Sverigedemokraterna i Linköping | Sverigedemokraterna i Linköping | Sida 5

Sverigedemokraterna Linköping

Välkommen till Sverigedemokraterna Linköping!

 

Varmt välkommen till hemsidan för Linköpings oppositionsparti!

Jonas Andersson

Jonas Andersson, ordförande

 

Föreningens kontaktuppgifter:

E-post: linkoping@sd.se

Postadress

Sverigedemokraterna Linköping
Torggatan 4A
582 19 Linköping

 • SD Linköpings aktiviteter under januari-april 2018

  Av Jonas Andersson den 11 maj, 2018
  0

  Under de första månaderna under 2018 (januari-april) har mycket skett vad gäller SD Linköping. Många viktiga aktiviteter har hållits hittills under året i kommunföreningen, varför inte allt kan listas upp, men här följer en summering i varje fall:

  • – Torsdagen den 18 januari anordnades ett möte med fokus på politikframtagande för alla medlemmar i SD Linköping som hittills har valt att ställa upp som kandidater i valet till Linköpings kommunfullmäktige nästa år. Mötet leddes av Jonas Andersson, gruppledare i kommunfullmäktige för partiet.
  • – Lördagen den 27 januari höll SD Linköpings årsmöte och valkonferens, där bland annat ny styrelse valdes och valsedel fastställdes inför årets val till Linköpings kommunfullmäktige.
  • – Torsdagen den 15 februari och torsdagen den 8 mars anordnades de två sista mötena med fokus på politikframtagande, för alla medlemmar i SD Linköping som hittills har valt att ställa upp som kandidater i valet till Linköpings kommunfullmäktige nästa år. Mötena leddes återigen av Jonas Andersson, gruppledare i kommunfullmäktige för partiet.
  • – Måndagen den 13 mars höll SD Linköping det första öppet hus-mötet för året i partilokalen inne i stan, som traditionen bjuder att göra den andra måndagen i månaden.
  • – Måndagen den 16 april höll SD Linköping ytterligare ett trevligt öppet hus-möte i partilokalen inne i stan, vilket blev det mest välbesökta öppet hus-mötet hittills i kommunföreningens historia.
  • – Torsdagen den 19 april anordnade SD Linköping en flygbladsutdelning i Ekholmen där hela 1 200 flygblad om vad SD vill göra i Linköpingspolitiken delades ut direkt till hushåll i området av kommunföreningens aktivister.
  • – Fredagen den 20 april deltog Jonas Andersson för SD Linköpings räkning under ett evenemang på The Box Hotel i Linköping, anordnat av Företagarna Linköping. Företrädare för alla partier som finns representerade i Linköpings kommunfullmäktige fanns på plats under mötet för att debattera företagarfrågor.

   

  För mer information och kontakt:

  Jonas Andersson, ordförande Sverigedemokraterna Linköping
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se

   

  Öppet hus i SD Linköpings partilokal den 16 april.

  Öppet hus i SD Linköpings partilokal den 16 april.

  Jonas Andersson talar under evenemanget anordnat av Företagarna Linköping den 20 april.

  Jonas Andersson talar under evenemanget anordnat av Företagarna Linköping den 20 april.

  Kampanjmöte på Trädgårdstorget den 28 april.

  Kampanjmöte på Trädgårdstorget den 28 april.

 • PRM: SD presenterar trafik- och stadsbyggnadspolitiskt valpaket

  Av Jonas Andersson den 17 april, 2018
  0

  PRESSMEDDELANDE
  Sverigedemokraterna Linköping

  2018-04-17

  Sverigedemokraterna kommer i augusti månad att presentera ett fullständigt valmanifest, ett kontrakt gentemot väljarna, som partiet kommer att gå till val på i valet till Linköpings kommunfullmäktige den 9 september. Partiet släpper dock redan nu ett valpaket med tre centrala förslag som man kommer gå till val på gällande trafik och stadsbyggnad.

  I augusti månad kommer Sverigedemokraterna att presentera sitt fullständiga valmanifest inför valet till Linköpings kommunfullmäktige den 9 september. Valmanifestet som har framarbetats under flera månader av partiets företrädare kommer att vara ett heltäckande dokument innehållandes de vallöften som partiet lovar att arbeta för att uppfylla efter valet. Sverigedemokraterna kommer att i valet till Linköpings kommunfullmäktige ha fyra politiska fokusområden, varav ett är trafik och stadsbyggnad. Redan nu kan partiet i ett valpaket offentliggöra tre av de mest betydelsefulla vallöftena på trafik- och stadsbyggnadssområdet som man kommer gå till val på. Förslagen i valpaketet är de följande tre:

   

  • – Förändra planer som påverkar trafiksituationen i Linköping för att skapa en bilvänligare kommun.

  I åratal har såväl socialistiska som borgerliga politiska majoriteter i Linköpings kommunfullmäktige genomdrivit en politik som gör vardagen allt svårare för bilister. Sverigedemokraterna vill sätta stopp för den inslagna linjen, med hänsyn till alla de som behöver bilen i vardagen. För att Linköping ska bli en bilvänligare kommun behövs exempelvis innerstaden byggas inte bara för cyklister och fotgängare, utan även bilister behöver ges rimliga förutsättningar i trafiken. Ett annat exempel på hur kommunen ska bli mer bilvänlig handlar om att se över platser där vägar kan breddas för att möjliggöra att trafiken ska flyta på bättre vid högt tryck.

  • – Återställa Hamngatan till att bli en dubbelfilig väg för samtliga fordonstyper.

  Sverigedemokraterna menar att det var ett stort misstag att Hamngatan i Linköping gjordes om från dubbelfilig väg till enkelfilig väg med specifik fil för buss, då förändringen har lett till ett högt tryck och långa köer i trafiken på platsen. Om Hamngatan återställs till att bli en dubbelfilig väg för samtliga fordonstyper så skulle trafiksituationen bli bättre i centrala Linköping, och på sikt kanske ännu bättre när ett nytt resecentrum byggs och trafikflöden då förändras omkring den aktuella platsen. Luftkvaliteten på Hamngatan som tidigare har varit ett problem vill Sverigedemokraterna arbeta för att förbättra, men det måste ske på annat sätt än att sabotera trafikflödet längs vägen som i dagsläget.

  • – Höja trafiksäkerheten längs vägar i kommunen genom exempelvis förbättrad skyltning och förbättrade varningssystem vid viadukter.

  Bussolyckan vid viadukten vid Grenadjärgatan i Linköping förra året är ett tydligt exempel på varför det är angeläget att se över hur säkerheten kan förbättras i trafiken i kommunen. I kommunen finns det flera vägar med riskmoment som behöver förbättrad säkerhet, där bland annat varningssystem vid viadukter och förbättrad skyltning kan förhindra framtida olyckor och missöden i trafiken. Sverigedemokraterna ser exempelvis att skyltning till akutmottagningen vid Universitetssjukhuset i Linköping behöver komma på plats för den som åker med bil från Linköpings innerstad. Även förbättringar vad gäller vägunderhåll och snöröjning behöver kommunen satsa på.

   

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

   

  Jonas Andersson (SD), ordförande tillika förstanamn på valsedeln till kommunfullmäktige, kommenterar:

  – Linköpings kommun behöver tänka om i grunden när det gäller satsningar på trafik och stadsbyggnad. Får vi vara med och bestämma efter valet kommer vi se till att ställa om kommunen till att underlätta för bilister i stället för att försvåra som i dagsläget. Sverigedemokraterna är det enda partiet i kommunfullmäktige som vågar vara bilvänligt på riktigt.

   

  För mer information kontakta:

  Jonas Andersson, ordförande Sverigedemokraterna Linköping
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se 

 • PRM: SD presenterar migrations- och sammanhållningspolitiskt valpaket

  Av Jonas Andersson den 28 mars, 2018
  0

  PRESSMEDDELANDE
  Sverigedemokraterna Linköping

  2018-03-28

  Sverigedemokraterna kommer i augusti månad att presentera ett fullständigt valmanifest, ett kontrakt gentemot väljarna, som partiet kommer att gå till val på i valet till Linköpings kommunfullmäktige den 9 september. Redan nu kan partiet dock presentera tre centrala förslag som man kommer att gå till val på i kommunen för en tydlig politisk omstart vad gäller migration och sammanhållning.

  I augusti månad kommer Sverigedemokraterna att presentera sitt fullständiga valmanifest inför valet till Linköpings kommunfullmäktige den 9 september. Valmanifestet som har framarbetats under flera månader av partiets företrädare kommer att vara ett heltäckande dokument innehållandes de vallöften som partiet lovar att arbeta för att uppfylla efter valet. Sverigedemokraterna kommer att i valet till Linköpings kommunfullmäktige ha fyra politiska fokusområden, varav ett är migration och sammanhållning. Redan nu kan partiet i ett valpaket offentliggöra tre av de mest betydelsefulla vallöftena på migrations- och sammanhållningsområdet som man kommer gå till val på. Förslagen i valpaketet är de följande tre:

   

  • – Verka för att Linköpings kommun ska undslippa följderna av bosättningslagen om att ta emot nyanlända invandrare. 

  Linköpings kommun behöver en politisk omstart vad gäller migration och sammanhållning. För att kunna bestå som en socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbar kommun över tid krävs att det antal asylinvandrare med tillhörande anhöriga som bosätter sig i kommunen minimeras. Sverigedemokraterna vill vidta åtgärder för undslippa bosättningslagens följder om att ta emot nyanlända invandrare, bland annat genom att utöva påtryckningar gentemot regeringen med fokus på att kommunen saknar kapacitet att ta emot fler nyanlända invandrare. Linköpings kommun är redan en av Sveriges mest segregerade kommuner, och gränsen för hur många asylinvandrare med tillhörande anhöriga som kommunen kan ta emot är sedan länge nådd.

  • – Uppföra ett kommunalt återvandringscentrum. 

  För att lösa problemen i Linköpings kommun orsakade av en havererad migrationspolitik krävs inte bara restriktiv migrationspolitik. Kommunen behöver också mycket tydligare fokus på frivillig återvandring krävs för att lyckas bryta den enorma segregation och utanförskap som råder. Kommunen behöver ge stöd och uppmuntran till människor som har hamnat i utanförskap och på olika sätt inte lyckats att anpassa sig till Sverige, att återvända till sina respektive hemländer. Sverigedemokraterna vill därför att Linköpings kommun uppför ett kommunalt återvandringscentrum som ska fungera på ett snarlikt sätt som de kommunala medborgarkontoren gör i dagsläget. Ett kommunalt återvandringscentrum ska bland annat arbeta med marknadsföring, rådgivning och information om hur man kan återvandra från Sverige, med fokus på människor som har hamnat i utanförskap och inte har anpassat sig till Sverige.

  • – Stoppa förturen till bostäder i kommunen för nyanlända invandrare. 

  Att skapa gräddfiler för nyanlända invandrare för att lappa och laga de negativa konsekvenserna efter en havererad migrationspolitik är såväl omoraliskt som socialt ohållbart. I dagsläget står alla partier i Linköpings kommunfullmäktige, förutom Sverigedemokraterna, bakom ett system där nyanlända invandrare får gå före i bostadskön. Det kommunala bolaget AB Stångåstaden kvoterar bort lägenheter varje år till gruppen i fråga, vilket gör att bolagets kösystem i praktiken åsidosätts. Även gentemot privata aktörer driver kommunen i dagsläget en linje om att nyanlända invandrare ska prioriteras över andra grupper. Sverigedemokraterna menar att den nuvarande ordningen är fullkomligt oacceptabel och en ren diskriminering av människor som inte är nyanlända invandrare, och därför kommer vi att verka för att förändra Stångåstadens ägardirektiv så att förturs- och kvoteringssystem till bostäder för nyanlända invandrare motverkas.

   

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

   

  Jonas Andersson (SD), ordförande tillika förstanamn på valsedeln till kommunfullmäktige, kommenterar:

  – Det valpaket som Sverigedemokraterna presenterar på området migration och sammanhållning innehåller tre betydelsefulla vallöften som kan få kommunen på rätt kurs igen efter många år av politiskt vanstyre utan ansvarstagande för kommande generationer. Sverigedemokraterna går till val på att sätta stopp för den mycket destruktiva migrations- och integrationspolitik som Koalition för Linköping står bakom. Linköpings kommun är i skriande behov av en politisk omstart i de här avgörande frågorna, och vi är det politiska alternativ som kan leverera omstarten.

   

  För mer information kontakta:

  Jonas Andersson, ordförande Sverigedemokraterna Linköping
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se 

 • PRM: SD presenterar samtliga namn på valsedeln inför höstens val till Linköpings kommunfullmäktige

  Av Jonas Andersson den 22 mars, 2018
  0

  PRESSMEDDELANDE
  Sverigedemokraterna Linköping

  2018-03-22

  Sverigedemokraterna Linköping höll i januari årsmöte och valkonferens för 2018 i Linköpings stadshus, där det bland annat fastställdes vilka de tolv första namnen på valsedeln ska vara gällande valet till Linköpings kommunfullmäktige i höst. Resterande namn på valsedeln delegerades under mötet till styrelsen att fastställa, vilket nu har gjorts, och varför den kompletta valsedeln kan presenteras.

  Sverigedemokraterna Linköpings årsmöte och valkonferens hölls den 27 januari, där fastställandet av valsedel till valet till Linköpings kommunfullmäktige skedde. Med totalt 33 stycken kandidater ställer partiet upp på valsedeln i höst, vilket är mer än en tredubbling av antalet kandidater sett till valet 2014. Årsmötet fastställde de tolv första kandidaterna på valsedeln, medan resterande kandidaters position på valsedeln delegerades till styrelsen att besluta om i dialog med kandidaterna, vilket nu också har gjorts, och följaktligen kan valsedeln i sin helhet anses vara fastställd. Den kompletta valsedel och lista med kandidater som Sverigedemokraterna går till val på gällande valet till Linköpings kommunfullmäktige ser ut som följer:

  1. 1. Jonas Andersson, 28, gruppledare, Vasastaden
  2. 2. Jane Ericsson, 74, pensionerad sjuksköterska, Linghem
  3. 3. Klas Ahlberg, 37, civilekonom, Hjulsbro
  4. 4. Christer Johansson, 64, posttjänsteman, Innerstaden
  5. 5. Chris Dahlqvist, 23, svetsare, Ånestad
  6. 6. Jörgen Ring, 54, företagare, Nykil
  7. 7. Camilla Bekkhus, 55, bussförare, Ullstämma
  8. 8. Torsten Svärdström, 68, officer, Malmslätt
  9. 9. Johan Pettersson, 55, företagare, Vasastaden
  10. 10. Gunnar Franzén, 67, bussförare, Lambohov
  11. 11. Christian Nilsson, 34, tekniker, Ulrika
  12. 12. Patrik Westlund, 45, IT-företagare, Sturefors
  13. 13. Sonny Persson, 31, föreläsare, Skäggetorp
  14. 14. Hans Ericson, 73, bilmekaniker, Tallboda
  15. 15. Frida Espenrud, 25, kundtjänstmedarbetare, Ramshäll
  16. 16. Conny Daun, 31, lokalvårdare, Gottfridsberg
  17. 17. Peter Andersson, 36, civilingenjör, Linghem
  18. 18. Johan Fritz, 37, lantbrukare, Ulrika
  19. 19. Mats Hallström, 60, transportledare, T1
  20. 20. Erik Thuresson, 42, systemtekniker, Ryd
  21. 21. Tommy Uttke, 68, bussförare, Skäggetorp
  22. 22. Jonas Andersson, 41, administratör, Innerstaden
  23. 23. Bo Eloff, 48, ekonom, Ekängen
  24. 24. Ronny Svensson, pensionerad företagare, 64, Vasastaden
  25. 25. Gerry Hersberg, 58, miljöarbetare, Ekholmen
  26. 26. Jan Andersson, 57, chaufför, Vasastaden
  27. 27. Patrik Lind, 49, bilmekaniker, Gottfridsberg
  28. 28. Erik Söderlund, 65, pensionär, Tannefors
  29. 29. Pethra Johansson, 50, ekonom, Ljungsbro
  30. 30. Tommy Johansson, 67, bilmekaniker, Ekholmen
  31. 31. Camilla Härkönen, 37, personlig assistent, Vreta Kloster
  32. 32. Jan Vallentinsson, 46, bilmekaniker, Ljungsbro
  33. 33. Eva Norberg, 62, personlig assistent, Ljungsbro

  Anmärkning.: Kandidaternas ålder är åldern på valdagen den 9 september.

   

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

   

  Jonas Andersson (SD), ordförande tillika förstanamn på valsedeln till kommunfullmäktige, kommenterar:

  – Det starka lag av kandidater som Sverigedemokraterna ställer upp med inför höstens val till Linköpings kommunfullmäktige gör att jag känner mig mycket trygg och optimistisk. Att hela 33 stycken kompetenta kvinnor och män från många olika kommundelar med olika utbildnings- och yrkesbakgrunder vill företräda oss i kommunfullmäktige är ett tecken på den styrka som finns i vår organisation och politik. Vi står redo att axla ett ökat politiskt ansvar efter valet den 9 september.

   

  För mer information kontakta:

  Jonas Andersson, ordförande
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se

   

 • PRM: SD kräver samverkan med polisen mot tiggeri i stadskärnan och mot organiserad brottslighet i Skäggetorp

  Av Jonas Andersson den 6 mars, 2018
  0

  PRESSMEDDELANDE
  Sverigedemokraterna Linköping

  2018-03-06

  Sverigedemokraterna har under dagens sammanträde i Linköpings kommunstyrelse debatterat frågan om medborgarlöften för 2018-2019 som Linköpings kommun och Polismyndigheten samverkar kring tillsammans gentemot kommuninvånarna. Jonas Andersson, ledamot i Linköpings kommunstyrelse för Sverigedemokraterna, yrkade under sammanträdet att förslaget till medborgarlöfte skulle återremitteras för att kompletteras med löften om åtgärder mot bland annat hitrest tiggeri i stadskärnan och organiserad brottslighet i Skäggetorp.

  Under dagens sammanträde i Linköpings kommunstyrelse beslutade Linköpings kommunstyrelse att anta ett medborgarlöfte som inkluderar brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder som Linköpings kommun och Polismyndigheten samverkar kring långsiktigt i stadskärnan och Skäggetorp. Idén om medborgarlöften kommer från Polismyndighetens styrmodell, och är ett sätt för myndigheten att komma närmare kommuninvånarna. Sverigedemokraterna ser i grunden kritiskt på upplägget om medborgarlöften då då det väcker frågetecken kring varför det bara är vissa punkter som det utställs löften kring, medan andra viktiga frågor kring lag och ordning inte berörs. Sverigedemokraterna ansåg att förslaget till medborgarlöfte som kommunstyrelsen hade att ta ställning till var undermåligt då det vad gäller Skäggetorp inte berör löften kring skarpa åtgärder mot organiserad brottslighet och hedersrelaterat våld samt upploppsliknande fenomen med attacker på samhället i form av bilbränder, attacker mot myndighetspersonal och så vidare. Vad gäller delen i medborgarlöftet som kretsar kring stadskärnan så var partiet kritiskt till att det hitresta tiggeriet inte berörs. Med anledning av bristerna så yrkade Jonas Andersson för Sverigedemokraternas räkning att förslaget skulle återremitteras för att innehålla de nämnda viktiga områdena.

   

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

   

  Jonas Andersson (SD), ledamot i kommunstyrelsen, kommenterar:

  – Sverigedemokraterna kräver att kommunen driver en mycket rakare och tydligare linje i sin dialog med polisen om löften kring åtgärder som behöver vidtas i såväl Linköpings stadskärna som i Skäggetorp. Det är riktigt undermåligt att det medborgarlöfte som övriga partier vill ska gälla mellan kommunen och polisen gentemot kommuninvånarna inte ens berör exempelvis det hitresta tiggeriet när det kommer till stadskärnan, eller organiserad brottslighet och upploppsliknande beteenden när det kommer till Skäggetorp.

   

  För mer information kontakta:

  Jonas Andersson, ledamot i kommunstyrelsen
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se

  alt.

  Klas Ahlberg, politisk sekreterare
  013-20 70 38
  klas.ahlberg@sd.se