Sverigedemokraterna i Linköping | Sverigedemokraterna i Linköping | Sida 29

Sverigedemokraterna Linköping

Välkommen till Sverigedemokraterna Linköping!

 

Varmt välkommen till hemsidan för Linköpings oppositionsparti!

Jonas Andersson

Jonas Andersson, ordförande

 

Föreningens kontaktuppgifter:

E-post: linkoping@sd.se

Postadress

Sverigedemokraterna Linköping
Torggatan 4A
582 19 Linköping

 • Jimmie Åkesson och SD Linköping på helikopterflottiljen och universitetssjukhuset

  Av Jonas Andersson den 27 mars, 2014
  0

  Som ett led i sin landsomfattande (S)verigeturné besökte partiledare Jimmie Åkesson Linköping och den lokala partiavdelningen tisdagen den 18 mars.  Det som ligger bakom turnén är partiets försök att nå framför allt socialdemokratiska väljare. Totalt besöker Åkesson cirka tjugo kommuner och ett sextiotal verksamheter fram till påsk. I Linköping genomfördes två verksamhetsbesök, där Åkesson med sällskap från riksorganisationen och Sverigedemokraterna Linköping besökte den geriatriska kliniken på universitetssjukhuset samt Försvarsmaktens helikopterflottilj ute på Malmslätt.

  Förutom Jimmie Åkesson, Kristina Winberg (partiets toppkandidat i EP-valet), Oscar Sjöstedt (partiets budgetchef tillika riksdagskandidat) och Robert Eriksson (representant från partiets försvars- och säkerhetspolitiska råd) från riksorganisationen så närvarade flera lokala representanter under dagen, vilka hade varit med och anordnat verksamhetsbesöken. SD Linköpings ordförande Jonas Andersson var på plats tillsammans med vice ordföranden Johan Karlsson. På plats fanns också SD:s gruppledare i landstingsfullmäktige i Östergötlands län, Joakim Pripp.

  Väl på geriatriska kliniken på sjukhusområdet inledde sjukvårdsdirektör Henrich Wilander med att presentera Universitetssjukhuset i Linköping för delegationen från Sverigedemokraterna. Även verksamhetschefen på plats på kliniken talade om verksamheten, tillsammans med en vårdkoordinator som berättade om ALMA-teamet, ett specialteam för äldre patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov. Partirepresentanterna förde givande diskussioner med personalen från sjukhuset, där man bland annat passade på att fråga om de problem man ser, och hur man bäst från politiskt håll kan vara med och lösa dem.

  Dagen i Linköping med partiledare Åkesson bjöd på ett fullspäckat och intressant schema. Man åkte efter besöket på Universitetssjukhuset i Linköping iväg för att äta en god lunch tillsammans med Sverigedemokraterna Linköpings styrelsemedlemmar. Före lunch blev det presskonferens med journalister från flera lokala medier för Åkesson, och efter lunch ännu en lång intervju. En av dagens intervjuer resulterande i följande Corren-artikel.

   

  Jimmie Åkesson intervjuas i Linköping innan lunchen med SD Linköpings styrelse.

  Jimmie Åkesson intervjuas i Linköping innan lunchen med SD Linköpings styrelse.

   

  Eftermiddagen under partiledarens besök i Linköping bjöd på ett besök på Försvarsmaktens helikopterflottilj på Malmslätt. Besöket uppskattades mycket av delegationen från partiet, likväl som att det uttrycktes uppskattning från personalen på flottiljen över att SD:s politiker tog sig tiden att lyssna in vilka behov man har inom Försvarsmakten. SD-politikerna på plats ställde frågor om vilka utmaningar flottiljen har, och vad man kan bidra med från politikens sida, såväl på nationell nivå som på lokal nivå. Översten på flottiljen talade om för partirepresentanterna att den akuta bostadsbristen i Linköping är något som påverkar nya soldater som kommer för att börja arbeta på flottiljen. Man har svårt att hitta sig en bostad som ny soldat i Linköping. Exempel på problem som uppstått p.g.a. bristande politisk styrning när det kommer till bostadsfrågan i kommunen råder det ingen brist på.

  Sverigedemokraterna Linköping tackar alla inblandade som möjliggjorde våra besök på geriatriska kliniken på universitetssjukhuset och Försvarsmaktens helikopterflottilj! Stort tack även till Jimmie Åkesson och övriga från riksorganisationen för en mycket trevlig dag tillsammans!

   

  Jimmie Åkesson och Kristina Winberg i hangaren på helikopterflottiljen. I helikoptern bakom skymtas bl.a. Jonas Andersson, ordförande för SD Linköping.

  Jimmie Åkesson och Kristina Winberg i hangaren på helikopterflottiljen. I helikoptern bakom skymtas bl.a. Jonas Andersson, ordförande för SD Linköping.

   

 • Politikerträffar med PRO i Linköping och SPF Filbyter

  Av Jonas Andersson den 21 mars, 2014
  0

  Under några få dagars tid så avverkades nyligen för Sverigedemokraterna Linköpings del två politiska debatter kring pensionärs- och äldrefrågor. Jonas Andersson, ordförande i föreningen fanns på plats under båda debatterna för att representera det Sverigevänliga alternativet i Linköping, d.v.s. Sverigedemokraterna.

  Fredagen den 14 mars stod PRO i Linköping för ett evenemang i Missionskyrkan, med pensionärsfrågor i fokus, och då framförallt skatten på pension. SD:s tydliga linje gick tydligt hem bland pensionärerna på plats, där man var det parti som verkade riva ner mest applåder av alla, efter att partirepresentanterna från de olika partierna anfört sin syn på pensionsskatten. Efter debatten kom många glada pensionärer fram och talade om att man skulle rösta på SD och uttryckte sin glädje över partiets politik. SD:s linje är tydlig. Vi ser pension som uppskjuten lön, och att pensionärer ska betala betydligt mer i skatt än löntagare, som idag, är helt oacceptabelt. Med hjälp av att prioritera ner annat, och då inte minst massinvandringen, så kommer ekonomiskt utrymme skapas för sänkning av skatten på pension.

   

  Kören som sjöng under PRO-evenemanget i Missionskyrkan.

  Kören som sjöng under PRO-evenemanget i Missionskyrkan.

   

  Vad gäller evenemanget i Pingstkyrkan den 17 mars anordnat av SPF Filbyter, så var även det en ypperligt trevlig tillställning att delta på som politisk företrädare, och förhoppningsvis även som åhörare. Under SPF:s evenemang, i jämförelse med PRO, så fanns ett större fokus på äldrefrågor i allmänhet, och inte lika strikt fokus på pensionsskatten. Samtliga partier, inklusive Jonas Andersson för SD, anförde sin politik på det berörda området. Även här i Missionskyrkan så gick SD:s politik hem, där det under fikastunden i kyrkan efter evenemanget kom fram att många av åhörarna gillade SD:s äldrepolitik.

   

  Från scenen under evenemanget i Pingstkyrkan den 17 mars.

  Från scenen under evenemanget i Pingstkyrkan den 17 mars.

   

 • Flygbladsutdelning i Hjulsbro den 11 mars

  Av Jonas Andersson den 13 mars, 2014
  0

  Valåret innebär att Sverigedemokraterna Linköping redan är i full gång med arbetet för att göra ett rekordval i kommunen, trots att det ännu är många månader kvar till valet i höst. Den gångna veckan begav sig aktivister från föreningen ut i stadsdelen Hjulsbro i Linköping för att förse medborgarna med information om Sveriges katastrofala massinvandringspolitik.

  Klas Ahlberg och Jens Olsson från SD Linköping var de tappra aktivisterna som under tisdagskvällen den 11 mars gav sig ut för att dela ut närmare 600 flygblad i Hjulsbro. Förhoppningsvis kommer utdelningen och fortsatt synlighet från partiets sida lokalt i de olika stadsdelarna göra att man efter valdagen kan se positiva förändringar i valresultat i nämnda stadsdelar.

   

  Klas Ahlberg var en av aktivisterna som deltog vid flygbladsutdelningen i Hjulsbro den 11 mars.

   

 • Besök på Ljungsbro bibliotek den 4 mars

  Av Jonas Andersson den 12 mars, 2014
  0

  Som bekant så har vi nått valåret 2014 sedan drygt ett par månader tillbaka i tiden. Som politiskt aktiv sverigedemokrat innebär det mer spänning än vanligt, men naturligtvis också mer arbete än vanligt. Inbjudningarna från olika föreningar, institutioner och andra som vill bli besökta av Sverigedemokraterna Linköping fullkomligen rasar in, till vår stora glädje. Nyligen bjöds partiet in till att besöka biblioteket i Ljungsbro, för att där under ett par timmar möta och prata med väljare och övrig intresserad allmänhet.

  Från SD Linköping fanns Jonas Andersson och Johan Karlsson på plats på Ljungsbro bibliotek under tisdagskvällen den 4 mars. Tillställningen gav till en början möjlighet till lugna samtal över en kopp kaffe med personalen på biblioteket. Snart efter att de både sverigedemokraterna hade tagit sig till platsen så anlände dock diskussionssugna medborgare. Särskilt en person med tydliga vänsteråsikter stack ut ur mängden, som verkade ha tagit sig till platsen enbart för att länge få sitta och argumentera mot SD-företrädarna. Mötet med väljare på Ljungsbro bibliotek var lyckat, där det gavs tid till såväl diskussioner med personalen på stället samt med medborgare med blandade åsikter om Sverigedemokraterna.

  Sverigedemokraterna Linköping tackar Ljungsbro bibliotek för besöket och önskar att gärna få komma tillbaka när möjlighet så ges!

   

  Ljungsbro bibliotek

  Ljungsbro bibliotek

   

 • Kommunfullmäktigesammanträdet den 25 februari 2014

  Av Jonas Andersson den 12 mars, 2014
  0

  Sverigedemokraternas representanter fanns återigen på plats i Linköpings kommunfullmäktigesal för sammanträdet den 25 februari. Fokus under sammanträdet i februari månad låg tydligt på det beslut som skulle tas om ett remissvar till Trafikverket rörande den kompletterande järnvägsutredningen för Ostlänken. Utöver remissvaret till Trafikverket så kom bland annat en motion från Sverigedemokraterna upp till beslut i kommunfullmäktige under sammanträdet.

  Remissvaret till Trafikverket kring den kompletterande järnvägsutredningen för Ostlänken var det ärende som helt dominerade sammanträdet. Det beslut till remissvar som kommunen lämnar kommer förhoppningsvis att inverka på Trafikverket och den dragning av Ostlänken som kommer att göras genom Linköping. När kommunfullmäktige har chans att ta stora och kostsamma beslut som kommer att påverka kommunen under kanske all framtid, så är det naturligtvis fördelaktigt om det råder en bred enighet bland partierna i fullmäktige, för att bidra till långsiktighet och stabilitet. Sådan politisk enighet rådde under sammanträdet. Sverigedemokraterna, anförda av gruppledare Johan Karlsson, förordade tillsammans med övriga partier ett tunnelalternativ fram till Glyttinge för dragningen av Ostlänken och Södra stambanan. Fördelarna med att ha ett tunnelalternativ är många. Stora dragningar av järnväg ovan jord genom Linköping hade kunnat påverkat flera saker negativt, så som exempelvis miljön kring Stångån (där man då hade behövt en mycket bred bro för järnvägen att ta sig över), innerstadens framväxt och stadsdelarnas integration med varandra. Fördelarna med tunnelalternativet för Ostlänken ur ett Linköpingsperspektiv, samt en bakgrund till vad Ostlänken är för någonting, står att läsa mer om här.

  Vidare under sammanträdet så var ett aktuellt ärende för Sverigedemokraterna det beslut som togs rörande motionen vid namn ”Behållare för återvinningsbara petflaskor och burkar” som hade lagts från partiets kommunfullmäktigeledamot Johan Karlsson. För miljöns skull hade Johan lagt fram motionen, som syftade till att på bättre möjliggöra för kommuninvånarna att på ett miljöriktigt sätt göra sig av med pantburkar, PET-flaskor och andra behållare av nämnda slag. Johans motion lämnades in till kommunfullmäktige under år 2011, och kom upp till beslut först nu, vilket får anses vara en oacceptabelt lång behandlingstid för en motion i en relativt liten och okomplicerad fråga. Det förslag till beslut som man lämnat från nämndens sida till motionen, var att anse motionens intention vara besvarad. Johan och Sverigedemokraterna accepterade det, då man sedan år 2011 från den politiska majoritetens sida försett kommunens gator och torg med betydligt fler behållare för återvinningsbara PET-flaskor och burkar.

  Det var en rapport i korthet från februari månads sammanträde för Sverigedemokraterna i Linköpings kommunfullmäktige. I slutet av mars månad hålls nästa kommunfullmäktigesammanträde, dit Sverigedemokraterna har för avsikt att väcka flera ärenden.