Information från valberedningen inför årsmötet 2020 | Sverigedemokraterna i Linköping

Information från valberedningen inför årsmötet 2020

Årsmötesperioden för kommunföreningar i Sverigedemokraterna är den 15 januari till den 28 februari. Följaktligen kommer Sverigedemokraterna Linköping år 2020 att hålla årsmöte under den nämnda perioden. Inför årsmötet tar SD Linköpings valberedning emot nomineringar till förtroendeuppdrag, men sista datum för att inkomma med nomineringar är den 1 december.

Nomineringar till årsmötet ska inkomma till valberedningens ordförande/sammankallande Jacob Hagnell, det går exempelvis bra att göra dessa genom att e-posta till valberedning.linkoping@sd.se. Vid övriga frågor som berör valberedningens arbete, nomineringar o.s.v. så går det också bra att höra av sig till Jacob Hagnell på samma e-postadress.

 

För mer information och kontakt:

Jonas Andersson, ordförande Sverigedemokraterna Linköping
jonas.andersson@sd.se