Sverigedemokraterna i Linköping | Sverigedemokraterna i Linköping | Sida 4

Sverigedemokraterna Linköping

Välkommen till Sverigedemokraterna Linköping!

 

Varmt välkommen till hemsidan för Linköpings oppositionsparti!

Jonas Andersson

Jonas Andersson, ordförande

 

Föreningens kontaktuppgifter:

Telefon : 013-20 70 53
E-post: linkoping@sd.se

Postadress

Sverigedemokraterna Linköping
Torggatan 4A
582 19 Linköping

 • PRM: SD lämnar in motion om att polisanmäla ensamkommande som ljugit om sin ålder

  Av Jonas Andersson den 22 september, 2017
  0

  PRESSMEDDELANDE
  Sverigedemokraterna Linköping

  2017-09-22

  Sverigedemokraterna Klas Ahlberg och Jonas Andersson har i dag färdigställt och lämnat in en motion till Linköpings kommunfullmäktige. Motionen fokuserar på hur ensamkommande asylsökande migranter som har ljugit om sin ålder ska hanteras, och bland annat föreslås att dessa ska polisanmälas för bidragsbrott i de fall uppskrivning av ålder har skett.

  Sverige har tagit emot tiotusentals ensamkommande asylsökande migranter de senaste åren, varav flera hundra har mottagits av Linköpings kommun. Samtidigt har det hittills framkommit av de medicinska ålderstester som genomförts av de ensamkommande i Sverige, att hela 83 % av dessa har ljugit om sin ålder. Vidare så kostar mottagandet av de ensamkommande migranterna enorma summor för det svenska samhället varje år. Exempelvis är schablonersättningen 1 350 kr/dygn för en enda ensamkommande minderårig, vilket leder till enorma summor om man ser det över tid och till hur många ensamkommande som finns i systemet. Sverigedemokraterna har motionerat till Linköpings kommunfullmäktige om att omfattningen av ensamkommande migranter i kommunen som har uppgett falsk ålder ska utredas samt  att kommunen ska kräva att vid händelse av framtida mottagande av ensamkommande migranter ställer krav på att dessa har en medicinskt fastställd ålder. Partiet lyfter också fram i motionen att Linköpings kommun, i de fall det kan misstänkas att brott begåtts enligt bidragsbrottslagen, ska polisanmäla de ensamkommande migranter som har fått sin ålder uppskriven till 18 år eller mer. Motionen som är inlämnad och har undertecknats av Klas Ahlberg och Jonas Andersson, finns att ta del av här i sin helhet.

   

  Klas Ahlberg (SD), Foto: Oskar Lüren

  Klas Ahlberg (SD), Foto: Oskar Lüren

   

  Klas Ahlberg (SD), ledamot i kommunfullmäktige, kommenterar:

  – Vi sverigedemokrater vill att kommunen går till botten med det bedrägliga beteende där vuxna människor för egen vinning utger sig för att vara barn. Fusk och lögner ska inte löna sig i Linköpings kommun.

   

  För mer information kontakta:

  Jonas Andersson, gruppledare i kommunfullmäktige & ledamot i kommunstyrelsen
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se

  alt.

  Klas Ahlberg, ledamot i kommunfullmäktige & politisk sekreterare
  013-20 70 38
  klas.ahlberg@sd.se

 • PRM: SD vill stoppa majoritetens satsning på hyrcykelsystem för 40 miljoner kronor

  Av Jonas Andersson den 19 september, 2017
  0

  PRESSMEDDELANDE
  Sverigedemokraterna Linköping

  2017-09-19

  Sverigedemokraterna kommer under dagens sammanträde i Linköpings kommunstyrelse rösta för att stoppa Koalition för Linköpings planer på att besluta om att införa ett hyrcykelsystem med elcyklar i kommunen. Hyrcykelsystemet beräknas kosta upp till 40 miljoner kronor under en tioårsperiod. 

  Koalition för Linköping planerar att under dagens kommunstyrelsesammanträde besluta om att ett hyrcykelsystem med elcyklar ska införas i Linköpings kommun som ett led i att nå målet om koldioxidneutralitet i kommunen till år 2025. Förslaget som kommunstyrelsen har att ta ställning till innebär att kommunen ska uppdra åt det kommunala bolaget Sankt Kors Fastighets AB att implementera och driva systemet, och kostnaden för kommunen uppskattas till 40 miljoner kronor under en tioårsperiod. Sverigedemokraterna reagerar starkt på den politiska majoritetens resursslöseri, då kostnaden för hyrcykelsystemet inte alls står i proportion till den eventuella nyttan, och partiet menar att de ekonomiska medlen skulle göra bättre nytta i kommunens kärnverksamheter. Enligt Cykelplan för Linköping 2008-2028 så nämns att hyrcykelsystem som kommunen ser över bör vara självfinansierade, vilket är något det aktuella förslaget inte heller uppfyller. I grunden är Sverigedemokraterna dock positiva till hyrcykelsystem som idé, men om Linköpings kommun alls ska ha del i något sådant så vill partiet se en mycket högre grad av självfinansiering.

   

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

   

  Jonas Andersson (SD), ledamot i kommunstyrelsen, kommenterar:

  – Kostnaden för att införa hyrcykelsystemet står inte alls i proportion till vad vi får ut av det i kommunen. Det här är rent resursslöseri, och jag beklagar verkligen att Koalition för Linköping vill satsa tiotals miljoner på cyklar när vi i stället skulle behöva de här pengarna för att stärka upp välfärden och tryggheten i kommunen.

   

  För mer information kontakta:

  Jonas Andersson, ledamot i kommunstyrelsen
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se

  alt.

  Klas Ahlberg, politisk sekreterare
  013-20 70 38
  klas.ahlberg@sd.se

 • PRM: SD lämnar in interpellation om kvinnofientliga värderingar från främmande kulturer i kommunens kommunikation

  Av Jonas Andersson den 7 september, 2017
  0

  PRESSMEDDELANDE
  Sverigedemokraterna Linköping

  2017-09-07

  Jonas Andersson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Linköpings kommunfullmäktige, har i dag lämnat in en interpellation till kommunfullmäktige rörande de värderingar som Linköpings kommun normaliserar via sin kommunikation. Interpellationen har föranletts bland annat med anledning av att Linköpings kommun marknadsför sig med hjälp av barn i muslimsk slöja gentemot kommuninvånarna.

  Linköpings kommun har styrdokument där det fastslås hur kommunen ska kommunicera och marknadsföra sig, så som kommunens kommunikationspolicy. De politiska majoriteter som har styrt kommunen har också sett till att kommunen har fått en s.k. ”värdegrund” som pekar ut vad Linköpings kommun ska stå för. Trots detta så marknadsför sig Linköpings kommun bland annat med barn i slöja gentemot kommuninvånarna. Kommunen marknadsför sig också med andra kvinnofientliga värderingar från främmande länder. Situationen har föranlett Sverigedemokraterna att agera, och Jonas Andersson har därför lämnat in en interpellation ställd till kommunfullmäktiges ordförande/borgmästare Helena Balthammar. Interpellationen som har lämnats in kan läsas här i sin helhet.

   

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

   

  Jonas Andersson (SD), gruppledare i kommunfullmäktige, kommenterar:

  – Å ena sidan pratar den politiska majoriteten i kommunen mycket om jämställdhet och människovärde, å andra sidan har man sett till att kommunen marknadsför sig med barn i muslimsk slöja och andra kvinnofientliga uttryck från främmande länder. Det är ett stort hyckleri. Sverigedemokraterna anser inte att den typen av värderingar som vi nu sätter fingret på har i kommunen eller i Sverige i stort att göra alls.

   

  För mer information kontakta:

  Jonas Andersson, gruppledare i kommunfullmäktige & ledamot i kommunstyrelsen
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se

  alt.

  Klas Ahlberg, ledamot i kommunfullmäktige & politisk sekreterare
  klas.ahlberg@sd.se

 • Fullspäckat med aktiviteter i augusti månad efter sommaruppehållet

  Av Jonas Andersson den 30 augusti, 2017
  0

  Augusti månad inleddes för SD Linköpings del med en rivstart på det politiska arbetet efter ett par lugnare sommarmånader. Kyrkovalet den 17 september närmar sig, och inför det har kommunföreningen ökat intensiteten vad gäller olika former av aktiviteter. I SD Linköping sker det många olika aktiviteter generellt oavsett om det är valrörelse eller ej, men inför kyrkovalet har kommunföreningen satsat extra mycket ändå. Här följer ett axplock av viktiga händelser i kommunföreningen SD Linköpings verksamhet under augusti månad:

  • – Lördagen den 5 augusti fanns aktiva medlemmar från SD Linköping på plats på Trädgårdstorget i centrala Linköping för att samtala med väljare, bjuda på kaffe samt dela ut informationsmaterial från partiet.
  • – Måndagen den 14 augusti höll SD Linköping öppet hus för alla medlemmar i partilokalen i centrala Linköping.
  • – Sverigedemokraternas valsedlar för alla tre nivåer i kyrkovalet har delats ut till samtliga berörda instanser i Linköpings kommun, för att finnas på plats under såväl förtidsröstningen som på valdagen den 17 september.
  • – Tisdagen den 22 augusti anordnade SD Linköping en utdelning av kyrkovalsmaterial i Malmslätt, där cirka 500 foldrar delades ut direkt i hushållens brevlådor.
  • – Fredag-lördag den 25-26 augusti deltog SD Linköping på Ljungsbro marknad för tredje året i rad.

   

  För mer information och kontakt:

  Jonas Andersson, ordförande Sverigedemokraterna Linköping
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se

   

  SD Linköping kampanjade på Trädgårdstorget lördagen den 5 augusti.

  SD Linköping kampanjade på Trädgårdstorget lördagen den 5 augusti.

  Jimmie Åkesson sommartalade i Sölvesborg lördagen den 26 augusti, och aktiva medlemmar från SD Linköping fanns på plats.

  Jimmie Åkesson sommartalade i Sölvesborg lördagen den 26 augusti, och aktiva medlemmar från SD Linköping fanns på plats.

  Under Ljungsbro marknad fanns SD Linköping på plats för tredje året i rad.

  Under Ljungsbro marknad fanns SD Linköping på plats för tredje året i rad.

 • ”Nystart Linköping” – nyligen framtaget partimaterial med fokus på Linköpings kommun

  Av Jonas Andersson den 21 augusti, 2017
  0

  ”Nystart Linköping” är det namn som har givits ett partimaterial (en åttasidig folder) som SD Linköping under sommaren har tagit fram i samverkan med partiets kommunikationsavdelning på riksnivå. Foldern kommer SD Linköping att arbeta med under hela mellanvalsperioden inför valet år 2018. Foldern fokuserar på hur Sverigedemokraterna vill ge Linköpings kommun en politisk nystart, och materialet lyfter fram politiska förslag som Sverigedemokraterna driver i kommunen under områdena skola, trygghet, äldreomsorg samt ekonomi och invandring/integration. Foldern ”Nystart Linköping” finns upptryckt i tiotusentals exemplar av SD Linköping för att delas ut under olika kampanjer på gator och torg framöver, men foldern går också att ta del av i digitalt format. Här kan du finna foldern i sin helhet. Här följer ett utdrag från foldern:

   

  ”Varken vänsterblocket eller de borgerliga partierna har lyckats ta ansvar i kommunen för att trygga välfärden och få bukt med den havererade invandringspolitikens konsekvenser. Vi sverigedemokrater vill ge Linköping en välbehövlig politisk nystart, och för det söker vi kommuninvånarnas förtroende. Välkommen att ta del av de politiska frågor vi driver i Linköpingspolitiken!”

   

  För mer information och kontakt:

  Jonas Andersson, ordförande Sverigedemokraterna Linköping
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se

   

  Nystart Linköping

  Nystart Linköping