Sverigedemokraterna i Linköping | Sverigedemokraterna i Linköping | Sida 5

Sverigedemokraterna Linköping

Välkommen till Sverigedemokraterna Linköping!

 

Varmt välkommen till hemsidan för Linköpings oppositionsparti!

Jonas Andersson

Jonas Andersson, ordförande

 

Föreningens kontaktuppgifter:

Telefon : 013-20 70 53
E-post: linkoping@sd.se

Postadress

Sverigedemokraterna Linköping
Torggatan 4A
582 19 Linköping

 • PRM: SD vill ha svar om Linköping ska få Sveriges största moské

  Av Jonas Andersson den 22 juni, 2017
  0

  PRESSMEDDELANDE
  Sverigedemokraterna Linköping

  2017-06-22

  I dag har Jonas Andersson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Linköpings kommunfullmäktige, lämnat in en enkel fråga till kommunfullmäktige om det omtalade bygget av Sveriges största moské i Linköpingsstadsdelen Djurgården. Under vårkanten år 2014 offentliggjordes planer kring  moskébygget, men sedan dess har det varit tyst såväl från politiskt som medialt håll i frågan, vilket föranleder Sverigedemokraterna att ställa den politiska majoriteten till svars.

  I början av år 2014 så blev det känt för allmänheten att Linköping ska få Sveriges största moské, med Djurgården som tilltänkt stadsdel för byggnationen. Stor medial uppmärksamhet följde då, och frågan fick utrymme i samhällsdebatten. Sedan tiden för de mediala skriverierna för över tre år sedan så har inga nya besked kring byggandet kommit. Många Linköpingsbor funderar nu säkerligen på om det omtalade och för många mycket kontroversiella byggandet av Sveriges största moské i vår stad kommer att äga rum. Det föranleder Sverigedemokraterna att ställa frågor till samhällsbyggnadsnämndens ordförande, socialdemokraten Elias Aguirre, bland annat om hur tidsplanen och finansieringen ser ut kring byggandet. Den enkla frågan som har lämnats in kan läsas här i sin helhet.

   

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

   

  Jonas Andersson (SD), gruppledare i kommunfullmäktige, kommenterar:

  – Jag finner det märkligt att det har varit knäpptyst i över tre år nu medialt och politiskt sedan det offentliggjordes att Linköping skulle få Sverige största moské. Linköpingsborna har rätt att veta vad som kommer att bli av det mycket kontroversiella byggandet, så nu måste Koalition för Linköping tala klarspråk i frågan.

   

  För mer information kontakta:
  Jonas Andersson, gruppledare i kommunfullmäktige & ledamot i kommunstyrelsen
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se

  alt.

  Johan Karlsson, ledamot i kommunfullmäktige & politisk sekreterare
  013-20 70 38
  johan.karlsson@sd.se

   

   

   

 • PRM: SD enda parti för att stoppa förtur i bostadskön för nyanlända invandrare

  Av Jonas Andersson den 14 juni, 2017
  0

  PRESSMEDDELANDE
  Sverigedemokraterna Linköping

  2017-06-14

  Under gårdagens sammanträde i Linköpings kommunfullmäktige beslutades att avslå Sverigedemokraternas motion om att stoppa förtur och kvotering av bostäder till nyanlända invandrare i kommunen. Sverigedemokraterna var det enda parti som ställde sig bakom motionen som lämnades in med anledning av den förtur och kvotering av bostäder till nyanlända invandrare som övriga partier i kommunfullmäktige har infört i samförstånd.

  Även om det byggs mycket i Linköpings kommun så är situationen på bostadsmarknaden mycket ansträngd, där människor som exempelvis vill flytta till kommunen för att arbeta eller studera har svårigheter att komma in på bostadsmarknaden. Ett förturs- och kvoteringssystem för nyanlända invandrare vad gäller tillgången till bostäder är inte minst diskriminerande och omoraliskt ur ett rättviseperspektiv. Samtidigt riskerar nämnda system att ha negativa effekter på integrationen i kommunen, då det i praktiken gör att människor födda i andra länder ges fördel på bostadsmarknaden, på svenskfödda människors bekostnad. Den politiska majoriteten i Koalition för Linköping har infört ett förturs- och kvoteringssystem för nyanlända invandrare vad gäller tillgången till bostäder, bland annat med hänvisning till att man behöver hantera bosättningslagen som trädde i kraft i början av förra året. Att det kommunala bostadsbolaget AB Stångåstadens styrelse enhälligt har beslutat om att teckna avtal med Linköpings kommun för att kvotera bort upp till 100 lägenheter till nyanlända invandrare från AB Stångåstaden och dess dotterbolag Studentbostäder i Linköping AB, är exempel på förturs- och kvoteringssystemets praktiska konsekvenser. I styrelsen för AB Stångåstaden återfinns politiker från såväl Koalition för Linköping som de borgerliga oppositionspartierna (M, C och KD), vilket innebär att de alla är medansvariga till att nyanlända invandrare ges fördelar på bostadsmarknaden på andra gruppers bekostnad. Sverigedemokraternas motion som övriga partier inte ville stödja under gårdagens kommunfullmäktigesammanträde, återfinns här i sin helhet.

   

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

   

  Jonas Andersson (SD), gruppledare i kommunfullmäktige, kommenterar:

  – Sverigedemokraterna är uppenbarligen det enda parti i Linköpings kommunfullmäktige som inte tycker att nyanlända invandrare ska ha förtur till bostäder i kommunen. Vill man ha bort den här typen av orättvisor så finns det bara ett parti att rösta på i nästa års kommunalval, det är något som vi har fått svart på vitt under gårdagens beslut kring vår motion. Företrädarna för de övriga partierna borde skämmas för hur de tillåter diskriminering av människor i bostadskön baserat på härkomst.

   

  För mer information kontakta:
  Jonas Andersson, gruppledare i kommunfullmäktige & ledamot i kommunstyrelsen
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se

  alt.

  Johan Karlsson, ledamot i kommunfullmäktige & politisk sekreterare
  013-20 70 38
  johan.karlsson@sd.se

   

   

 • PRM: SD presenterar budgetförslag för Linköpings kommun år 2018

  Av Jonas Andersson den 30 maj, 2017
  0

  PRESSMEDDELANDE
  Sverigedemokraterna Linköping

  2017-05-30

  Sverigedemokraterna presenterade i dag tisdagen den 30 maj sitt förslag till budget för Linköpings kommun år 2018. Budgeten som går under namnet ”Tryggad välfärd i Linköping!” lades fram tidigare i dag med anledning av att kommunstyrelsen under dagen sammanträdde och behandlade budgetfrågan, inför det kommande budgetbeslutet i Linköpings kommunfullmäktige den 13 juni.

  I dag höll Sverigedemokraterna Linköping en presskonferens kring sitt budgetförslag för Linköpings kommun år 2018. Jonas Andersson, gruppledare i Linköpings kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna, presenterade förslaget inför pressen och övriga intresserade i Linköpings stadshus under tisdagseftermiddagen.

  Sverigedemokraternas budgetförslag är ett omfattande dokument som stakar ut en ny politisk inriktning för Linköpings kommun såväl sett till hur de ekonomiska resurserna ska användas som sett till vilka värderingar som ska råda i kommunen. Bland de viktigaste satsningarna återfinns en utökning av äldrenämndens ram med 57,6 miljoner kronor, vilket rent ekonomiskt innebär en dubbelt så stor satsning på äldreomsorgen jämfört med den politiska majoriteten i Koalition för Linköpings budgetförslag. Satsningarna på äldreomsorgen vill Sverigedemokraterna lägga på ökad bemanning om 30 miljoner kronor samt 10 miljoner kronor som avsätts för sänkta kostnader för de mest utsatta brukarna som mottar hemtjänst eller hemsjukvård. Även kommunens skolor får stora satsningar i Sverigedemokraternas budget i ekonomiska termer med såväl 47 miljoner kronor i höjning av skolpengen för grund- och gymnasieskolan samt 37,5 miljoner kronor i en satsning på höjda lärarlöner i grund- och gymnasieskolan. Betydande ekonomiska satsningar gör Sverigedemokraterna även på kulturarvet om 17,3 miljoner kronor och på direkt trygghetsskapande satsningar om 11,4 miljoner kronor. Utöver den rena fördelningen av ekonomiska resurser så lägger partiet även fram ett stort antal budgetuppdrag som täcker ett stort antal av kommunpolitikens områden. SD Linköpings förslag till budget för Linköpings kommun år 2018 kan läsas här i sin helhet.

   

  Tryggad välfärd i Linköping! – Sverigedemokraternas budgetförslag för Linköpings kommun år 2018

  Tryggad välfärd i Linköping! – Sverigedemokraternas budgetförslag för Linköpings kommun år 2018

   

  Jonas Andersson (SD), gruppledare i kommunfullmäktige, kommenterar:

  – Jag är stolt över att för Sverigedemokraternas räkning kunna presentera ett slagkraftigt budgetförslag för att få rätsida på Linköpings kommun. Vi sverigedemokrater lägger fram ett förslag för en ny politisk inriktning i kommunen, för att trygga välfärden i en tid där den är satt under hård press.

   

  För mer information kontakta:

  Jonas Andersson, gruppledare i kommunfullmäktige & ledamot i kommunstyrelsen
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se

  alt.

  Johan Karlsson, ledamot i kommunfullmäktige & politisk sekreterare
  013-20 70 38
  johan.karlsson@sd.se

  linkoping

 • Öppet hus i partilokalen den 8 maj

  Av Jonas Andersson den 18 maj, 2017
  0

  Måndagen den 8 maj hölls det öppet hus i SD Linköpings partilokal. Det var det andra öppet hus-mötet i partilokalen som kommunföreningen har anordnat någonsin, och med tanke på det får det anses ha blivit lyckat, då ännu fler medlemmar strömmade till än vid det första öppet hus-mötet. Vissa ansikten under mötet var alldeles nya, men spridningen var stor bland de deltagande, och många rutinerade partimedlemmar fanns också på plats. Under öppet hus-mötet bjöds på smörgåstårta och annat festligt, samtidigt som diskussioner kring många olika politiska frågor fördes. SD Linköping anordnar nästa öppet hus-möte måndagen den 12 juni, alltså som vanligt den andra måndagen i månaden.

   

  För mer information och kontakt:

  Jonas Andersson, ordförande Sverigedemokraterna Linköping
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se

   

  Öppet hus i SD Linköpings partilokal den 8 maj.

  Öppet hus i SD Linköpings partilokal den 8 maj.

 • Kampanjande på Trädgårdstorget den 29 april

  Av Jonas Andersson den 15 maj, 2017
  0

  Lördagen den 29 april så fanns SD Linköpings aktivister på plats hela dagen på Trädgårdstorget i centrala Linköping för att kampanja. På torget fanns man för att träffa och prata med väljare, dela ut partimaterial samt bjuda på kaffe. Bemötandet som de sverigedemokratiska aktivisterna fick på platsen var gott generellt, och stora mängder flygblad gick åt under kampanjandet.

  SD Linköpings aktivister blev under tältmötet också understödda av SD Östergötlands distriktsordförande Jan Svensson , vilket gjorde att än fler aktiva sverigedemokrater fanns på plats för kommunicera ut partiets budskap gentemot väljarna. SD Linköping kommer under verksamhetsåret med jämna mellanrum hålla kampanjmötet i innerstaden på det sätt som skedde under den 29 april, och inte minst kommer kampanjandet att intensifieras i samband med kyrkovalrörelsen.

   

  För mer information och kontakt:

  Jonas Andersson, ordförande Sverigedemokraterna Linköping
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se

   

  SD Linköping på Trädgårdstorget den 29 april.

  SD Linköping på Trädgårdstorget den 29 april.