Kommunfullmäktigegruppen | Sverigedemokraterna i Linköping

Kommunfullmäktigegruppen

Kommunfullmäktigegruppen

 

Vid kommunalvalet år 2018 till Linköpings Kommunfullmäktige så fick Sverigedemokraterna 10,53% av rösterna, vilket resulterade i åtta mandat. Det innebär att partiet ökade sitt stöd med två mandat från kommunalvalet år 2014, då SD erhöll 8,21% av rösterna, vilket då resulterade i sex mandat. Sverigedemokraterna ingår nu i samtliga större styrelser och nämnder.

 

Kommunfullmäktigegruppen består av:

Chris Dahlqvist
Gruppledare, ledamot Kommunfullmäktige, ledamot Kommunstyrelsen, ledamot Samhällsbyggnadsnämnden, ledamot Stadshus AB samt ledamot Lejonfastigheter AB.

E-post: chris.dahlqvist@sd.se

013-20 70 47

Jörgen Ring
Politisk Sekreterare, vice Gruppledare, ledamot Kommunfullmäktige, ersättare Kommunstyrelsen, ledamot Bygg- och Miljönämnden, ledamot Sankt Kors Fastighets AB samt ledamot Valkebo utskott för medborgardialog

E-post: jorgen.ring@sd.se

Telefon: 013-20 70 53

Jonas Andersson
ledamot Kommunfullmäktige

E-post: jonas.andersson@sd.se

Jane Ericsson
ledamot Kommunfullmäktige, ledamot Äldrenämnden, ersättare Social- och Omsorgsnämnden samt ledamot Åkerbos utskott för medborgardialog

E-post: jane.ericsson@sd.se

Torsten Svärdström
ledamot Kommunfullmäktige, ledamot Barn- och Ungdomsnämnden, ersättare Bildningsnämnden samt ledamot Tekniska Verken i Linköping AB

E-post: torsten.svardstrom@sd.se

Christer Johansson
ledamot Kommunfullmäktige, ledamot Social- och Omsorgsnämnden, ledamot Kommunfullmäktiges valberedning, ledamot Stångåstaden AB samt ledamot Vreta Kloster utskott för medborgardialog

E-post: k.a.christer.johansson@sd.se

Camilla Bekkhus
ledamot Kommunfullmäktige

E-post: camilla.bekkhus@linkoping.se

Johan Pettersson
första ersättare Kommunfullmäktige, ersättare Arbetsmarknadsnämnden samt ledamot Visit Linköping AB

E-post: johan.a.pettersson@linkoping.se

Gunnar Franzén
andra ersättare Kommunfullmäktige, ersättare Bygg- och Miljönämnden samt ersättare Kultur- och Fritidsnämnden

E-post: gunnar.franzen@linkoping.se

Patrik Westlund
tredje ersättare Kommunfullmäktige, ledamot Bildningsnämnden, ersättare Barn- och Ungdomsnämnden, ledamot Vårdnäs utskott för medborgardialog

E-post: patrik.westlund@sd.se

Sonny Persson

fjärde ersättare Kommunfullmäktige

E-post: sonny.persson@sd.se

Anette Runo

ersättare Äldrenämnden

E-post: anette.runo@sd.se

Sami Scharin

Gruppsekreterare, Politisk sekreterare, ersättare i Barn- och Ungdomsnämnden samt Kultur- och Fritidsnämnden