groth

  Chris Dahlqvist, Gruppledare

 • Om SD Linköpings aktiviteter under 2019

  Av Jonas Andersson den 9 november, 2019
  0

  För SD Linköping har 2019 varit ett omvälvande år där mycket har hänt. Många viktiga aktiviteter har hållits hittills under året i kommunföreningen, för många för att listas, men här följer ett urval av dessa:

  • – Under hela året har det regelbundet hållits öppet hus-möten i SD Linköpings partilokal i centrala Linköping, vilket är en etablerad tradition i föreningen som ger tillfälle för avslappnade samtal om politik och andra frågor medlemmarna emellan.
  • – Lördagen den 27 april höll SD Linköping en medlemsträff i Linköpings stadshus där flera nyvalda SD-företrädare i de olika politiska nämnderna i Linköpings kommun, bl.a. Christer Johansson, presenterade sig och arbetet i respektive nämnd.
  • – Veckorna innan valet till Europaparlamentet den 26 maj så kampanjade SD Linköping på ett omfattande vis, bland annat genom en Facebook-kampanj och att möta väljarna på stan i centrala Linköping.
  • Fredagen och lördagen den 30 resp. den 31 augusti deltog SD Linköping under Ljungsbro marknad för att möta väljarna, ett deltagande som har blivit till en tradition i kommunföreningen.
  • Ulrika marken ägde rum torsdagen den 12 september, och SD Linköping fanns även på plats där för att kampanja och möta väjarna, något man också gjort sedan flera år tillbaka under marknaden.
  • – Torsdagen den 24 oktober hölls ett medlemsmöte i Linköpings stadshus där Chris Dahlqvist (gruppledare i Linköpings kommunfullmäktige för SD) och Jörgen Ring (politisk sekreterare i Linköpings stadshus för SD) presenterade sig och sina politiska visioner samt berättade om arbetet i Linköpings stadshus för Sverigedemokraterna sedan valet 2018.

   

  SD Linköpings Chris Dahlqvist och Jonas Andersson kampanjade inför valet till Europaparlamentet.

  SD Linköpings Chris Dahlqvist och Jonas Andersson kampanjade inför valet till Europaparlamentet.

  Kampanjande under Ulrika marken tidigare i höstas.

  Kampanjande under Ulrika marken tidigare i höstas.

  Medlemsträff i oktober där Chris Dahlqvist och Jörgen Ring höll föredrag.

  Medlemsträff i oktober där Chris Dahlqvist och Jörgen Ring höll föredrag.

   

  För mer information och kontakt:

  Jonas Andersson, ordförande Sverigedemokraterna Linköping
  jonas.andersson@sd.se

 • Information från valberedningen inför årsmötet 2020

  Av Jonas Andersson den 5 november, 2019
  0

  Årsmötesperioden för kommunföreningar i Sverigedemokraterna är den 15 januari till den 28 februari. Följaktligen kommer Sverigedemokraterna Linköping år 2020 att hålla årsmöte under den nämnda perioden. Inför årsmötet tar SD Linköpings valberedning emot nomineringar till förtroendeuppdrag, men sista datum för att inkomma med nomineringar är den 1 december.

  Nomineringar till årsmötet ska inkomma till valberedningens ordförande/sammankallande Jacob Hagnell, det går exempelvis bra att göra dessa genom att e-posta till valberedning.linkoping@sd.se. Vid övriga frågor som berör valberedningens arbete, nomineringar o.s.v. så går det också bra att höra av sig till Jacob Hagnell på samma e-postadress.

   

  För mer information och kontakt:

  Jonas Andersson, ordförande Sverigedemokraterna Linköping
  jonas.andersson@sd.se 

 • PRM: Val av ny gruppledare i Linköpings kommunfullmäktige

  Av Jonas Andersson den 22 augusti, 2019
  0

  PRESSMEDDELANDE
  Sverigedemokraterna Linköping

  2019-08-22

  Sverigedemokraterna Linköping har torsdagen den 22 augusti hållit möte med kommunfullmäktigegruppen, där det fattats viktiga beslut kring kommunföreningens framtid. Under mötet beslutades att Chris Dahlqvist som är ledamot i kommunfullmäktige och politisk sekreterare i dagsläget, tar över som gruppledare för Sverigedemokraterna i Linköpings kommunfullmäktige, efter Klas Ahlberg som har lämnat positionen.

  Torsdagen den 22 augusti höll Sverigedemokraterna Linköping kommunfullmäktigegruppmöte i Linköpings stadshus. Under mötet fattades beslut kring flera valärenden som berör den innevarande mandatperioden. Bland annat beslutades att det kommer bli Chris Dahlqvist, som är ledamot i kommunfullmäktige och politisk sekreterare i dagsläget, som kommer att ta över efter Klas Ahlberg som gruppledare i kommunfullmäktige och ledamot i kommunstyrelsen. Beslutet fattades enhälligt av kommunfullmäktigegruppen och är tänkt att tas upp formellt för beslut under kommunfullmäktigesammanträdet tisdagen den 27 augusti.

   

  Chris Dahlqvist (SD), Foto: Per Groth

  Chris Dahlqvist (SD),
  Foto: Per Groth

  Chris Dahlqvist (SD), nyvald gruppledare, kommenterar:

  – Jag är mycket tacksam över det stora förtroende som jag har fått av partiet, och jag är ödmjuk inför rollen, som är ny för mig. Nu vill jag satsa på att bygga ett starkt politiskt lag som ska bedriva tydlig sverigedemokratisk politik under mandatperioden och vidare mot valet 2022.

   

  För mer information kontakta:

  Chris Dahlqvist, gruppledare
  013-20 70 47
  chris.dahlqvist@sd.se

  alt.

  Jörgen Ring, politisk sekreterare
  013-20 70 53
  jorgen.ring@sd.se