Om SD Linköpings aktiviteter under 2019 | Sverigedemokraterna i Linköping

Om SD Linköpings aktiviteter under 2019

För SD Linköping har 2019 varit ett omvälvande år där mycket har hänt. Många viktiga aktiviteter har hållits hittills under året i kommunföreningen, för många för att listas, men här följer ett urval av dessa:

  • – Under hela året har det regelbundet hållits öppet hus-möten i SD Linköpings partilokal i centrala Linköping, vilket är en etablerad tradition i föreningen som ger tillfälle för avslappnade samtal om politik och andra frågor medlemmarna emellan.
  • – Lördagen den 27 april höll SD Linköping en medlemsträff i Linköpings stadshus där flera nyvalda SD-företrädare i de olika politiska nämnderna i Linköpings kommun, bl.a. Christer Johansson, presenterade sig och arbetet i respektive nämnd.
  • – Veckorna innan valet till Europaparlamentet den 26 maj så kampanjade SD Linköping på ett omfattande vis, bland annat genom en Facebook-kampanj och att möta väljarna på stan i centrala Linköping.
  • Fredagen och lördagen den 30 resp. den 31 augusti deltog SD Linköping under Ljungsbro marknad för att möta väljarna, ett deltagande som har blivit till en tradition i kommunföreningen.
  • Ulrika marken ägde rum torsdagen den 12 september, och SD Linköping fanns även på plats där för att kampanja och möta väjarna, något man också gjort sedan flera år tillbaka under marknaden.
  • – Torsdagen den 24 oktober hölls ett medlemsmöte i Linköpings stadshus där Chris Dahlqvist (gruppledare i Linköpings kommunfullmäktige för SD) och Jörgen Ring (politisk sekreterare i Linköpings stadshus för SD) presenterade sig och sina politiska visioner samt berättade om arbetet i Linköpings stadshus för Sverigedemokraterna sedan valet 2018.

 

SD Linköpings Chris Dahlqvist och Jonas Andersson kampanjade inför valet till Europaparlamentet.

SD Linköpings Chris Dahlqvist och Jonas Andersson kampanjade inför valet till Europaparlamentet.

Kampanjande under Ulrika marken tidigare i höstas.

Kampanjande under Ulrika marken tidigare i höstas.

Medlemsträff i oktober där Chris Dahlqvist och Jörgen Ring höll föredrag.

Medlemsträff i oktober där Chris Dahlqvist och Jörgen Ring höll föredrag.

 

För mer information och kontakt:

Jonas Andersson, ordförande Sverigedemokraterna Linköping
jonas.andersson@sd.se