Sverigedemokraterna i Linköping | Sverigedemokraterna i Linköping | Sida 3

Sverigedemokraterna Linköping

Välkommen till Sverigedemokraterna Linköping!

 

Varmt välkommen till hemsidan för Linköpings oppositionsparti!

Jonas Andersson

Jonas Andersson, ordförande

 

Föreningens kontaktuppgifter:

Telefon : 013-20 70 53
E-post: linkoping@sd.se

Postadress

Sverigedemokraterna Linköping
Torggatan 4A
582 19 Linköping

 • PRM: SD lämnar in motion om att kartlägga människohandel bland hitresta tiggare

  Av Jonas Andersson den 21 februari, 2018
  0

  PRESSMEDDELANDE
  Sverigedemokraterna Linköping

  2018-02-21

  Jonas Andersson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Linköpings kommunfullmäktige, har i dag färdigställt och lämnat in en motion till Linköpings kommunfullmäktige med fokus på att människohandel bland hitresta tiggare ska kartläggas. Motionen lyfter fram exempel på hur människohandel och tvång bakom det hitresta tiggeriet bevisligen har förekommit på flera håll runt om i Sverige, varför Linköpings kommun också behöver gå till botten med frågan. 

  Linköpings kommun har i åratal haft ett stort antal hitresta tiggare vistandes i kommunen, och många kommuninvånare stöter på det hitresta tiggeriet varje dag, vilket gör fenomenet betydande. Uppsala kommuns socialtjänst har nyligen beslutat sig för att genomföra en kartläggning av människohandel bland tiggare, då frågan har hamnat i fokus efter att en rumänsk medborgare har dömts för människohandel efter att ha utnyttjat åtta personer till att tigga åt honom i den aktuella kommunen. Utöver exemplet från Uppsala kommun, finns också en rad andra exempel från Sverige där människor har dömts för människohandel och liknande brott kopplat till det hitresta tiggeriet. Sverigedemokraterna menar att Linköpings kommun bör ta efter Uppsala kommun, och gå till botten med den eventuella problematik som kan finnas i kommunen med människohandel kopplat till hitrest tiggeri. En kartläggning av fenomenet bör göras dels på grund av att brottslighet i sig ska bekämpas, dels på grund av att Linköpings kommun har ett särskilt ansvar genom att ha finansierat verksamhet som berör gruppen hitresta tiggare. Motionen som är inlämnad och har undertecknats av Jonas Andersson, finns att ta del av här.

   

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

   

  Jonas Andersson (SD), gruppledare i kommunfullmäktige, kommenterar:

  – Sverigedemokraterna är det enda parti som verkar för att få bort det hitresta tiggeriet från gator och torg i kommunen. Men, oavsett inställning till att förbjuda och minimera det hitresta tiggeriet, så bör alla partier i kommunen kunna ställa upp på att vi ska gå till botten med den människohandel som möjligen kan förekomma bland de hitresta tiggarna.

   

  För mer information kontakta:

  Jonas Andersson, gruppledare i kommunfullmäktige & ledamot i kommunstyrelsen
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se

  alt.

  Klas Ahlberg, ledamot i kommunfullmäktige & politisk sekreterare
  013-20 70 38
  klas.ahlberg@sd.se

 • PRM: SD lämnar in motion om förbättrad vägskyltning till universitetssjukhusets akutmottagning

  Av Jonas Andersson den 2 februari, 2018
  0

  PRESSMEDDELANDE
  Sverigedemokraterna Linköping

  2018-02-02

  Jonas Andersson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Linköpings kommunfullmäktige, har i dag färdigställt och lämnat in en motion till Linköpings kommunfullmäktige som syftar till att förbättra vägskyltningen till akutmottagningen på Universitetssjukhuset i Linköping. Motionen påtalar problemet med den obefintliga skyltning som finns för de som tar sig fram med bil till akutmottagningen från innerstaden norrifrån sjukhusområdet via Lasarettsgatan. 

  Akutmottagningen vid Universitetssjukhuset i Linköping tar varje år emot cirka 50 000 patienter. Betydande delar av patienterna söker sig själva till akutmottagningen med bil som färdmedel, vilket gör att en tydlig vägskyltning fram till mottagningen är viktig med tanke på de allvarliga hälsotillstånd det kan handla om. I dagsläget så finns skyltning fram till akutmottagningen från Garnisonsvägen söder om sjukhusområdet för den som kommer med bil. Kommer man däremot till akutmottagningen från innerstaden norr om sjukhusområdet, via Lasarettsgatan, så är skyltningen till akutmottagningen obefintlig. Det problemet adresserar Sverigedemokraterna nu i en motion som har lämnats in till Linköpings kommunfullmäktige. Motionen som är inlämnad och har undertecknats av Jonas Andersson, finns att ta del av här.

   

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

   

  Jonas Andersson (SD), gruppledare i kommunfullmäktige, kommenterar:

  – Att sätta upp vägskyltar i Linköping må låta som en liten politiska fråga, men i förlängningen är den väldigt viktig. När människor tar sig till akuten med bil på egen hand kan det handla om allvarliga hälsotillstånd, eller till och med liv och död. Att man då kan ta sig fram till akutmottagningen snabbt och effektivt är därför något vi måste ta på största allvar i kommunen.

   

  För mer information kontakta:

  Jonas Andersson, gruppledare i kommunfullmäktige & ledamot i kommunstyrelsen
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se

  alt.

  Klas Ahlberg, ledamot i kommunfullmäktige & politisk sekreterare
  013-20 70 38
  klas.ahlberg@sd.se

 • PRM: Viktiga beslut fattade under SD Linköpings årsmöte och valkonferens 2018

  Av Jonas Andersson den 27 januari, 2018
  0

  PRESSMEDDELANDE
  Sverigedemokraterna Linköping

  2018-01-27

  Sverigedemokraterna Linköping har i dag lördagen den 27 januari hållit årsmöte och valkonferens för 2018 i Linköpings stadshus, där en rad viktiga beslut har fattats kring kommunföreningens framtid. Bland annat har ny styrelse valts för kommunföreningen under årsmötet, och valkonferensen har fastställt ordningen bland kandidaterna på valsedeln inför höstens val till Linköpings kommunfullmäktige.

  I dag lördagen den 27 januari har Sverigedemokraterna Linköping hållit årsmöte och valkonferens i Linköpings stadshus. Under dagen har därför en rad betydande beslut fattats rörande kommunföreningens framtid. Årsmötet gick till att börja med igenom ärenden kopplade till det gångna verksamhetsåret så som verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen. Därefter så valde årsmötet också styrelse, valberedning, revision samt ombud till distriktsårsmötet. Sverigedemokraterna Linköpings styrelse för verksamhetsåret 2018 ser ut enligt följande:

   

  Jonas Andersson, ordförande (omval)

  Jane Ericsson, vice ordförande (omval, tidigare ledamot)

  Jörgen Ring, andre vice ordförande (omval, tidigare ledamot)

  Klas Ahlberg, ledamot (omval)
  Christer Johansson, ledamot (omval)
  Chris Dahlqvist, ledamot (omval)
  Camilla Bekkhus, ledamot (nyval)

  Hans Ericson, suppleant (omval)
  Patrik Westlund, suppleant (nyval)
  Torsten Svärdström, suppleant (nyval)
  Christian Nilsson, suppleant (nyval)

   

  Med anledning av att det är valår 2018, så höll Sverigedemokraterna Linköping i samband med årsmötet också valkonferens, där fastställandet av valsedel till val till Linköpings kommunfullmäktige skedde. Sverigedemokraterna har totalt 34 stycken kandidater som ställer upp på valsedeln till valet till Linköpings kommunfullmäktige i höst. Årsmötet har fastställt de tolv första kandidaterna på valsedeln, medan resterande kandidaters position på valsedeln har delegerats till styrelsen att besluta om i dialog med kandidaterna. De tolv första kandidaterna på valsedeln är följande:

   

  1. 1. Jonas Andersson, 28, Vasastaden
  2. 2. Jane Ericsson, 74, Linghem
  3. 3. Klas Ahlberg, 37, Hjulsbro
  4. 4. Christer Johansson, 64, Innerstaden
  5. 5. Chris Dahlqvist, 23, Ånestad
  6. 6. Jörgen Ring, 54, Nykil
  7. 7. Camilla Bekkhus, 55, Ullstämma
  8. 8. Torsten Svärdström, 68, Malmslätt
  9. 9. Johan Pettersson, 55, Vasastaden
  10. 10. Gunnar Franzén, 67, Lambohov
  11. 11. Christian Nilsson, 34, Ulrika
  12. 12. Patrik Westlund, 45, Sturefors

  Anm.: Kandidaternas ålder är åldern på valdagen den 9 september.

   

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

   

  Jonas Andersson (SD), omvald ordförande tillika förstanamn på valsedeln till kommunfullmäktige, kommenterar:

  – Jag är mycket tacksam och stolt över det förtroende som jag har fått av årsmötet, och jag kommer att göra allt i min makt för att förvalta det efter bästa förmåga när vi nu går in i valrörelse. Med en stark politisk grund att stå på som har utvecklats under vår tid i Linköpingspolitiken, och med många kompetenta kandidater som ställer upp, så är jag övertygad om att vi kommer att gå starkt framåt i höstens val till kommunfullmäktige.

   

  För mer information kontakta:

  Jonas Andersson, ordförande
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se

   

 • PRM: SD lämnar in motion om att uppmuntra och stödja traditionella skolavslutningar i kyrkan

  Av Jonas Andersson den 25 januari, 2018
  0

  PRESSMEDDELANDE
  Sverigedemokraterna Linköping

  2018-01-25

  Jonas Andersson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Linköpings kommunfullmäktige, har i dag färdigställt och lämnat in en motion till Linköpings kommunfullmäktige som syftar till att Linköpings kommun ska uppmuntra och stödja kommunala skolor att anordna traditionella skolavslutningar i kyrkan. Motionen lyfter bland annat fram det breda stöd som finns för skolavslutningar i kyrkan såväl bland de politiska partierna som bland allmänheten i Sverige. 

  Skolavslutningar i kyrkan är en tradition i skolor i Sverige som många människor kan relatera till via bland annat högtidlig stämning och omtyckta psalmer som ”Den blomstertid nu kommer”. Under år 2016 genomdrev Sverigedemokraterna tillsammans med de borgerliga partierna i riksdagens utbildningsutskott ett förslag med syfte att få till stånd ett undantag i skollagen för skolavslutningar i kyrkan, vilket därefter också bifölls i riksdagens kammare. Det politiska stödet avgjorde debatten i frågan, vilket Sverigedemokraterna menar ökar rimligheten i att från kommunalt håll på olika sätt stödja de kommunala skolorna att anordna skolavslutningar i kyrkan. Undersökningar som har genomförts kring stödet för skolavslutningar i kyrkan, exempelvis SOM-institutets, indikerar vidare på ett starkt stöd för traditionen bland allmänheten. Sett till stödet för traditionen och att det inte finns lagliga hinder i frågan, så föreslår Sverigedemokraterna nu att Linköpings kommun tydligt ska uppmuntra och stödja kommunala skolor att anordna skolavslutningar i kyrkan. Motionen som är inlämnad och har undertecknats av Jonas Andersson, finns att ta del av här.

   

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

   

  Jonas Andersson (SD), gruppledare i kommunfullmäktige, kommenterar:

  – För mig är det en självklarhet att Linköpings kommun ska stödja de kommunala skolorna att anordna traditionella skolavslutningar i kyrkan. Det här handlar om ett svenskt kulturarv som vi ska vara stolta över och som våra barn har rätt att få ta del av under sin skolgång.

   

  För mer information kontakta:

  Jonas Andersson, gruppledare i kommunfullmäktige & ledamot i kommunstyrelsen
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se

  alt.

  Klas Ahlberg, ledamot i kommunfullmäktige & politisk sekreterare
  013-20 70 38
  klas.ahlberg@sd.se

 • Lösenordsskyddad: Årsmöte och valkonferens år 2018

  Av Jonas Andersson den 9 januari, 2018
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll: