Sverigedemokraterna i Linköping | Sverigedemokraterna i Linköping | Sida 3

Sverigedemokraterna Linköping

Välkommen till Sverigedemokraterna Linköping!

 

Varmt välkommen till hemsidan för Linköpings oppositionsparti!

Jonas Andersson

Jonas Andersson, ordförande

 

Föreningens kontaktuppgifter:

E-post: linkoping@sd.se

Postadress

Sverigedemokraterna Linköping
Torggatan 4A
582 19 Linköping

 • Sverigedemokraterna Linköpings utveckling av det kulturpolitiska programmet i Linköpings kommun

  Av Klas Ahlberg den 23 april, 2019
  0

  Den 23:e april fastslogs det kulturpolitiska programmet av kommunfullmäktige i Linköpings kommun. I stort är det ett program som inte tar stora politiska ståndpunkter utan mer förklarar olika former av kulturella uttryck. Det stora felet i det av Alliansen föreslagna programmet är främst utgångspunkten där programmet är främst riktat mot nutid och framtid utan att ta hänsyn till vår gemensamma kulturella historia. Det kan tyckas vara en mindre förändring men det är en större skillnad mot vad de flesta tänker på. Vad vore Sverige utan vår historia? Vad betyder kultur om vi inte tar hänsyn till den kultur vi har och kommer ifrån? Finns det fler historiska misstag som vi ska återkomma till i framtiden? Utan historia är vi som nation rotlösa och detta synsätt är helt rådande inom övriga partier där globalistiska åtaganden inte vill att vi ska ha något eget att hänvisa till. Historielösheten visar på ett tydligt sätt hur övriga partier vill förändra Sverige från att ha en sammanhållande nationell identitet till att bli ett globalistiskt multikulturellt samhälle med vitt skilda kulturer som riskerar att slita sönder det sammanhållande kit som den traditionella svenska kulturen har varit.

  Detta är inte något som Sverigedemokraterna Linköping kan skriva under utan vi vill att Linköping istället ska beakta vår kulturella identitet samt arbeta mer för att skapa sammanhållande kulturella sammanhang där vår nationella stolthet står i centrum. Det är inte en fråga om att Sverige är världens bästa land utan att vi gemensamt ska göra det till den bästa platsen i världen för oss svenska medborgare.

 • PRM: SD lämnar in motion om pilotprojekt för kostnadsfria bussresor för pensionärer

  Av Klas Ahlberg den 15 februari, 2019
  0

  PRESSMEDDELANDE
  Sverigedemokraterna Linköping

  2019-02-15

  Chris Dahlqvist, Jörgen Ring och Klas Ahlberg har i dag färdigställt och lämnat in en motion till Linköpings kommunfullmäktige om att kommunen ska genomföra ett pilotprojekt för kostnadsfria bussresor för pensionärer. Motionen lyfter fram möjligheten för pensionärer att kunna resa kostnadsfritt inom kommunen vilket kan underlätta vardagen för många i kommunen samt en besparing för miljön då fler kan välja att låta bilen stå hemma. 

  I fler än 40 kommuner i Sverige finns det möjlighet för äldre att åka kostnadsfritt. Vi sverigedemokrater tycker att det finns en stor samhällsnytta av att införa kostnadsfria bussresor för våra äldre medborgare. För att underlätta pensionärernas vardag och möjlighet att kunna transportera sig inom kommunen vill vi genomföra ett projekt för att få bra information om hur detta kan bekostas i kommunens budget. Motionen som är inlämnad och har undertecknats av Chris Dahlqvist, Jörgen Ring och Klas Ahlberg, finns att ta del av här.

   

  Chris Dahlqvist (SD)
  Foto: Per Groth

  Chris Dahlqvist kommenterar:
  – Sverigedemokraterna är det enda parti som på riktigt tar denna fråga på allvar i Linköpings kommun och det är dags att gå till botten med vad det faktiskt kan kosta Linköpings kommun att införa ett system med kostnadsfria bussresor för pensionärer.

  För mer information kontakta:

  Klas Ahlberg, gruppledare
  013 – 20 70 38
  klas.ahlberg@sd.se

  alt.

  Chris Dahlqvist, politisk sekreterare
  chris.dahlqvist.sd.se

  alt.

  Jörgen Ring, politisk sekreterare
  jorgen.ring@sd.se

 • PRM: Beslut fattade under SD Linköpings årsmöte 2019

  Av Jonas Andersson den 29 januari, 2019
  0

  PRESSMEDDELANDE
  Sverigedemokraterna Linköping

  2019-01-29

  Sverigedemokraterna Linköping har i lördags den 26 januari hållit årsmöte i Linköpings stadshus, där en rad viktiga beslut har fattats kring kommunföreningens framtid. Bland annat har ny styrelse valts för föreningen under årsmötet, en styrelse som bland annat kommer att leda föreningen genom valrörelsen inför Europaparlamentsvalet och vidare under verksamhetsåret.

  I lördags den 26 januari höll Sverigedemokraterna Linköping årsmöte i Linköpings stadshus. Under mötet fattades flera betydelsefulla beslut kring kommunföreningens framtid. Årsmötet gick till att börja med igenom ärenden kopplade till det gångna verksamhetsåret så som verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen. Därefter så valde årsmötet också styrelse, valberedning, revision samt ombud till distriktsårsmötet. Sverigedemokraterna Linköpings styrelse för verksamhetsåret 2019 ser ut enligt följande:

   

  Jonas Andersson, ordförande (omval)

  Jane Ericsson, vice ordförande (omval)

  Jörgen Ring, andre vice ordförande (omval)

  Christer Johansson, ledamot (omval)
  Klas Ahlberg, ledamot (omval)
  Chris Dahlqvist, ledamot (omval)
  Torsten Svärdström, ledamot (omval, tidigare suppleant)
  Patrik Westlund, ledamot (omval, tidigare suppleant)

  Hans Ericson, suppleant (omval)
  Christian Nilsson, suppleant (omval)
  Anders Sköld, suppleant (nyval)
  Anette Runo, suppleant (nyval)

   

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

   

  Jonas Andersson (SD), omvald ordförande, kommenterar:

  – Med ett framgångsrikt valår i ryggen där Sverigedemokraterna gick tydligt fram och tog nya mandat i Linköpings kommunfullmäktige, så känns det lite extra roligt och hedrande att leda partiet vidare i kommunen därefter. Under 2019 är en av de stora utmaningarna valrörelsen inför Europaparlamentsvalet, en valrörelse där vi sverigedemokrater i kommunen kan göra skillnad för att partiet ska genomföra en framgångsrik valrörelse totalt sett.

   

  För mer information kontakta:

  Jonas Andersson, ordförande
  jonas.andersson@sd.se

   

 • Lösenordsskyddad: Årsmöte 2019

  Av Jonas Andersson den 3 januari, 2019
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

 • SD Linköping tar plats i i kommunala nämnder och bolag efter valet

  Av Jonas Andersson den 10 november, 2018
  0

  Sverigedemokraterna gick tydligt framåt i valet till Linköpings kommunfullmäktige den 9 september. Framgångarna resulterade i att partiet nådde ett valresultat på 10,53% av rösterna, vilket resulterade i att partiet av egen styrka kommer ges platser i en rad nya politiska organ i Linköpings kommun.

  I valet till Linköpings kommunfullmäktige den 9 september valde 11 130 personer (10,53% av de rösterna) att lägga sin röst på Sverigedemokraterna, vilket innebär att partiet erhöll åtta mandat i Linköpings kommunfullmäktige. Tack vare denna framgång i valet har partiet även lyckats komma in i alla viktigare kommunala nämnder och bolag under mandatperioden. Efter en tids internt valberedningsarbete är det dags att presentera de personer som kommer att representera Sverigedemokraterna på förtroendeuppdrag kopplade till Linköpings kommunfullmäktige:

   

  Kommunfullmäktige:

  Jonas Andersson (ordinarie)

  Jane Ericsson (ordinarie)

  Klas Ahlberg (ordinarie)

  Christer Johansson (ordinarie)

  Chris Dahlqvist (ordinarie)

  Jörgen Ring (ordinarie)

  Camilla Bekkhus (ordinarie)

  Torsten Svärdström (ordinarie)

  Johan Pettersson (ersättare)

  Gunnar Franzén (ersättare)

  Christian Nilsson (ersättare)

  Patrik Westlund (ersättare)

   

  Gruppledare:

  Klas Ahlberg

   

  Politiska sekreterare:

  Chris Dahlqvist

  Jörgen Ring

   

  Kommunstyrelsen

  Klas Ahlberg (ordinarie)

  Jörgen Ring (ersättare)

  Kommunfullmäktiges valberedning

  Christer Johansson (ordinarie)

  Jörgen Ring (ersättare)

  Arbetsmarknadsnämnden

  Johan Pettersson (ordinarie)

  Chris Dahlqvist (ersättare)

  Barn- och ungdomsnämnden

  Torsten Svärdström (ordinarie)

  Patrik Westlund (ersättare)

  Bildningsnämnden

  Patrik Westlund (ordinarie)

  Torsten Svärdström (ersättare)

  Bygg- och miljönämnden

  Jörgen Ring (ordinarie)

  Gunnar Franzén (ersättare)

  Kultur- och  fritidsnämnden

  Klas Ahlberg (ordinarie)

  Gunnar Franzén (ersättare)

  Samhällsbyggnadsnämnden

  Chris Dahlqvist (ordinarie)

  Johan Pettersson (ersättare)

  Social- och omsorgsnämnden

  Christer Johansson (ordinarie)

  Jane Ericsson (ersättare)

  Äldrenämnden

  Jane Ericsson (ordinarie)

  Anette Jacobsson (ersättare)

   

  Linköpings Stadshus AB

  Klas Ahlberg (ordinarie)

  Tekniska Verken i Linköping AB

  Torsten Svärdström (ordinarie)

  Lejonfastigheter AB

  Chris Dahlqvist (ordinarie)

  Stångåstaden AB

  Christer Johansson (ordinarie)

  Sankt Kors Fastighets AB

  Jörgen Ring (ordinarie)

  Visit Linköping & Co AB

  Johan Pettersson (ordinarie)

   

  För mer information kontakta:

  Klas Ahlberg, gruppledare i kommunfullmäktige
  013-20 70 38
  klas.ahlberg@sd.se