Sverigedemokraterna i Linköping | Sverigedemokraterna i Linköping | Sida 2

Sverigedemokraterna Linköping

Välkommen till Sverigedemokraterna Linköping!

 

Varmt välkommen till hemsidan för Linköpings oppositionsparti!

Jonas Andersson

Jonas Andersson, ordförande

 

Föreningens kontaktuppgifter:

E-post: linkoping@sd.se

Postadress

Sverigedemokraterna Linköping
Torggatan 4A
582 19 Linköping

 • SD Linköping kommenterar fredagens explosion

  Av Klas Ahlberg den 8 juni, 2019
  0

  Hej Linköping! Vi ser dagligen den tråkiga utvecklingen i Sverige, vi Sverigedemokrater har länge sett dessa problem komma. Nu var det tyvärr dags för oss i Linköping. Vi hoppas att polisen löser detta så fort som möjligt och att ingen kom till skada. Om Sverigedemokraterna hade fått inflytande över svensk politik så hade vi sedan länge motverkat dessa destruktiva inslag i samhället och gett polis och rättsväsendet mer resurser. Vi måste få ett stopp på denna samhällsutveckling och Sverigedemokraterna är det enda parti som tydligt uttalar vad som måste göras.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  För mer information kontakta:

  Chris Dahlqvist, politisk sekreterare
  chris.dahlqvist.sd.se

  alt.

  Jörgen Ring, vice Gruppledare
  jorgen.ring@sd.se

 • PRM Sverigedemokraterna presenterar budgetförslag för Linköpings kommun 2020

  Av Klas Ahlberg den 20 maj, 2019
  0

  PRESSMEDDELANDE
  Sverigedemokraterna Linköping

  2019-05-20

  Sverigedemokraterna Linköping presenterar idag vårt förslag till budget för Linköpings kommun 2020. Vi lyfter flygstaden Linköping presenterades på en pressträff och kommer att vara Sverigedemokraternas förslag till budget som fastslås i kommunfullmäktige den 28:e maj 2019.

  Sverigedemokraterna Linköping höll en pressträff och presenterade vårt förslag till budget för Linköping 2020. Budgeten är ett omfattande arbete och det innehåller många satsningar på flera olika områden där valmanifestet från 2018 är grunden för arbetet. Sverigedemokraterna vill lyfta Linköping till nya nivåer där flyget är en del i utvecklingen som skett i Linköping sedan ett antal decennier sedan. Vår vision är att lyfta bort Linköpings kommun från att vara en av de mest segregerade kommunerna för vi har inte tid med sociala experiment utan vår politik behövs för att lyfta Linköping till nya nivåer.

  Vår största satsning sker inom äldreområdet där riktade satsningar sker mot att kunna anställa mer personal är viktigast men även att de arbetande får en lägre belastning samt att det inte ska vara delade turer inom vården. Bortsett mer personal vill Sverigedemokraterna minska kostnaderna inom området där riktade satsningar främst ska underlätta för fattigpensionärer som i dagsläget har små marginaler. Ytterligare en satsning inom området som är ytterst viktigt är ett pilotprojekt för kostnadsfria bussresor för pensionärer vilket beräknas kosta kommunen 24 miljoner kronor men som underlättar både i trafiken likväl som många pensionärer får lägre kostnader för transporter.

  Skolan är och kommer vara ett prioriterat område där årets stora nyhet är obligatorisk språkförskola för barn mellan 3-5 år som inte har möjlighet att få språkkunskaper hemifrån. Detta är en långsiktigt satsning som gynnar skolan när eleverna börjar skolan med högre kunskaper i svenska vilket på lång sikt kan ha stora positiva effekter. Det viktigaste är att skolan lär ut kunskaper som sedan kan komma till nytta för eleverna när de går ut skolan till arbete eller högre utbildningar. Utan fullgod utbildning är förutsättningarna klart sämre att lyckas senare i livet så det är ett absolut måste att skolan levererar goda kunskaper.

  Trygghetsfrågor är viktigt för oss sverigedemokrater och vi satsar många miljoner på ökad bevakning av väktare, ordningsvakter samt övervakningskameror. Utöver rent fysisk bevakning vill vi genomföra en utredning och kartläggning av religiös extremism där vi vill få fram en handlingsplan för att få bort den från Linköpings kommun. Tiggeriförbud är en fråga där vi inte kommer att ändra oss utan vi kommer fortsatt att kräva ett förbud mot tiggeri där det hitresta tiggeriet är det största problemet då denna form för med sig andra problem i form av nedskräpning och brottslighet. Utöver dessa satsningar vill vi förbättra underhållet på vägar samt förbättra vägnätet för att göra det lättare att komma fram med bil i staden där parkering flera kilometer från dit folk behöver komma till inte är en acceptabel lösning. Folk måste kunna förflytta sig inom kommunen oavsett om man bor centralt eller på landsbygden. För oss ekonomisk återhållsamhet viktigt där vi inte anser att kommunen ska ta ut högre medel från skattebetalarna är vi måste vilket innebär att vi kan sänka skatten med 5 öre tack vare återhållsamhet inom migrations- och integrationsområdet. Detta kommer alla skattebetalare till gagn och visar att det går att förena god välfärd samtidigt som att kommunen inte tar ut mer än vad vi faktiskt behöver. Dessa och många andra satsningar kan ni hitta i vår budget som ni finner här.

  Vi lyfter flygstaden Linköping – Sverigedemokraterna Linköpings förslag till budget 2020

   

  Sverigedemokraterna Linköpings förslag till budget 2020 är ett politiskt lyft som kommer kommunens skattebetalare till gagn. Vi prioriterar välfärd och god ekonomisk hushållning över att slösa skattebetalarnas pengar på onödig migration.

  För mer information kontakta:

  Chris Dahlqvist, politisk sekreterare
  chris.dahlqvist.sd.se

  alt.

  Jörgen Ring, vice Gruppledare
  jorgen.ring@sd.se

 • PRM: SD Linköping lämnar in motion om att utreda religiös extremism

  Av Klas Ahlberg den 17 maj, 2019
  0

  PRESSMEDDELANDE
  Sverigedemokraterna Linköping

  2019-05-17

  Klas Ahlberg har idag lämnat in en motion om att utreda, kartlägga samt skapa en handlingsplan mot religiös extremism. Motionen lyfter fram problemen med dels återvändande terrorister från Syrien men även den växande islamistiska extremismen.

  Sedan flera år tillbaka så har den islamistiska extremismen växt till att bli det största hotet mot intern säkerhet i Sverige. I Linköping har det varit relativt tyst om det finns någon sådan miljö men med tanke på de problem som finns i vissa områden finns det indikationer på att det kan finnas ett växande problem som kan bli än värre i framtiden om ingenting utförs för att vända den rådande trenden. De senaste veckorna har ett antal utländska hatpredikanter plockats in för förvar av SÄPO men det interna hotet finns fortfarande kvar då dessa åsikter sprids även av svenska medborgare där återvändande terrorister har en stor potentiell framtida risk. Det är inte rimligt att detta problem enbart ska hanteras via socialförvaltningen utan bör vara ett problem som fler behöver involveras i. Motionen i sin helhet kan ni finna här.

  Klas Ahlberg (SD)

  Klas Ahlberg kommenterar: allt för länge har vi undvikt att ta tag i dessa problem och hantera dem för att undvika enorma problem i framtiden. Det är på hög tid att sluta vara naiva!

  För mer information kontakta:

  Klas Ahlberg, gruppledare
  013 – 20 70 38
  klas.ahlberg@sd.se

  alt.

  Chris Dahlqvist, politisk sekreterare
  chris.dahlqvist.sd.se

  alt.

  Jörgen Ring, politisk sekreterare
  jorgen.ring@sd.se

 • Medlemsmöte 27/4

  Av Klas Ahlberg den 29 april, 2019
  0

  Lördagen den 27:e april anordnade SD Linköping en gemytlig medlemsträff i Linköpings stadshus. Under träffen låg fokus på det politiska arbete som partiet utför i nämnderna i kommunen. Efter valet 2018 tog partiet plats i alla betydande kommunala nämnder och bolag för första gången, och att få presentera det arbetet inför medlemskåren är något nytt och angeläget.

  Talade om arbetet i nämnderna gjorde Jörgen Ring (bygg- och miljönämnden), Christer Johansson (social- och omsorgsnämnden), Torsten Svärdström (barn- och ungdomsnämnden) samt Klas Ahlberg (kultur- och fritidsnämnden).

  Självklart fikades det också och var trevligt överlag under medlemsträffen! SD Linköping tackar alla som deltog i går under och vi ser redan fram emot nästa gång!