Styrelsen | Sverigedemokraterna i Linköping

Styrelsen

Kommunföreningsstyrelsen

 

Vid Sverigedemokraterna Linköpings årsmöte den 27 januari 2018 valdes för verksamhetsåret en ny kommunföreningsstyrelse bestående av sju ledamöter (inklusive ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande) och fyra suppleanter.

 

Kommunföreningsstyrelsen består av:

Jonas Andersson
Ordförande Sverigedemokraterna Linköping

E-post: jonas.andersson@sd.se
Telefon: 013-20 70 53

Jane Ericsson
Vice ordförande Sverigedemokraterna Linköping

E-post: jane.ericsson@sd.se

Jörgen Ring
Andre vice ordförande Sverigedemokraterna Linköping

E-post: jorgen.ring@sd.se

Klas Ahlberg
Kassör Sverigedemokraterna Linköping

E-post: klas.ahlberg@sd.se

Christer Johansson
Sekreterare Sverigedemokraterna Linköping

E-post: k.a.christer.johansson@sd.se

Chris Dahlqvist
Ledamot Sverigedemokraterna Linköping

E-post: chris.dahlqvist@sd.se

Camilla Bekkhus
Ledamot Sverigedemokraterna Linköping

Hans Ericson
Förste suppleant Sverigedemokraterna Linköping

Patrik Westlund
Andre suppleant Sverigedemokraterna Linköping

Torsten Svärdström
Tredje suppleant Sverigedemokraterna Linköping

Christian Nilsson
Fjärde suppleant Sverigedemokraterna Linköping