Sverigedemokraterna i Linköping | Sverigedemokraterna i Linköping | Sida 5

Sverigedemokraterna Linköping

Välkommen till Sverigedemokraterna Linköping!

 

Varmt välkommen till hemsidan för Linköpings oppositionsparti!

Jonas Andersson

Jonas Andersson, ordförande

 

Föreningens kontaktuppgifter:

Telefon : 013-20 70 53
E-post: linkoping@sd.se

Postadress

Sverigedemokraterna Linköping
Torggatan 4A
582 19 Linköping

 • Kyrkovalresultatet summerat från SD Linköpings perspektiv

  Av Jonas Andersson den 30 september, 2017
  0

  Söndagen den 17 september ägde kyrkovalet rum i Sverige. Här följer en liten summering av årets kyrkovalresultat ur SD Linköpings perspektiv:

  – Två sverigedemokrater från Linköpings stift fick mandat i kyrkomötet. I det avseendet är det en fördubbling gentemot kyrkovalet år 2013.

  – SD fick ett fördubblat antal mandat i stiftsfullmäktige i Linköpings stift, och går från tre till sex mandat. De sverigedemokrater som har röstats in kommer att ha möjlighet bygga en stark kyrkopolitisk grund att stå på i stiftet.

  – På kyrkofullmäktigenivå i Linköpings kommun så har SD fått mandat i såväl Linköpings domkyrkopastorat som i Åkerbo församling. Det innebär att partiet för första gången har fått mandat på kyrkofullmäktigenivå inom Linköpings kommun. Även det kommer innebära möjlighet till att bygga upp en stark kyrkopolitisk i och omkring Linköping, i nära samverkan med partiets förtroendevalda i stiftsfullmäktige.

   

  För mer information och kontakt:

  Jonas Andersson, ordförande Sverigedemokraterna Linköping
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se

 • PRM: SD lämnar in motion om att återuppbygga schweizeribyggnaden ”Trädgår’n” i trädgårdsföreningen

  Av Jonas Andersson den 28 september, 2017
  0

  PRESSMEDDELANDE
  Sverigedemokraterna Linköping

  2017-09-28

  Sverigedemokraternas gruppledare i Linköpings kommunfullmäktige, Jonas Andersson, har i dag färdigställt och lämnat in en motion till Linköpings kommunfullmäktige. Motionen syftar till att den gamla schweizeribyggnaden känd som ”Trädgår’n”, som stod i trädgårdsföreningen i Linköping, ska återuppbyggas och fyllas med verksamhet.

  Linköpings Trädgårdsförenings Park är en viktig del av stadens identitet och själ, och har varit det sedan parkens grundande. Parken är viktig för många Linköpingsbor såväl som besökare utifrån, vad gäller alltifrån att njuta av den vackra trädgårds- och kulturmiljön till att delta festligheter. I början av 1880-talet upprättades en schweizeribyggnad i morisk stil i parken, vilken kom att innehålla restaurangverksamhet och bli känd som ”Trädgår’n”. Den uppskattade och vackra byggnaden brann dessvärre ned i en eldsvåda år 1977, och byggdes därefter inte upp igen. Sverigedemokraterna vill blåsa liv i en del av Linköpings vackra arkitektoniska kulturarv genom att återuppbygga den vackra byggnaden, för att sedan låta den åter bli en plats för exempelvis närings- nöjes- eller kulturverksamhet. Här återfinns en bild över hur schweizeribyggnaden ”Trädgår’n” såg ut innan den brann ned, och här återfinns i sin helhet den motion som Sverigedemokraterna har lagt fram i frågan.

   

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

   

  Jonas Andersson (SD), gruppledare i kommunfullmäktige, kommenterar:

  – Sverigedemokraterna vill ge stadens omtyckta trädgårdsförening en bit av sin historiska skönhet och silhuett tillbaka. Samtidigt så är vi övertygade om att byggnaden om den återupprättas, skulle kunna erbjuda fantastiska möjligheter för Linköpingsborna vad rör exempelvis närings- eller nöjesliv.

   

  För mer information kontakta:

  Jonas Andersson, gruppledare i kommunfullmäktige & ledamot i kommunstyrelsen
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se

  alt.

  Klas Ahlberg, ledamot i kommunfullmäktige & politisk sekreterare
  013-20 70 38
  klas.ahlberg@sd.se

   

 • PRM: SD vill ha svar om kommunens stöd till illegala invandrare under Linköpings Regnbågsvecka

  Av Jonas Andersson den 25 september, 2017
  0

  PRESSMEDDELANDE
  Sverigedemokraterna Linköping

  2017-09-25

  I dag har Jonas Andersson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Linköpings kommunfullmäktige, lämnat in en enkel fråga till kommunfullmäktige med ett ifrågasättande av det faktum att kommunen stödjer verksamhet för illegala invandrare. På programmet för Linköpings Regnbågsvecka återfinns verksamhet som har illegala invandrare som en målgrupp, och samtidigt stödjer Linköpings kommun veckan såväl ekonomiskt som på andra sätt sedan flera år tillbaka.

  Linköpings Regnbågsvecka anordnas av RFSL, och stödjs ekonomiskt samt på andra sätt av Linköpings kommun. Under regnbågsveckan återfinns verksamhet på programmet så som Newcomers Café, vilket bland annat har papperslösa som målgrupp, alltså illegala invandrare. Linköpings kommun marknadsför även nämnda verksamhet för illegala invandrare på sin hemsida. Kommunen bidrar därmed till att skapa social infrastruktur i Sverige för människor utan rätt att vistas i landet, vilket motverkar det uppdrag som polisen och andra myndigheter har i vårt land om att avvisa illegala invandrare. Det föranleder Sverigedemokraterna att ställa frågor till kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Kristina Edlund, om hur hon ser på att kommunen stödjer verksamhet för illegala invandrare. Den enkla frågan som har lämnats in kan läsas här i sin helhet.

   

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

   

  Jonas Andersson (SD), gruppledare i kommunfullmäktige, kommenterar:

  – Den som vill stödja verksamhet för illegala invandrare på det här viset bidrar till framväxten av ett slags skuggsamhälle i Sverige. Linköpings kommun borde i stället i högre utsträckning samverka med polisen för att med kraft motverka att människor vistas illegalt i vårt land.

   

  För mer information kontakta:
  Jonas Andersson, gruppledare i kommunfullmäktige & ledamot i kommunstyrelsen
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se

  alt.

  Klas Ahlberg, ledamot i kommunfullmäktige & politisk sekreterare
  013-20 70 38
  klas.ahlberg@sd.se

   

   

 • PRM: SD lämnar in motion om att polisanmäla ensamkommande som ljugit om sin ålder

  Av Jonas Andersson den 22 september, 2017
  0

  PRESSMEDDELANDE
  Sverigedemokraterna Linköping

  2017-09-22

  Sverigedemokraterna Klas Ahlberg och Jonas Andersson har i dag färdigställt och lämnat in en motion till Linköpings kommunfullmäktige. Motionen fokuserar på hur ensamkommande asylsökande migranter som har ljugit om sin ålder ska hanteras, och bland annat föreslås att dessa ska polisanmälas för bidragsbrott i de fall uppskrivning av ålder har skett.

  Sverige har tagit emot tiotusentals ensamkommande asylsökande migranter de senaste åren, varav flera hundra har mottagits av Linköpings kommun. Samtidigt har det hittills framkommit av de medicinska ålderstester som genomförts av de ensamkommande i Sverige, att hela 83 % av dessa har ljugit om sin ålder. Vidare så kostar mottagandet av de ensamkommande migranterna enorma summor för det svenska samhället varje år. Exempelvis är schablonersättningen 1 350 kr/dygn för en enda ensamkommande minderårig, vilket leder till enorma summor om man ser det över tid och till hur många ensamkommande som finns i systemet. Sverigedemokraterna har motionerat till Linköpings kommunfullmäktige om att omfattningen av ensamkommande migranter i kommunen som har uppgett falsk ålder ska utredas samt  att kommunen ska kräva att vid händelse av framtida mottagande av ensamkommande migranter ställer krav på att dessa har en medicinskt fastställd ålder. Partiet lyfter också fram i motionen att Linköpings kommun, i de fall det kan misstänkas att brott begåtts enligt bidragsbrottslagen, ska polisanmäla de ensamkommande migranter som har fått sin ålder uppskriven till 18 år eller mer. Motionen som är inlämnad och har undertecknats av Klas Ahlberg och Jonas Andersson, finns att ta del av här i sin helhet.

   

  Klas Ahlberg (SD), Foto: Oskar Lüren

  Klas Ahlberg (SD), Foto: Oskar Lüren

   

  Klas Ahlberg (SD), ledamot i kommunfullmäktige, kommenterar:

  – Vi sverigedemokrater vill att kommunen går till botten med det bedrägliga beteende där vuxna människor för egen vinning utger sig för att vara barn. Fusk och lögner ska inte löna sig i Linköpings kommun.

   

  För mer information kontakta:

  Jonas Andersson, gruppledare i kommunfullmäktige & ledamot i kommunstyrelsen
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se

  alt.

  Klas Ahlberg, ledamot i kommunfullmäktige & politisk sekreterare
  013-20 70 38
  klas.ahlberg@sd.se

 • PRM: SD vill stoppa majoritetens satsning på hyrcykelsystem för 40 miljoner kronor

  Av Jonas Andersson den 19 september, 2017
  0

  PRESSMEDDELANDE
  Sverigedemokraterna Linköping

  2017-09-19

  Sverigedemokraterna kommer under dagens sammanträde i Linköpings kommunstyrelse rösta för att stoppa Koalition för Linköpings planer på att besluta om att införa ett hyrcykelsystem med elcyklar i kommunen. Hyrcykelsystemet beräknas kosta upp till 40 miljoner kronor under en tioårsperiod. 

  Koalition för Linköping planerar att under dagens kommunstyrelsesammanträde besluta om att ett hyrcykelsystem med elcyklar ska införas i Linköpings kommun som ett led i att nå målet om koldioxidneutralitet i kommunen till år 2025. Förslaget som kommunstyrelsen har att ta ställning till innebär att kommunen ska uppdra åt det kommunala bolaget Sankt Kors Fastighets AB att implementera och driva systemet, och kostnaden för kommunen uppskattas till 40 miljoner kronor under en tioårsperiod. Sverigedemokraterna reagerar starkt på den politiska majoritetens resursslöseri, då kostnaden för hyrcykelsystemet inte alls står i proportion till den eventuella nyttan, och partiet menar att de ekonomiska medlen skulle göra bättre nytta i kommunens kärnverksamheter. Enligt Cykelplan för Linköping 2008-2028 så nämns att hyrcykelsystem som kommunen ser över bör vara självfinansierade, vilket är något det aktuella förslaget inte heller uppfyller. I grunden är Sverigedemokraterna dock positiva till hyrcykelsystem som idé, men om Linköpings kommun alls ska ha del i något sådant så vill partiet se en mycket högre grad av självfinansiering.

   

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

   

  Jonas Andersson (SD), ledamot i kommunstyrelsen, kommenterar:

  – Kostnaden för att införa hyrcykelsystemet står inte alls i proportion till vad vi får ut av det i kommunen. Det här är rent resursslöseri, och jag beklagar verkligen att Koalition för Linköping vill satsa tiotals miljoner på cyklar när vi i stället skulle behöva de här pengarna för att stärka upp välfärden och tryggheten i kommunen.

   

  För mer information kontakta:

  Jonas Andersson, ledamot i kommunstyrelsen
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se

  alt.

  Klas Ahlberg, politisk sekreterare
  013-20 70 38
  klas.ahlberg@sd.se