Sverigedemokraterna i Linköping | Sverigedemokraterna i Linköping | Sida 5

Sverigedemokraterna Linköping

Välkommen till Sverigedemokraterna Linköping!

 

Varmt välkommen till hemsidan för Linköpings oppositionsparti!

Jonas Andersson

Jonas Andersson, ordförande

 

Föreningens kontaktuppgifter:

E-post: linkoping@sd.se

Postadress

Sverigedemokraterna Linköping
Torggatan 4A
582 19 Linköping

 • PRM: SD kräver samverkan med polisen mot tiggeri i stadskärnan och mot organiserad brottslighet i Skäggetorp

  Av Jonas Andersson den 6 mars, 2018
  0

  PRESSMEDDELANDE
  Sverigedemokraterna Linköping

  2018-03-06

  Sverigedemokraterna har under dagens sammanträde i Linköpings kommunstyrelse debatterat frågan om medborgarlöften för 2018-2019 som Linköpings kommun och Polismyndigheten samverkar kring tillsammans gentemot kommuninvånarna. Jonas Andersson, ledamot i Linköpings kommunstyrelse för Sverigedemokraterna, yrkade under sammanträdet att förslaget till medborgarlöfte skulle återremitteras för att kompletteras med löften om åtgärder mot bland annat hitrest tiggeri i stadskärnan och organiserad brottslighet i Skäggetorp.

  Under dagens sammanträde i Linköpings kommunstyrelse beslutade Linköpings kommunstyrelse att anta ett medborgarlöfte som inkluderar brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder som Linköpings kommun och Polismyndigheten samverkar kring långsiktigt i stadskärnan och Skäggetorp. Idén om medborgarlöften kommer från Polismyndighetens styrmodell, och är ett sätt för myndigheten att komma närmare kommuninvånarna. Sverigedemokraterna ser i grunden kritiskt på upplägget om medborgarlöften då då det väcker frågetecken kring varför det bara är vissa punkter som det utställs löften kring, medan andra viktiga frågor kring lag och ordning inte berörs. Sverigedemokraterna ansåg att förslaget till medborgarlöfte som kommunstyrelsen hade att ta ställning till var undermåligt då det vad gäller Skäggetorp inte berör löften kring skarpa åtgärder mot organiserad brottslighet och hedersrelaterat våld samt upploppsliknande fenomen med attacker på samhället i form av bilbränder, attacker mot myndighetspersonal och så vidare. Vad gäller delen i medborgarlöftet som kretsar kring stadskärnan så var partiet kritiskt till att det hitresta tiggeriet inte berörs. Med anledning av bristerna så yrkade Jonas Andersson för Sverigedemokraternas räkning att förslaget skulle återremitteras för att innehålla de nämnda viktiga områdena.

   

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

   

  Jonas Andersson (SD), ledamot i kommunstyrelsen, kommenterar:

  – Sverigedemokraterna kräver att kommunen driver en mycket rakare och tydligare linje i sin dialog med polisen om löften kring åtgärder som behöver vidtas i såväl Linköpings stadskärna som i Skäggetorp. Det är riktigt undermåligt att det medborgarlöfte som övriga partier vill ska gälla mellan kommunen och polisen gentemot kommuninvånarna inte ens berör exempelvis det hitresta tiggeriet när det kommer till stadskärnan, eller organiserad brottslighet och upploppsliknande beteenden när det kommer till Skäggetorp.

   

  För mer information kontakta:

  Jonas Andersson, ledamot i kommunstyrelsen
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se

  alt.

  Klas Ahlberg, politisk sekreterare
  013-20 70 38
  klas.ahlberg@sd.se

 • PRM: SD lämnar in motion om förbättrade varningssystem vid viadukter

  Av Jonas Andersson den 27 februari, 2018
  0

  PRESSMEDDELANDE
  Sverigedemokraterna Linköping

  2018-02-27

  Gunnar Franzén och Jonas Andersson har i dag färdigställt och lämnat in en motion till Linköpings kommunfullmäktige om att kommunen ska satsa på förbättrade varningssystem vid passager under viadukter i kommunen. Motionen lyfter fram en problembild gällande för dåliga varningssystem vid passager under flera viadukter i kommunen, så som den vid Grenadjärgatan, där det kan vara klokt att vidta trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 

  I hela Sverige finns ett stort antal passager under viadukter där den fria höjden är lägre än den normala standarden om 4,5 meters höjd. Många sådana passager är inte utrustade med varningssystem bortsett från enkla skyltar som anger fri höjd för passerande. I Linköpings kommun är järnvägsviadukterna vid Grenadjärgatan, Glyttingevägen samt Södra Stånggatan under Tullbron exempel på där det finns en sådan fri höjd för passerande som gör att dessa skulle kunna vara betjänta av förbättrade varningssystem för att varna förare av höga fordon. Med anledning av situationen lägger Sverigedemokraterna nu fram förslag om att kommunen ska införa förbättrade varningssystem som varnar förare av höga fordon vid viadukter i kommunen där så finns behov. Motionen som är inlämnad och har undertecknats av Gunnar Franzén och Jonas Andersson, finns att ta del av här.

   

  Gunnar Franzén (SD), Foto: Oskar Lüren

  Gunnar Franzén (SD), Foto: Oskar Lüren

   

  Gunnar Franzén (SD), ersättare i kommunfullmäktige, kommenterar:

  – Sverigedemokraterna tar tryggheten på allvar i kommunen, och det även på trafikområdet. Med anledning av den allvarliga bussolycka som skedde vid järnvägsviadukten vid Grenadjärgatan i Linköping i slutet av förra året så finns det all anledning att undersöka hur varningssystemen vid viadukter på olika platser i kommunen kan förbättras.

   

  För mer information kontakta:

  Jonas Andersson, gruppledare i kommunfullmäktige & ledamot i kommunstyrelsen
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se

  alt.

  Klas Ahlberg, ledamot i kommunfullmäktige & politisk sekreterare
  013-20 70 38
  klas.ahlberg@sd.se

 • PRM: SD lämnar in motion om att kartlägga människohandel bland hitresta tiggare

  Av Jonas Andersson den 21 februari, 2018
  0

  PRESSMEDDELANDE
  Sverigedemokraterna Linköping

  2018-02-21

  Jonas Andersson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Linköpings kommunfullmäktige, har i dag färdigställt och lämnat in en motion till Linköpings kommunfullmäktige med fokus på att människohandel bland hitresta tiggare ska kartläggas. Motionen lyfter fram exempel på hur människohandel och tvång bakom det hitresta tiggeriet bevisligen har förekommit på flera håll runt om i Sverige, varför Linköpings kommun också behöver gå till botten med frågan. 

  Linköpings kommun har i åratal haft ett stort antal hitresta tiggare vistandes i kommunen, och många kommuninvånare stöter på det hitresta tiggeriet varje dag, vilket gör fenomenet betydande. Uppsala kommuns socialtjänst har nyligen beslutat sig för att genomföra en kartläggning av människohandel bland tiggare, då frågan har hamnat i fokus efter att en rumänsk medborgare har dömts för människohandel efter att ha utnyttjat åtta personer till att tigga åt honom i den aktuella kommunen. Utöver exemplet från Uppsala kommun, finns också en rad andra exempel från Sverige där människor har dömts för människohandel och liknande brott kopplat till det hitresta tiggeriet. Sverigedemokraterna menar att Linköpings kommun bör ta efter Uppsala kommun, och gå till botten med den eventuella problematik som kan finnas i kommunen med människohandel kopplat till hitrest tiggeri. En kartläggning av fenomenet bör göras dels på grund av att brottslighet i sig ska bekämpas, dels på grund av att Linköpings kommun har ett särskilt ansvar genom att ha finansierat verksamhet som berör gruppen hitresta tiggare. Motionen som är inlämnad och har undertecknats av Jonas Andersson, finns att ta del av här.

   

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

   

  Jonas Andersson (SD), gruppledare i kommunfullmäktige, kommenterar:

  – Sverigedemokraterna är det enda parti som verkar för att få bort det hitresta tiggeriet från gator och torg i kommunen. Men, oavsett inställning till att förbjuda och minimera det hitresta tiggeriet, så bör alla partier i kommunen kunna ställa upp på att vi ska gå till botten med den människohandel som möjligen kan förekomma bland de hitresta tiggarna.

   

  För mer information kontakta:

  Jonas Andersson, gruppledare i kommunfullmäktige & ledamot i kommunstyrelsen
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se

  alt.

  Klas Ahlberg, ledamot i kommunfullmäktige & politisk sekreterare
  013-20 70 38
  klas.ahlberg@sd.se

 • PRM: SD lämnar in motion om förbättrad vägskyltning till universitetssjukhusets akutmottagning

  Av Jonas Andersson den 2 februari, 2018
  0

  PRESSMEDDELANDE
  Sverigedemokraterna Linköping

  2018-02-02

  Jonas Andersson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Linköpings kommunfullmäktige, har i dag färdigställt och lämnat in en motion till Linköpings kommunfullmäktige som syftar till att förbättra vägskyltningen till akutmottagningen på Universitetssjukhuset i Linköping. Motionen påtalar problemet med den obefintliga skyltning som finns för de som tar sig fram med bil till akutmottagningen från innerstaden norrifrån sjukhusområdet via Lasarettsgatan. 

  Akutmottagningen vid Universitetssjukhuset i Linköping tar varje år emot cirka 50 000 patienter. Betydande delar av patienterna söker sig själva till akutmottagningen med bil som färdmedel, vilket gör att en tydlig vägskyltning fram till mottagningen är viktig med tanke på de allvarliga hälsotillstånd det kan handla om. I dagsläget så finns skyltning fram till akutmottagningen från Garnisonsvägen söder om sjukhusområdet för den som kommer med bil. Kommer man däremot till akutmottagningen från innerstaden norr om sjukhusområdet, via Lasarettsgatan, så är skyltningen till akutmottagningen obefintlig. Det problemet adresserar Sverigedemokraterna nu i en motion som har lämnats in till Linköpings kommunfullmäktige. Motionen som är inlämnad och har undertecknats av Jonas Andersson, finns att ta del av här.

   

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

   

  Jonas Andersson (SD), gruppledare i kommunfullmäktige, kommenterar:

  – Att sätta upp vägskyltar i Linköping må låta som en liten politiska fråga, men i förlängningen är den väldigt viktig. När människor tar sig till akuten med bil på egen hand kan det handla om allvarliga hälsotillstånd, eller till och med liv och död. Att man då kan ta sig fram till akutmottagningen snabbt och effektivt är därför något vi måste ta på största allvar i kommunen.

   

  För mer information kontakta:

  Jonas Andersson, gruppledare i kommunfullmäktige & ledamot i kommunstyrelsen
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se

  alt.

  Klas Ahlberg, ledamot i kommunfullmäktige & politisk sekreterare
  013-20 70 38
  klas.ahlberg@sd.se

 • PRM: Viktiga beslut fattade under SD Linköpings årsmöte och valkonferens 2018

  Av Jonas Andersson den 27 januari, 2018
  0

  PRESSMEDDELANDE
  Sverigedemokraterna Linköping

  2018-01-27

  Sverigedemokraterna Linköping har i dag lördagen den 27 januari hållit årsmöte och valkonferens för 2018 i Linköpings stadshus, där en rad viktiga beslut har fattats kring kommunföreningens framtid. Bland annat har ny styrelse valts för kommunföreningen under årsmötet, och valkonferensen har fastställt ordningen bland kandidaterna på valsedeln inför höstens val till Linköpings kommunfullmäktige.

  I dag lördagen den 27 januari har Sverigedemokraterna Linköping hållit årsmöte och valkonferens i Linköpings stadshus. Under dagen har därför en rad betydande beslut fattats rörande kommunföreningens framtid. Årsmötet gick till att börja med igenom ärenden kopplade till det gångna verksamhetsåret så som verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen. Därefter så valde årsmötet också styrelse, valberedning, revision samt ombud till distriktsårsmötet. Sverigedemokraterna Linköpings styrelse för verksamhetsåret 2018 ser ut enligt följande:

   

  Jonas Andersson, ordförande (omval)

  Jane Ericsson, vice ordförande (omval, tidigare ledamot)

  Jörgen Ring, andre vice ordförande (omval, tidigare ledamot)

  Klas Ahlberg, ledamot (omval)
  Christer Johansson, ledamot (omval)
  Chris Dahlqvist, ledamot (omval)
  Camilla Bekkhus, ledamot (nyval)

  Hans Ericson, suppleant (omval)
  Patrik Westlund, suppleant (nyval)
  Torsten Svärdström, suppleant (nyval)
  Christian Nilsson, suppleant (nyval)

   

  Med anledning av att det är valår 2018, så höll Sverigedemokraterna Linköping i samband med årsmötet också valkonferens, där fastställandet av valsedel till val till Linköpings kommunfullmäktige skedde. Sverigedemokraterna har totalt 34 stycken kandidater som ställer upp på valsedeln till valet till Linköpings kommunfullmäktige i höst. Årsmötet har fastställt de tolv första kandidaterna på valsedeln, medan resterande kandidaters position på valsedeln har delegerats till styrelsen att besluta om i dialog med kandidaterna. De tolv första kandidaterna på valsedeln är följande:

   

  1. 1. Jonas Andersson, 28, Vasastaden
  2. 2. Jane Ericsson, 74, Linghem
  3. 3. Klas Ahlberg, 37, Hjulsbro
  4. 4. Christer Johansson, 64, Innerstaden
  5. 5. Chris Dahlqvist, 23, Ånestad
  6. 6. Jörgen Ring, 54, Nykil
  7. 7. Camilla Bekkhus, 55, Ullstämma
  8. 8. Torsten Svärdström, 68, Malmslätt
  9. 9. Johan Pettersson, 55, Vasastaden
  10. 10. Gunnar Franzén, 67, Lambohov
  11. 11. Christian Nilsson, 34, Ulrika
  12. 12. Patrik Westlund, 45, Sturefors

  Anm.: Kandidaternas ålder är åldern på valdagen den 9 september.

   

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

   

  Jonas Andersson (SD), omvald ordförande tillika förstanamn på valsedeln till kommunfullmäktige, kommenterar:

  – Jag är mycket tacksam och stolt över det förtroende som jag har fått av årsmötet, och jag kommer att göra allt i min makt för att förvalta det efter bästa förmåga när vi nu går in i valrörelse. Med en stark politisk grund att stå på som har utvecklats under vår tid i Linköpingspolitiken, och med många kompetenta kandidater som ställer upp, så är jag övertygad om att vi kommer att gå starkt framåt i höstens val till kommunfullmäktige.

   

  För mer information kontakta:

  Jonas Andersson, ordförande
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se