Sverigedemokraterna i Linköping | Sverigedemokraterna i Linköping | Sida 3

Sverigedemokraterna Linköping

Välkommen till Sverigedemokraterna Linköping!

 

Varmt välkommen till hemsidan för Linköpings oppositionsparti!

Jonas Andersson

Jonas Andersson, ordförande

 

Föreningens kontaktuppgifter:

E-post: linkoping@sd.se

Postadress

Sverigedemokraterna Linköping
Torggatan 4A
582 19 Linköping

 • SD Linköping tar plats i i kommunala nämnder och bolag efter valet

  Av Jonas Andersson den 10 november, 2018
  0

  Sverigedemokraterna gick tydligt framåt i valet till Linköpings kommunfullmäktige den 9 september. Framgångarna resulterade i att partiet nådde ett valresultat på 10,53% av rösterna, vilket resulterade i att partiet av egen styrka kommer ges platser i en rad nya politiska organ i Linköpings kommun.

  I valet till Linköpings kommunfullmäktige den 9 september valde 11 130 personer (10,53% av de rösterna) att lägga sin röst på Sverigedemokraterna, vilket innebär att partiet erhöll åtta mandat i Linköpings kommunfullmäktige. Tack vare denna framgång i valet har partiet även lyckats komma in i alla viktigare kommunala nämnder och bolag under mandatperioden. Efter en tids internt valberedningsarbete är det dags att presentera de personer som kommer att representera Sverigedemokraterna på förtroendeuppdrag kopplade till Linköpings kommunfullmäktige:

   

  Kommunfullmäktige:

  Jonas Andersson (ordinarie)

  Jane Ericsson (ordinarie)

  Klas Ahlberg (ordinarie)

  Christer Johansson (ordinarie)

  Chris Dahlqvist (ordinarie)

  Jörgen Ring (ordinarie)

  Camilla Bekkhus (ordinarie)

  Torsten Svärdström (ordinarie)

  Johan Pettersson (ersättare)

  Gunnar Franzén (ersättare)

  Christian Nilsson (ersättare)

  Patrik Westlund (ersättare)

   

  Gruppledare:

  Klas Ahlberg

   

  Politiska sekreterare:

  Chris Dahlqvist

  Jörgen Ring

   

  Kommunstyrelsen

  Klas Ahlberg (ordinarie)

  Jörgen Ring (ersättare)

  Kommunfullmäktiges valberedning

  Christer Johansson (ordinarie)

  Jörgen Ring (ersättare)

  Arbetsmarknadsnämnden

  Johan Pettersson (ordinarie)

  Chris Dahlqvist (ersättare)

  Barn- och ungdomsnämnden

  Torsten Svärdström (ordinarie)

  Patrik Westlund (ersättare)

  Bildningsnämnden

  Patrik Westlund (ordinarie)

  Torsten Svärdström (ersättare)

  Bygg- och miljönämnden

  Jörgen Ring (ordinarie)

  Gunnar Franzén (ersättare)

  Kultur- och  fritidsnämnden

  Klas Ahlberg (ordinarie)

  Gunnar Franzén (ersättare)

  Samhällsbyggnadsnämnden

  Chris Dahlqvist (ordinarie)

  Johan Pettersson (ersättare)

  Social- och omsorgsnämnden

  Christer Johansson (ordinarie)

  Jane Ericsson (ersättare)

  Äldrenämnden

  Jane Ericsson (ordinarie)

  Anette Jacobsson (ersättare)

   

  Linköpings Stadshus AB

  Klas Ahlberg (ordinarie)

  Tekniska Verken i Linköping AB

  Torsten Svärdström (ordinarie)

  Lejonfastigheter AB

  Chris Dahlqvist (ordinarie)

  Stångåstaden AB

  Christer Johansson (ordinarie)

  Sankt Kors Fastighets AB

  Jörgen Ring (ordinarie)

  Visit Linköping & Co AB

  Johan Pettersson (ordinarie)

   

  För mer information kontakta:

  Klas Ahlberg, gruppledare i kommunfullmäktige
  013-20 70 38
  klas.ahlberg@sd.se

 • Information från valberedningen inför årsmötet 2019

  Av Jonas Andersson den 10 november, 2018
  0

  Årsmötesperioden för kommunföreningar i Sverigedemokraterna är den 15 januari till den 28 februari. Följaktligen kommer Sverigedemokraterna Linköping år 2019 att hålla årsmöte under den nämnda perioden. Inför årsmötet tar SD Linköpings valberedning emot nomineringar till förtroendeuppdrag, men sista datum för att inkomma med nomineringar är den 1 december.

  Nomineringar till årsmötet ska inkomma till valberedningens ordförande/sammankallande Jacob Hagnell, genom att e-posta till valberedning.linkoping@sd.se. Vid övriga frågor som berör valberedningens arbete, nomineringar o.s.v. så går det också bra att höra av sig till Jacob Hagnell på samma e-postadress.

   

  För mer information och kontakt:

  Jonas Andersson, ordförande Sverigedemokraterna Linköping
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se 

 • SD Linköping offentliggör valmanifest, valfolder med mera

  Av Jonas Andersson den 9 augusti, 2018
  0

  Augusti månad är nu här, och dagens datum är det exakt en månad kvar till valdagen den 9 september. Det innebär att stora delar av Sverigedemokraterna Linköpings valrörelse redan är i full gång. Från och med lördagen den 11 augusti kommer Sverigedemokraterna Linköpings valstuga finnas på plats på Trädgårdstorget i centrala Linköping, vilket innebär att partiet kommer att kampanja och träffa väljarna varje dag från och med lördagen den 11 augusti fram till valdagen. Utöver det så kommer partiet att fram till valdagen bedriva en omfattande kampanj även via sociala medier, postutskick, affischering med mera.

  Under gårdagen den 8 augusti offentliggjordes Sverigedemokraterna Linköpings kompletta valmanifest inför valet till Linköpings kommunfullmäktige dem 9 september.

  Sverigedemokraternas valmanifest inför valet till Linköpings kommunfullmäktige 2018, som går under namnet Omstart Linköpingåterfinns här i sin helhet. De inledande orden i manifestet summerar på vilken grund manifestet läggs fram:

   

  Sverigedemokraterna står redo att axla politiskt ansvar efter valet till Linköpings kommunfullmäktige den 9 september. Under två mandatperioder har vi funnits på plats i kommunfullmäktige och i praktiken varit det enda oppositionspartiet i flera avgörande frågor. Vi är det politiska alternativ i Linköpings kommun som av egen kraft kan slå hål på den förlegade blockpolitiken och tvinga fram en nödvändig politisk omstart. Alla politiska frågor är viktiga för SD att påverka i Linköpingspolitiken, men inför höstens val till kommunfullmäktige är våra fyra utpekade fokusområden dessa:

   

  – Trygghet
  – Migration och sammanhållning
  – Pensionärer och äldreomsorg
  – Trafik och stadsbyggnad

   

  Fokusområdena har valts sett till att vi ser dem som de allra mest avgörande att satsa på sett till de stora problem som kommunen står inför. I SD Linköpings valmanifest 2018 kan du ta del av vår syn på de olika områden som kommunpolitiken berör samt vad vi lovar väljarna att arbeta för kopplat till varje område. För att få en uppfattning om hur vi vill finansiera de vallöften som kräver ekonomiska medel för att kunna förverkligas är de budgetförslag som SD har presenterat för Linköpings kommun bra riktmärken att förhålla sig till.

  Rösta på SD i valet till Linköpings kommunfullmäktige den 9 september!

   

  En mer kortfattad version av valmanifestet återfinns också i form av den valfolder som Sverigedemokraterna har tagit fram inför valet i kommunen, där fokus läggs på de fyra fokusområden som partiet går till val på. Valfoldern återfinns här.

   

  Rösta på Sverigedemokraterna i valet den 9 september!

   

  Omstart Linköping – namnet som givits Sverigedemokraternas valmanifest och valfolder

  Omstart Linköping – namnet som givits Sverigedemokraternas valmanifest och valfolder

   

  För mer information och kontakt:

  Jonas Andersson, ordförande Sverigedemokraterna Linköping
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se

   

 • PRM: SD presenterar sitt budgetförslag för Linköpings kommun 2019

  Av Jonas Andersson den 14 juni, 2018
  0

  PRESSMEDDELANDE
  Sverigedemokraterna Linköping

  2018-06-14

  Sverigedemokraterna presenterade i dag torsdagen den 14 juni sitt förslag till budget för Linköpings kommun 2019. Omstart Linköping är namnet på förslaget som presenterades under en pressträff i Linköpings stadshus tidigare i dag med anledning av det kommande budgetbeslutet i Linköpings kommunfullmäktige den 19 juni.

  I dag höll Sverigedemokraterna Linköping en pressträff i Linköpings stadshus kring sitt budgetförslag för Linköpings kommun 2019. Jonas Andersson, gruppledare i Linköpings kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna, presenterade förslaget inför pressen och övriga intresserade i Linköpings stadshus under torsdagsförmiddagen. Sverigedemokraternas budgetförslag är ett omfattande dokument som pekar ut hur en politisk omstart för Linköpings kommun kan ske såväl sett till hur de ekonomiska resurserna ska användas som sett till vilka värderingar som ska råda i kommunen. Budgetförslaget bygger inte bara vidare på dagens politiska situation i Linköpings kommun, utan det går till botten med onödiga utgifter, lägger fokus på kärnverksamheterna samt ställer om kommunen till sundare värderingar.

  Bland de viktigaste satsningarna i förslaget återfinns en utökning av äldrenämndens ram med 57 miljoner kronor, vilket rent ekonomiskt innebär en mer än dubbelt så stor satsning på äldreomsorgen jämfört med den politiska majoriteten i Koalition för Linköpings budgetförslag. Satsningarna på äldreomsorgen vill Sverigedemokraterna bland annat lägga på ökad bemanning om 28 miljoner kronor och 10 miljoner kronor som avsätts för sänkta kostnader för de mest utsatta brukarna som mottar hemtjänst eller hemsjukvård. Även kommunens skolor får stora satsningar i Sverigedemokraternas budget i ekonomiska termer, vilket bland annat inkluderar 110 miljoner kronor i höjning av skolpengen för grund- och gymnasieskolan samt 21 miljoner kronor till personal- och kompetensförsörjning.

  Trafik och stadsbyggnad är ett annat politiskt område som Sverigedemokraterna också satsar tydligt på i sitt budgetförslag, där ett av de centrala förslagen på området handlar om att investera 8 miljoner kronor i att återställa Hamngatan till att bli en dubbelfilig väg för all fordonstrafik. Vad gäller trygghet som politiskt område så får det också se stora satsningar i det sverigedemokratiska budgetförslaget, vilket bland annat inkluderar förslag om tiggeriförbud samt 14 miljoner kronor avsatta för att anställa fler väktare och skärpa kameraövervakningen i särskilt otrygga och brottsutsatta områden i kommunen. Sverigedemokraternas budgetförslag för 2019 innehåller många satsningar, och de ovan nämnda förslagen utgör centrala delar av dessa satsningar, om än inte alla satsningar. Utöver den rena fördelningen av ekonomiska resurser så lägger partiet även fram ett stort antal budgetuppdrag som täcker ett stort antal av kommunpolitikens områden. SD Linköpings förslag till budget för Linköpings kommun år 2019 återfinns här i sin helhet att ta del av.

   

  Omstart Linköping - Sverigedemokraternas budgetförslag för Linköpings kommun 2019

  Omstart Linköping – Sverigedemokraternas budgetförslag för Linköpings kommun 2019

   

  Jonas Andersson (SD), gruppledare i kommunfullmäktige, kommenterar:

  – Det budgetförslag som Sverigedemokraterna presenterar för 2019 skulle innebära en välbehövlig politisk omstart för Linköpings kommun om det genomfördes. Linköpings kommuninvånare förtjänar bättre än den politik som förs i dag. Det är hög tid att tänka om i grunden i kommunen, inte minst sett till hur frågor om migration och sammanhållning hanteras, för att säkra välfärd och trygghet för framtiden.

   

  För mer information kontakta:

  Jonas Andersson, gruppledare i kommunfullmäktige & ledamot i kommunstyrelsen
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se

  alt.

  Klas Ahlberg, ledamot i kommunfullmäktige & politisk sekreterare
  013-20 70 38
  klas.ahlberg@sd.se

 • PRM: SD presenterar trygghetspolitiskt valpaket

  Av Jonas Andersson den 29 maj, 2018
  0

  PRESSMEDDELANDE
  Sverigedemokraterna Linköping

  2018-05-29

  Sverigedemokraterna kommer i augusti månad att presentera ett fullständigt valmanifest, ett kontrakt gentemot väljarna, som partiet kommer att gå till val på i valet till Linköpings kommunfullmäktige den 9 september. Under våren har partiet löpande presenterat politiska förslag från de fyra fokusområden som man har inför valet till kommunfullmäktige. Nu släpps det sista valpaketet av de fyra, ett paket som består av tre centrala förslag som partiet kommer gå till val på gällande trygghetsområdet.

  I augusti månad kommer Sverigedemokraterna att presentera sitt fullständiga valmanifest inför valet till Linköpings kommunfullmäktige den 9 september. Valmanifestet som har framarbetats under flera månader av partiets företrädare kommer att vara ett heltäckande dokument innehållandes de vallöften som partiet lovar att arbeta för att uppfylla efter valet. Sverigedemokraterna kommer att i valet till Linköpings kommunfullmäktige ha fyra politiska fokusområden, varav ett är trygghetsfrågor. Redan nu kan partiet i ett valpaket offentliggöra tre av de mest betydelsefulla vallöftena på trygghetsområdet som man kommer gå till val på. Förslagen i valpaketet är de följande tre:

   

  • – Förbjuda hitrest tiggeri samt införa nolltolerans mot illegala bosättningar. 

  Linköpings kommun har i många år haft problem med hitrest tiggeri från utlandet till följd av att det finns fri rörlighet mellan Sverige och länder i Europa som exempelvis Rumänien. Det hitresta tiggeriet i Sverige är i många fall organiserat, och har också i flera fall visat sig hänga ihop med brottslighet. I varje fall är det hitresta tiggeriet inte något som Linköpings kommun bör acceptera eller har ansvar för, varför ett förbud eller motsvarande är rätt väg att gå. Upprepade gånger har hitresta tiggare som vistas i Linköpings kommun upprättar olika former av illegala bosättningar som påminner om kåkstäder och blir till sanitära olägenheter, vilket är något som kommunen med kraft bör bekämpa.

  • – Införa fler patrullerande ordningsvakter/trygghetsväktare och övervakningskameror på otrygga platser i kommunen. 

  Sverigedemokraterna vill på nationell nivå se stora förändringar vad gäller Polismyndigheten, bland annat vad rör att förbättra polisers arbetsmiljö och befogenheter. Som ett komplement till det polisiära arbete som i dagsläget inte räcker till, bör Linköpings kommun satsa mer på patrullerande ordningsvakter/trygghetsväktare och övervakningskameror i delar av kommunen som är särskilt otrygga eller brottsutsatta. En sådan satsning kan bidra till att motverka brott och att skipa rättvisa.

  • – Tillgängliggöra brottsstatistik för allmänheten gällande stads- och kommundelar via en interaktiv karta.

  Linköpings kommuninvånare förtjänar att ges en tydligare bild av hur brottsligheten ser ut i olika stads- och kommundelar. Att tillgängliggöra brottsstatistik för olika delar av kommunen via ett slags interaktiv karta kan bidra till att kommuninvånarna ges en bättre bild av hur brottsligheten faktiskt ser ut i kommunen. På så sätt kan kommuninvånarna ges ett bättre underlag än i dagsläget när det gäller att fatta kloka och rationella beslut i hur man ska förhålla sig på olika sätt till olika delar av kommunen.

   

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

   

  Jonas Andersson (SD), ordförande tillika förstanamn på valsedeln till kommunfullmäktige, kommenterar:

  – Behovet av skärpningar när det gäller trygghetssituationen i Linköping hänger mycket samman med den svängdörrspolitik på migrationsområdet som flera andra partier i kommunen i praktiken står bakom. Sverigedemokraternas förslag för krafttag på trygghetsområdet i kombination med de förslag vi har i övrigt, inte minst på migrationsområdet, kommer att kunna ställa om Linköping till att bli en betydligt tryggare kommun i framtiden.

   

  För mer information kontakta:

  Jonas Andersson, ordförande Sverigedemokraterna Linköping
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se