Sverigedemokraterna i Linköping | Sverigedemokraterna i Linköping | Sida 5

Sverigedemokraterna Linköping

Välkommen till Sverigedemokraterna Linköping!

 

Varmt välkommen till hemsidan för Linköpings oppositionsparti!

Jonas Andersson

Jonas Andersson, ordförande

 

Föreningens kontaktuppgifter:

Telefon : 013-20 70 53
E-post: linkoping@sd.se

Postadress

Sverigedemokraterna Linköping
Torggatan 4A
582 19 Linköping

 • Information från valberedningen inför valkonferens och årsmöte 2018

  Av Jonas Andersson den 7 november, 2017
  0

  Årsmötesperioden för kommunföreningar i Sverigedemokraterna är den 15 januari till den 28 februari. Följaktligen kommer Sverigedemokraterna Linköping nästkommande år att hålla årsmöte under den nämnda perioden. Under årsmötet kommer även valkonferens att hållas, med fokus på att fastställa valsedel för Sverigedemokraterna rörande val till Linköpings kommunfullmäktige.

  Inför årsmötet och valkonferensen tar SD Linköpings valberedning emot nomineringar till förtroendeuppdrag samt förslag rörande fastställandet av valsedeln, men sista datum för att inkomma med dessa är den 1 december. Förtroendeuppdrag som det går att nominera till inkluderar de som inryms inom styrelse och revision samt ombud till dels distriktsårsmötet i sig, dels valkonferensen som anordnas av partidistriktet Sverigedemokraterna Östergötland med fokus på att fastställa valsedel för partiet rörande val till Östergötlands läns regionfullmäktige.

  Nomineringar och förslag kopplat till valberedningens arbete inför årsmötet ska inkomma till valberedningens ordförande/sammankallande Jacob Hagnell, genom att e-posta till valberedning.linkoping@sd.se. Vid övriga frågor som berör valberedningens arbete, nomineringar o.s.v. så går det också bra att höra av sig till Jacob Hagnell på samma e-postadress.

   

  För mer information och kontakt:

  Jonas Andersson, ordförande Sverigedemokraterna Linköping
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se

 • ”Högre hastighet inte värd priset” – SD Linköping replikerar på Corren Debatt

  Av Jonas Andersson den 26 oktober, 2017
  0

  Jonas Andersson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Linköpings kommunfullmäktige, skrev den 18 oktober på Corren Debatt en replik på kommunalråden Kristina Edlund (S) och Paul Lindvall (M) som vill låna pengar för att bygga höghastighetsjärnväg i Sverige. Frågan är viktig i Linköping mot bakgrund av att Linköping som stad är ett viktigt planerat stopp på den tilltänkta Ostlänken, och de aktuella planerna på bygge av höghastighetsjärnväg berör oss därför i väldigt hög grad. SD menar att man med förhållandevis små summor kan korta ner restiden samt utöka kapaciteten på befintliga stambanor, i stället för att lägga alla ägg i samma korg genom enorma satsningar på en höghastighetsjärnväg som är mycket tveksam ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Här återfinner du artikeln som Jonas skrev, och nedan ett utdrag ur densamma:

  ”God infrastruktur är något som är värt att satsa på, men att sätta framtida generationer i skuld för något som alltmer liknar ett politiskt prestigeprojekt är inte rätt. Är hastigheten i sig så avgörande för kommunalråden Edlund och Lindvall så erbjuder flyghuvudstaden Linköping andra sätt att resa riktigt snabbt på.”

  För mer information och kontakt:

  Jonas Andersson, ordförande Sverigedemokraterna Linköping
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se

 • PRM: SD lämnar in motion om att avveckla kommunens Fairtrade-engagemang

  Av Jonas Andersson den 10 oktober, 2017
  0

  PRESSMEDDELANDE
  Sverigedemokraterna Linköping

  2017-10-10

  Sverigedemokraterna Jonas Andersson och Klas Ahlberg har i dag färdigställt och lämnat in en motion till Linköpings kommunfullmäktige. Motionen har som mål att Linköpings kommun ska avveckla sitt officiella engagemang gentemot Fairtrade, bland annat på grund av att märkningen är politiserad och bidrar till en förenklad syn på fattigdomsbekämpning.

  Fairtrade är en produktmärkning av olika råvaror, med fokus på livsmedel som exempelvis kaffe, där aktörerna bakom märkningen anser sig syfta till förbättrade arbets- och livsvillkor för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. I Sverige är organisationerna bakom Fairtrade uppdelade i en ideell förening och ett aktiebolag. Aktiebolaget ägs av LO och Svenska kyrkan, och upplägget hos Fairtrade med en ideell förening respektive ett aktiebolag möjliggör att den ideella delen bildar opinion för Fairtrade och får bidrag från offentliga medel för sin verksamhet. Samtidigt så står aktiebolaget för att sälja märkningen. Fairtrade blir oundvikligen politiserat genom att vara ägt av LO, en organisation med välkända och nära band till det socialdemokratiska partiet i Sverige. I dagsläget är Linköpings kommun en så kallad Fairtrade City, vilket ställer omfattande krav på kommunen vad gäller att arbeta för Fairtrade, bland annat vad gäller ekonomiskt stöd och att opinionsbilda för de märkta produkterna. Sverigedemokraterna vill inte att kommuninvånarnas skattemedel används för att prioritera den politiserade märkningen inklusive lobbyverksamhet för densamma. Vidare visar forskning från bland annat Harvard University och SOAS University of London på att Fairtrade är ett dåligt sätt att lyfta människor ur fattigdom på. Fairtrade-märkningen bidrar snarare till att sätta marknadsmekanismer ur spel. Motionen som är inlämnad och har undertecknats av Jonas Andersson och Klas Ahlberg, finns att ta del av här i sin helhet.

   

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

   

  Jonas Andersson (SD), gruppledare i kommunfullmäktige, kommenterar:

  – Jag tycker att Linköpings kommun ska avveckla sitt engagemang kopplat till det LO-märkta Fairtrade.  I kommunen har Fairtrade-märkta produkter fått en orimlig särställning, och det bidrar till att vagga in kommuninvånarna i en politiserad och förenklad syn på fattigdomsbekämpning.

   

  För mer information kontakta:

  Jonas Andersson, gruppledare i kommunfullmäktige & ledamot i kommunstyrelsen
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se

  alt.

  Klas Ahlberg, ledamot i kommunfullmäktige & politisk sekreterare
  013-20 70 38
  klas.ahlberg@sd.se

 • PRM: SD vill ha svar om den problematiska trafiksituationen i Harvestad

  Av Jonas Andersson den 4 oktober, 2017
  0

  PRESSMEDDELANDE
  Sverigedemokraterna Linköping

  2017-10-04

  I går har Klas Ahlberg, ledamot för Sverigedemokraterna i Linköpings kommunfullmäktige, lämnat in en enkel fråga till kommunfullmäktige. Frågan rör den problematiska trafiksituationen som finns i Harvestad i allmänhet, och i synnerhet kring Harvestadsskolan.

  Trafiksituationen i Harvestad är problematisk i dagsläget. Personer som tar sig till och från Harvestadsskolan i bil påverkar naturligtvis trafiksituationen runt skolan, och i förlängningen i hela stadsdelen, men framkomligheten är kommunens ansvar menar Sverigedemokraterna. I Harvestad har det tidigare under mandatperioden funnits uppmärksammade problem vad rör trafiksituationen i området, där bland annat övergångsställena runt Östenssons har lyfts fram. Med anledning av nämnda trafiksituation så vill Sverigedemokraterna ha svar från samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre (S), om hur läget ska hanteras. Den enkla frågan som har lämnats in kan läsas här i sin helhet.

   

  Klas Ahlberg (SD), Foto: Oskar Lüren

  Klas Ahlberg (SD), Foto: Oskar Lüren

   

  Klas Ahlberg (SD), ledamot i kommunfullmäktige, kommenterar:

  – Det är hög tid att lösa situationen för trafikanter som tar sig till och från Harvestadsskolan. Ansvariga politiker i majoriteten har inte gjort tillräckligt för att förbättra den rådande trafiksituationen i stadsdelen.

   

  För mer information kontakta:
  Jonas Andersson, gruppledare i kommunfullmäktige & ledamot i kommunstyrelsen
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se

  alt.

  Klas Ahlberg, ledamot i kommunfullmäktige & politisk sekreterare
  013-20 70 38
  klas.ahlberg@sd.se

   

   

 • September månad full av aktivitet i kommunen – fokus på kyrkovalet

  Av Jonas Andersson den 2 oktober, 2017
  0

  September månad var för SD Linköpings del en intensiv månad, precis som augusti månad, vad gäller aktivitetsnivån. Fokus under månaden låg på kyrkovalet och valrörelsen inför det aktuella valet.  Här följer ett axplock av viktiga händelser i kommunföreningen SD Linköpings verksamhet under september månad:

  • – Torsdagen den 7 september anordnades ett möte för alla medlemmar i SD Linköping som hittills har valt att ställa upp som kandidater i valet till Linköpings kommunfullmäktige nästa år. Mötet leddes av kommunfullmäktigegruppen, och var ett slags startskott för politikframtagandet på kommunal nivå inför nästa års val.
  • – Lördagen den 9 september anordnades en medlemsträff i kommunfullmäktigesalen i Linköpings stadshus. Medlemsträffen kretsade kring en hur det är att arbeta politiskt i kommunfullmäktige i olika östgötska kommuner. Under medlemsträffen hölls en paneldiskussion där Jonas Andersson, Darko Mamkovic och Jan Svensson deltog i panelen. Jonas, Darko och Jan är alla gruppledare i kommunfullmäktige samt ledamot i kommunstyrelsen i de respektive kommunerna Linköping, Norrköping och Åtvidaberg.
  • – Söndagen den 10 september fanns SD Linköping på plats på Trädgårdstorget för att träffa kommuninvånarna och sprida information kring partiets politik. Fokus låg på att kampanja inför kyrkovalet.
  • – Måndagen den 11 september höll SD Linköping ett gemytligt öppet hus-möte i partilokalen inne i stan, som traditionen bjuder att göra den andra måndagen i månaden.
  • – Torsdagen den 14 september deltog SD Linköping under den stora anrika marknaden, Ulrika marken, för tredje året i rad.
  • – Lördagen den 16 september fanns aktiva sverigedemokrater från Linköping på plats på Trädgårdstorget för att träffa kommuninvånarna och sprida information kring partiets politik. Fokus låg på att kampanja inför kyrkovalet.
  • – Valdagen för kyrkovalet var söndagen den 17 september. Om framgångarna i kyrkovalet ur SD Linköping perspektiv kan du läsa mer om här.

   

  För mer information och kontakt:

  Jonas Andersson, ordförande Sverigedemokraterna Linköping
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se

   

  SD Linköping höll en medlemsträff i Linköpings stadshus lördagen den 9 september.

  SD Linköping höll en medlemsträff i Linköpings stadshus lördagen den 9 september.

  Ett av kampanjtillfällena på Trädgårdstorget inför kyrkovalet.

  Ett av kampanjtillfällena på Trädgårdstorget inför kyrkovalet.

  SD Linköping deltog på Ulrika marken för tredje året i rad.

  SD Linköping deltog på Ulrika marken för tredje året i rad.