Sverigedemokraterna i Linköping | Sverigedemokraterna i Linköping | Sida 5

Sverigedemokraterna Linköping

Välkommen till Sverigedemokraterna Linköping!

 

Varmt välkommen till hemsidan för Linköpings oppositionsparti!

Jonas Andersson

Jonas Andersson, ordförande

 

Föreningens kontaktuppgifter:

Telefon : 013-20 70 53
E-post: linkoping@sd.se

Postadress

Sverigedemokraterna Linköping
Torggatan 4A
582 19 Linköping

 • PRM: SD lämnar in motion om att avveckla kommunens Fairtrade-engagemang

  Av Jonas Andersson den 10 oktober, 2017
  0

  PRESSMEDDELANDE
  Sverigedemokraterna Linköping

  2017-10-10

  Sverigedemokraterna Jonas Andersson och Klas Ahlberg har i dag färdigställt och lämnat in en motion till Linköpings kommunfullmäktige. Motionen har som mål att Linköpings kommun ska avveckla sitt officiella engagemang gentemot Fairtrade, bland annat på grund av att märkningen är politiserad och bidrar till en förenklad syn på fattigdomsbekämpning.

  Fairtrade är en produktmärkning av olika råvaror, med fokus på livsmedel som exempelvis kaffe, där aktörerna bakom märkningen anser sig syfta till förbättrade arbets- och livsvillkor för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. I Sverige är organisationerna bakom Fairtrade uppdelade i en ideell förening och ett aktiebolag. Aktiebolaget ägs av LO och Svenska kyrkan, och upplägget hos Fairtrade med en ideell förening respektive ett aktiebolag möjliggör att den ideella delen bildar opinion för Fairtrade och får bidrag från offentliga medel för sin verksamhet. Samtidigt så står aktiebolaget för att sälja märkningen. Fairtrade blir oundvikligen politiserat genom att vara ägt av LO, en organisation med välkända och nära band till det socialdemokratiska partiet i Sverige. I dagsläget är Linköpings kommun en så kallad Fairtrade City, vilket ställer omfattande krav på kommunen vad gäller att arbeta för Fairtrade, bland annat vad gäller ekonomiskt stöd och att opinionsbilda för de märkta produkterna. Sverigedemokraterna vill inte att kommuninvånarnas skattemedel används för att prioritera den politiserade märkningen inklusive lobbyverksamhet för densamma. Vidare visar forskning från bland annat Harvard University och SOAS University of London på att Fairtrade är ett dåligt sätt att lyfta människor ur fattigdom på. Fairtrade-märkningen bidrar snarare till att sätta marknadsmekanismer ur spel. Motionen som är inlämnad och har undertecknats av Jonas Andersson och Klas Ahlberg, finns att ta del av här i sin helhet.

   

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

   

  Jonas Andersson (SD), gruppledare i kommunfullmäktige, kommenterar:

  – Jag tycker att Linköpings kommun ska avveckla sitt engagemang kopplat till det LO-märkta Fairtrade.  I kommunen har Fairtrade-märkta produkter fått en orimlig särställning, och det bidrar till att vagga in kommuninvånarna i en politiserad och förenklad syn på fattigdomsbekämpning.

   

  För mer information kontakta:

  Jonas Andersson, gruppledare i kommunfullmäktige & ledamot i kommunstyrelsen
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se

  alt.

  Klas Ahlberg, ledamot i kommunfullmäktige & politisk sekreterare
  013-20 70 38
  klas.ahlberg@sd.se

 • PRM: SD vill ha svar om den problematiska trafiksituationen i Harvestad

  Av Jonas Andersson den 4 oktober, 2017
  0

  PRESSMEDDELANDE
  Sverigedemokraterna Linköping

  2017-10-04

  I går har Klas Ahlberg, ledamot för Sverigedemokraterna i Linköpings kommunfullmäktige, lämnat in en enkel fråga till kommunfullmäktige. Frågan rör den problematiska trafiksituationen som finns i Harvestad i allmänhet, och i synnerhet kring Harvestadsskolan.

  Trafiksituationen i Harvestad är problematisk i dagsläget. Personer som tar sig till och från Harvestadsskolan i bil påverkar naturligtvis trafiksituationen runt skolan, och i förlängningen i hela stadsdelen, men framkomligheten är kommunens ansvar menar Sverigedemokraterna. I Harvestad har det tidigare under mandatperioden funnits uppmärksammade problem vad rör trafiksituationen i området, där bland annat övergångsställena runt Östenssons har lyfts fram. Med anledning av nämnda trafiksituation så vill Sverigedemokraterna ha svar från samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre (S), om hur läget ska hanteras. Den enkla frågan som har lämnats in kan läsas här i sin helhet.

   

  Klas Ahlberg (SD), Foto: Oskar Lüren

  Klas Ahlberg (SD), Foto: Oskar Lüren

   

  Klas Ahlberg (SD), ledamot i kommunfullmäktige, kommenterar:

  – Det är hög tid att lösa situationen för trafikanter som tar sig till och från Harvestadsskolan. Ansvariga politiker i majoriteten har inte gjort tillräckligt för att förbättra den rådande trafiksituationen i stadsdelen.

   

  För mer information kontakta:
  Jonas Andersson, gruppledare i kommunfullmäktige & ledamot i kommunstyrelsen
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se

  alt.

  Klas Ahlberg, ledamot i kommunfullmäktige & politisk sekreterare
  013-20 70 38
  klas.ahlberg@sd.se

   

   

 • September månad full av aktivitet i kommunen – fokus på kyrkovalet

  Av Jonas Andersson den 2 oktober, 2017
  0

  September månad var för SD Linköpings del en intensiv månad, precis som augusti månad, vad gäller aktivitetsnivån. Fokus under månaden låg på kyrkovalet och valrörelsen inför det aktuella valet.  Här följer ett axplock av viktiga händelser i kommunföreningen SD Linköpings verksamhet under september månad:

  • – Torsdagen den 7 september anordnades ett möte för alla medlemmar i SD Linköping som hittills har valt att ställa upp som kandidater i valet till Linköpings kommunfullmäktige nästa år. Mötet leddes av kommunfullmäktigegruppen, och var ett slags startskott för politikframtagandet på kommunal nivå inför nästa års val.
  • – Lördagen den 9 september anordnades en medlemsträff i kommunfullmäktigesalen i Linköpings stadshus. Medlemsträffen kretsade kring en hur det är att arbeta politiskt i kommunfullmäktige i olika östgötska kommuner. Under medlemsträffen hölls en paneldiskussion där Jonas Andersson, Darko Mamkovic och Jan Svensson deltog i panelen. Jonas, Darko och Jan är alla gruppledare i kommunfullmäktige samt ledamot i kommunstyrelsen i de respektive kommunerna Linköping, Norrköping och Åtvidaberg.
  • – Söndagen den 10 september fanns SD Linköping på plats på Trädgårdstorget för att träffa kommuninvånarna och sprida information kring partiets politik. Fokus låg på att kampanja inför kyrkovalet.
  • – Måndagen den 11 september höll SD Linköping ett gemytligt öppet hus-möte i partilokalen inne i stan, som traditionen bjuder att göra den andra måndagen i månaden.
  • – Torsdagen den 14 september deltog SD Linköping under den stora anrika marknaden, Ulrika marken, för tredje året i rad.
  • – Lördagen den 16 september fanns aktiva sverigedemokrater från Linköping på plats på Trädgårdstorget för att träffa kommuninvånarna och sprida information kring partiets politik. Fokus låg på att kampanja inför kyrkovalet.
  • – Valdagen för kyrkovalet var söndagen den 17 september. Om framgångarna i kyrkovalet ur SD Linköping perspektiv kan du läsa mer om här.

   

  För mer information och kontakt:

  Jonas Andersson, ordförande Sverigedemokraterna Linköping
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se

   

  SD Linköping höll en medlemsträff i Linköpings stadshus lördagen den 9 september.

  SD Linköping höll en medlemsträff i Linköpings stadshus lördagen den 9 september.

  Ett av kampanjtillfällena på Trädgårdstorget inför kyrkovalet.

  Ett av kampanjtillfällena på Trädgårdstorget inför kyrkovalet.

  SD Linköping deltog på Ulrika marken för tredje året i rad.

  SD Linköping deltog på Ulrika marken för tredje året i rad.

 • Kyrkovalresultatet summerat från SD Linköpings perspektiv

  Av Jonas Andersson den 30 september, 2017
  0

  Söndagen den 17 september ägde kyrkovalet rum i Sverige. Här följer en liten summering av årets kyrkovalresultat ur SD Linköpings perspektiv:

  – Två sverigedemokrater från Linköpings stift fick mandat i kyrkomötet. I det avseendet är det en fördubbling gentemot kyrkovalet år 2013.

  – SD fick ett fördubblat antal mandat i stiftsfullmäktige i Linköpings stift, och går från tre till sex mandat. De sverigedemokrater som har röstats in kommer att ha möjlighet bygga en stark kyrkopolitisk grund att stå på i stiftet.

  – På kyrkofullmäktigenivå i Linköpings kommun så har SD fått mandat i såväl Linköpings domkyrkopastorat som i Åkerbo församling. Det innebär att partiet för första gången har fått mandat på kyrkofullmäktigenivå inom Linköpings kommun. Även det kommer innebära möjlighet till att bygga upp en stark kyrkopolitisk i och omkring Linköping, i nära samverkan med partiets förtroendevalda i stiftsfullmäktige.

   

  För mer information och kontakt:

  Jonas Andersson, ordförande Sverigedemokraterna Linköping
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se

 • PRM: SD lämnar in motion om att återuppbygga schweizeribyggnaden ”Trädgår’n” i trädgårdsföreningen

  Av Jonas Andersson den 28 september, 2017
  0

  PRESSMEDDELANDE
  Sverigedemokraterna Linköping

  2017-09-28

  Sverigedemokraternas gruppledare i Linköpings kommunfullmäktige, Jonas Andersson, har i dag färdigställt och lämnat in en motion till Linköpings kommunfullmäktige. Motionen syftar till att den gamla schweizeribyggnaden känd som ”Trädgår’n”, som stod i trädgårdsföreningen i Linköping, ska återuppbyggas och fyllas med verksamhet.

  Linköpings Trädgårdsförenings Park är en viktig del av stadens identitet och själ, och har varit det sedan parkens grundande. Parken är viktig för många Linköpingsbor såväl som besökare utifrån, vad gäller alltifrån att njuta av den vackra trädgårds- och kulturmiljön till att delta festligheter. I början av 1880-talet upprättades en schweizeribyggnad i morisk stil i parken, vilken kom att innehålla restaurangverksamhet och bli känd som ”Trädgår’n”. Den uppskattade och vackra byggnaden brann dessvärre ned i en eldsvåda år 1977, och byggdes därefter inte upp igen. Sverigedemokraterna vill blåsa liv i en del av Linköpings vackra arkitektoniska kulturarv genom att återuppbygga den vackra byggnaden, för att sedan låta den åter bli en plats för exempelvis närings- nöjes- eller kulturverksamhet. Här återfinns en bild över hur schweizeribyggnaden ”Trädgår’n” såg ut innan den brann ned, och här återfinns i sin helhet den motion som Sverigedemokraterna har lagt fram i frågan.

   

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

  Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

   

  Jonas Andersson (SD), gruppledare i kommunfullmäktige, kommenterar:

  – Sverigedemokraterna vill ge stadens omtyckta trädgårdsförening en bit av sin historiska skönhet och silhuett tillbaka. Samtidigt så är vi övertygade om att byggnaden om den återupprättas, skulle kunna erbjuda fantastiska möjligheter för Linköpingsborna vad rör exempelvis närings- eller nöjesliv.

   

  För mer information kontakta:

  Jonas Andersson, gruppledare i kommunfullmäktige & ledamot i kommunstyrelsen
  013-20 70 53
  jonas.andersson@sd.se

  alt.

  Klas Ahlberg, ledamot i kommunfullmäktige & politisk sekreterare
  013-20 70 38
  klas.ahlberg@sd.se