Sverigedemokraterna i Linköping | Sverigedemokraterna i Linköping | Sida 4

Sverigedemokraterna Linköping

Välkommen till Sverigedemokraterna Linköping!

 

Varmt välkommen till hemsidan för Linköpings oppositionsparti!

Jonas Andersson

Jonas Andersson, ordförande

 

Föreningens kontaktuppgifter:

Telefon : 013-20 70 53
E-post: linkoping@sd.se

Postadress

Sverigedemokraterna Linköping
Torggatan 4A
582 19 Linköping

 • PRM: SD förtydligar sin hållning angående bygget av den nya simhallen på Folkungavallen

  Av Jonas Andersson den 5 december, 2017
  0

  PRESSMEDDELANDE
  Sverigedemokraterna Linköping

  2017-12-04

  Sverigedemokraterna har under förra veckans sammanträde i Linköpings kommunfullmäktige ställt sig bakom att anta detaljplanen som rör byggandet av en ny simhall på Folkungavallen samt övrig kringliggande bebyggelse. Partiet ställde sig bakom förslaget till kommunfullmäktiges beslut kring detaljplanen, men har under beslutsprocessens gång opponerat sig mot flera delbeslut.

  Linköpings kommunfullmäktige beslutade tisdagen den 28 november att anta detaljplanen för den del av Folkungavallen som ska komma att rymma en ny simhall. Sverigedemokraterna stod bakom antagandet av detaljplanen, men har under processens gång haft avvikande förslag och opponerat sig mot flera delbeslut. Linköping är i stort behov av en ny simhall, men de kostnader det rör sig om är högre än vad partiet har menat är rimligt. Om simhallen i stället hade förlagts till Kallerstad så som Sverigedemokraterna stod bakom när lokaliseringsfrågan var aktuell, hade kostnaderna för projektet ha kunnat bli lägre. Vidare så känner partiet oro över hur trafiksituationen kommer att utvecklas kring området både under och efter byggnation, men det är en fråga som man kommer att följa upp när berörda detaljplaneetapper hamnar på politikens bord.

   

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

   

  Jonas Andersson (SD), gruppledare i kommunfullmäktige, kommenterar:

  – Det råder ingen tvekan om att Linköping behöver en ny simhall av god standard som är anpassad för de behov som kommuninvånarna har i dagsläget, inte minst sett till hur mycket kommunen har vuxit befolkningsmässigt. Vi sverigedemokrater verkade från början för en annan placering av simhallen, vilket hade kunnat få ned kostnaderna för det nu så dyra bygget. Frågorna kring lokalisering och finansiering avgjordes dock för längesedan, så i det här skedet är det oseriöst att obstruera och försöka dra ut på tiden ytterligare när kommuninvånarna är i stort behov av en ny simhall.

   

  För mer information kontakta:

  Jonas Andersson, gruppledare i kommunfullmäktige & ledamot i kommunstyrelsen
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se

  alt.

  Klas Ahlberg, ledamot i kommunfullmäktige & politisk sekreterare
  013-20 70 38
  klas.ahlberg@sd.se

 • PRM: SD vill stoppa mer resurser och ökat fokus på EU i de kommunala verksamheterna

  Av Jonas Andersson den 21 november, 2017
  0

  PRESSMEDDELANDE
  Sverigedemokraterna Linköping

  2017-11-21

  Sverigedemokraterna har under dagens sammanträde i Linköpings kommunstyrelse som enda parti röstat för att stoppa antagandet av ett positionspapper för att ”stärka delaktighet, kunskap och engagemang för EU-frågor”. Positionspapperet syftar enligt uppgift till att förtydliga och konkretisera innehåll i kommunens internationella strategi, och i det aktuella fallet rörande just EU.

  Under dagens sammanträde i Linköpings kommunstyrelse beslutades om att anta ett positionspapper för att ”stärka delaktighet, kunskap och engagemang för EU-frågor”. Förslaget som kommunstyrelsen hade att ta ställning till är ett slags dokument med syfte att förtydliga och konkretisera den del av kommunens internationella strategi som berör EU och dess institutioner. Sverigedemokraterna är i grunden ett mycket EU-kritiskt parti, bland annat på grund av unionens tydligt överstatliga karaktär och det faktum att Sverige betalar en enorm avgift till EU om tiotals miljarder kronor varje år. För att undvika att EU och dess institutioner i allt högre grad ska genomsyra verksamheter i Linköpings kommun så valde Sverigedemokraterna att rösta mot ett antagande av positionspapperet. Partiet känner inte förtroende för att det förhållningssätt gentemot EU som kommer att råda om positionspapperets förslag blir gällande, kommer att vara i linje partiets inställning till EU.  För Sverigedemokraterna är ett ökat fokus på de kommunala kärnverksamheterna prioriterat, så även av den anledningen ser partiet kritiskt på att resurser som skulle ha kunna gått dit, i stället kommer att gå till att propagera för EU.

   

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

   

  Jonas Andersson (SD), ledamot i kommunstyrelsen, kommenterar:

  – Det är mycket uppseendeväckande att övriga partier vill att resurser som skulle ha kunna gått till de kommunala kärnverksamheterna, ska läggas på att på olika sätt propagera för EU. Jag har inte förtroende för att insatserna man vill göra kommer att skildra EU på ett politiskt neutralt sätt, utan tvärtom så lär vi nu tyvärr få se mer propaganda för det överstatliga EU, och kommuninvånarna kommer att få stå för notan.

   

  För mer information kontakta:

  Jonas Andersson, ledamot i kommunstyrelsen
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se

  alt.

  Klas Ahlberg, politisk sekreterare
  013-20 70 38
  klas.ahlberg@sd.se

 • Två öppet hus-möten samt en medlemsträff under oktober och november

  Av Jonas Andersson den 20 november, 2017
  0

   

  Under oktober månad och första halvan av november månad har en hel del hänt för SD Linköpings del. Tre viktiga aktiviteter kopplade till medlemsvård har hållits samt så har ett möte med fokus på politikframtagande hållits för kandidater i nästa års val till Linköpings kommunfullmäktige. En summering av aktiviteterna följer här:

  • – Måndagen den 9 oktober höll SD Linköping ett gemytligt öppet hus-möte i partilokalen inne i stan, som traditionen bjuder att göra den andra måndagen i månaden.
  • – Lördagen den 21 oktober anordnades en medlemsträff i kommunfullmäktigesalen i Linköpings stadshus. Medlemsträffen kretsade kring talarteknik i kommun- och regionpolitikens olika organ, som exempelvis i fullmäktige eller en politisk nämnd. Inbjuden för att tala under medlemsträffen var Mikael Strandman från Norrtälje, som är anställd som riksombudsman för SD, och som bland annat arbetar gentemot partidistriktet SD Östergötland.
  • – Måndagen den 13 november höll SD Linköping ännu ett trevligt öppet hus-möte i partilokalen inne i stan.
  • – Torsdagen den 16 november anordnades ett möte med fokus på politikframtagande för alla medlemmar i SD Linköping som hittills har valt att ställa upp som kandidater i valet till Linköpings kommunfullmäktige nästa år. Mötet leddes av Jonas Andersson, gruppledare i kommunfullmäktige för partiet. Under mötet beslutades om hur man kommer att gå till väga i framtagandet av en valplattform inför valet till kommunfullmäktige.

   

  För mer information och kontakt:

  Jonas Andersson, ordförande Sverigedemokraterna Linköping
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se

   

  Mikael Strandman under medlemsträffen med SD Linköping.

  Mikael Strandman under medlemsträffen med SD Linköping.

  Öppet hus-möte i SD Linköpings partilokal den 13 november.

  Öppet hus-möte i SD Linköpings partilokal den 13 november.

   

 • Information från valberedningen inför valkonferens och årsmöte 2018

  Av Jonas Andersson den 7 november, 2017
  0

  Årsmötesperioden för kommunföreningar i Sverigedemokraterna är den 15 januari till den 28 februari. Följaktligen kommer Sverigedemokraterna Linköping nästkommande år att hålla årsmöte under den nämnda perioden. Under årsmötet kommer även valkonferens att hållas, med fokus på att fastställa valsedel för Sverigedemokraterna rörande val till Linköpings kommunfullmäktige.

  Inför årsmötet och valkonferensen tar SD Linköpings valberedning emot nomineringar till förtroendeuppdrag samt förslag rörande fastställandet av valsedeln, men sista datum för att inkomma med dessa är den 1 december. Förtroendeuppdrag som det går att nominera till inkluderar de som inryms inom styrelse och revision samt ombud till dels distriktsårsmötet i sig, dels valkonferensen som anordnas av partidistriktet Sverigedemokraterna Östergötland med fokus på att fastställa valsedel för partiet rörande val till Östergötlands läns regionfullmäktige.

  Nomineringar och förslag kopplat till valberedningens arbete inför årsmötet ska inkomma till valberedningens ordförande/sammankallande Jacob Hagnell, genom att e-posta till valberedning.linkoping@sd.se. Vid övriga frågor som berör valberedningens arbete, nomineringar o.s.v. så går det också bra att höra av sig till Jacob Hagnell på samma e-postadress.

   

  För mer information och kontakt:

  Jonas Andersson, ordförande Sverigedemokraterna Linköping
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se

 • ”Högre hastighet inte värd priset” – SD Linköping replikerar på Corren Debatt

  Av Jonas Andersson den 26 oktober, 2017
  0

  Jonas Andersson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Linköpings kommunfullmäktige, skrev den 18 oktober på Corren Debatt en replik på kommunalråden Kristina Edlund (S) och Paul Lindvall (M) som vill låna pengar för att bygga höghastighetsjärnväg i Sverige. Frågan är viktig i Linköping mot bakgrund av att Linköping som stad är ett viktigt planerat stopp på den tilltänkta Ostlänken, och de aktuella planerna på bygge av höghastighetsjärnväg berör oss därför i väldigt hög grad. SD menar att man med förhållandevis små summor kan korta ner restiden samt utöka kapaciteten på befintliga stambanor, i stället för att lägga alla ägg i samma korg genom enorma satsningar på en höghastighetsjärnväg som är mycket tveksam ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Här återfinner du artikeln som Jonas skrev, och nedan ett utdrag ur densamma:

  ”God infrastruktur är något som är värt att satsa på, men att sätta framtida generationer i skuld för något som alltmer liknar ett politiskt prestigeprojekt är inte rätt. Är hastigheten i sig så avgörande för kommunalråden Edlund och Lindvall så erbjuder flyghuvudstaden Linköping andra sätt att resa riktigt snabbt på.”

  För mer information och kontakt:

  Jonas Andersson, ordförande Sverigedemokraterna Linköping
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se