Sverigedemokraterna i Linköping | Sverigedemokraterna i Linköping | Sida 31

Sverigedemokraterna Linköping

Välkommen till Sverigedemokraterna Linköping!

 

Varmt välkommen till hemsidan för Linköpings oppositionsparti!

Jonas Andersson

Jonas Andersson, ordförande

 

Föreningens kontaktuppgifter:

E-post: linkoping@sd.se

Postadress

Sverigedemokraterna Linköping
Torggatan 4A
582 19 Linköping

 • Kommunfullmäktigesammanträdet den 22 oktober 2013

  Av Jonas Andersson den 11 november, 2013
  0

  Oktober månads kommunfullmäktigesammanträde i Linköping gick av stapeln tisdagen den 22 oktober. Under sammanträdet diskuterades bland annat kommunens och dess nämnders delårsrapporter. Tillsammans med ett beslut om skattesats för kommunen och en rad motioner som också fanns på dagordningen, utgjorde de huvuddelen av det som fokus låg på under sammanträdet.

  Rörande nämndernas delårsrapporter så var två nämnder framför allt i fokus: socialnämnden och omsorgsnämnden. Det är på grund av att man går back ekonomiskt och inte klarar av att hålla budgeten som fokus i debatten kom att hamna på just de två nämnda nämnderna. Politiska företrädare från de andra partierna gjorde klart under fullmäktige att det hela, i socialnämndens fall, berodde på massinvandringen som sker till Linköping. Man pekade på orsaken till problemet, men man har inga lösningar att presentera. Utrikes födda utgör i dagens Linköping en klar majoritet av de som går på ekonomiskt bistånd i kommunen, vilket blir en mycket hög faktor i överrepresentation i förhållande till inrikes födda. Jonas Andersson tog för SD Linköpings räkning chansen under debatten om delårsrapporterna, att kritisera den borgerliga alliansen för att den arbetslinje man talar sig varm om egentligen är en invandrings- och bidragslinje. Replikerna från de andra partierna mot Sverigedemokraternas ifrågasättande av den förda politiken var svaga, och säkerligen inser en hel del politiker från de övriga partierna problemen, men man varken kan eller vill göra något åt dem som det verkar.

  I övrigt under kommunfullmäktigesammanträdet så anmäldes en ny SD-motion in, undertecknad Johan Karlsson. Motionen anmäldes in för beredning under sammanträdet, och den föreslår att de äldre i kommunen som så behöver ska ha rätt till kostnadsfria trygghetslarm. Uppe för debatt och beslut i fullmäktige var också ett antal motioner, bland annat en omdebatterad sådan från Miljöpartiet som syftade till att besluta om ett begränsande av barngrupperna inom förskolan.

  I övrigt så beslutades också om att bibehålla skattesatsen i i Linköpings kommun under fullmäktigesammanträdet. Det är något som görs varje år, trots att man i kommunen bara lägger fram budget vartannat år (p.g.a. ett system med tvåårsbudget). Sverigedemokraterna Linköping har i sin budget för 2013-2014 föreslagit bibehållen skattesats, och kom därför inte med några ändringsyrkanden under fullmäktigesammanträdet.

  Det var en kort presentation av det senaste kommunfullmäktigesammanträdet i Linköping, ur en sverigedemokratisk synvinkel. Vi kämpar vidare med arbetet att utveckla den sverigedemokratiska kommunpolitiken i Linköping, för att ha en stark grund att stå på inför valet nästa år.

 • Till minnet av Gustav Adolf den store

  Av Jonas Andersson den 6 november, 2013
  0

  Idag är det 381 år sedan vår svenske konung Gustav Adolf den store (Gustav II Adolf) stupade i strid. Han var en av de största svenskar som någonsin levat.

  Den 6 november år 1632 är ett datum som gått till historien i och med slaget vid Lützen (i dagens Tyskland) under det trettioåriga kriget, där kungen stupade i den täta dimman. Gustav II Adolf är berömd som den som lade grunden för den svenska stormaktstiden. Han kallades Lejonet från Norden och är utan tvekan Sveriges mest kända kung i utlandet. Han ligger begravd i Riddarholmskyrkan i Stockholm, i en grav som han själv hade utsett innan han drog ut i kriget i Europa. Året efter hans död beslutade den svenska riksdagen att hedra honom med namnet Gustav Adolf den store.

  Länge leve konungen! Länge leve Sverige!

   

  Gustav II Adolf under slaget vid Lützen. Tavlan målades av Carl Wahlbom år 1855.

  Gustav II Adolf under slaget vid Lützen. Tavlan målades av Carl Wahlbom år 1855, och återfinns på Nationalmuseum i Stockholm.

 • Kandidatutbildning i kommunpolitik med Ola Svensson den 19 oktober

  Av Admin den 21 oktober, 2013
  0
  0

  Lördagen den 19 oktober höll SD Linköping ytterligare en utbildning som syftade till att utbilda kandidater inför nästa års kommunalval. Många av medlemmarna i föreningen hade tagit sig till Linköpings stadshus för att delta under utbildningen som var del 2 av 2 i de kommunpolitiska utbildningar SD Linköping anordnat under hösten.

  Föreläste under utbildningsdagen gjorde Ola Svensson från Blekinge, som är en av partiets valorganisatörer inför valet år 2014. Ola pratade om partiets tidsplan för valrörelsen och hur man kommer att sikta in sig på valrörelsen från partiets riksorganisations sida. Vidare pratade han också om vad som är viktigt att tänka på för en kommunförening och dess blivande kandidater när man närmar sig valet.

  Sverigedemokraterna Linköping tackar Ola Svensson och alla medlemmar som deltog under det lärorika och trevliga mötet den 19 oktober!

   

  Partiets valorganisatör Ola Svensson utbildar blivande kandidater för SD Linköping.

  Partiets valorganisatör Ola Svensson utbildar blivande kandidater för SD Linköping.

   

   

 • Invigning av Tinnerbäcken Södra den 11 oktober

  Av Admin den 21 oktober, 2013
  0
  0

  Fredagen den 11 oktober besökte två av Sverigedemokraterna Linköpings kommunfullmäktigeledamöter en invigning av nya bostadshus i Linköping. Kommunens bolag AB Stångåstaden hade bjudit in till en invigningsceremoni av de nya fräscha lägenheterna belägna centralt i staden, i närheten av Tinnerbäcken. Lägenheterna i Tinnerbäcken Södra utgör Linköpings första Svanen-märkta hus. Invigningen var en trevlig tillställning där politiker, representanter från Stångåstaden och andra inblandade kunde samlas för att lyssna på tal som hölls samt få en visning av lägenheterna i det nya Svanen-märka huset.

  Vi sverigedemokrater i Linköping ser naturligtvis mycket positivt på tillskottet av nya bostäder i staden. Det är bra att AB Stångåstaden med sin ägare i form av kommunen bygger nytt.

   

   

  Invigning av Stångåstadens lägenheter vid Tinnerbäcken Södra.

  Invigning av Stångåstadens lägenheter vid Tinnerbäcken Södra.