PRM: SD förtydligar sin hållning angående bygget av den nya simhallen på Folkungavallen | Sverigedemokraterna i Linköping

PRM: SD förtydligar sin hållning angående bygget av den nya simhallen på Folkungavallen

PRESSMEDDELANDE
Sverigedemokraterna Linköping

2017-12-04

Sverigedemokraterna har under förra veckans sammanträde i Linköpings kommunfullmäktige ställt sig bakom att anta detaljplanen som rör byggandet av en ny simhall på Folkungavallen samt övrig kringliggande bebyggelse. Partiet ställde sig bakom förslaget till kommunfullmäktiges beslut kring detaljplanen, men har under beslutsprocessens gång opponerat sig mot flera delbeslut.

Linköpings kommunfullmäktige beslutade tisdagen den 28 november att anta detaljplanen för den del av Folkungavallen som ska komma att rymma en ny simhall. Sverigedemokraterna stod bakom antagandet av detaljplanen, men har under processens gång haft avvikande förslag och opponerat sig mot flera delbeslut. Linköping är i stort behov av en ny simhall, men de kostnader det rör sig om är högre än vad partiet har menat är rimligt. Om simhallen i stället hade förlagts till Kallerstad så som Sverigedemokraterna stod bakom när lokaliseringsfrågan var aktuell, hade kostnaderna för projektet ha kunnat bli lägre. Vidare så känner partiet oro över hur trafiksituationen kommer att utvecklas kring området både under och efter byggnation, men det är en fråga som man kommer att följa upp när berörda detaljplaneetapper hamnar på politikens bord.

 

Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

 

Jonas Andersson (SD), gruppledare i kommunfullmäktige, kommenterar:

– Det råder ingen tvekan om att Linköping behöver en ny simhall av god standard som är anpassad för de behov som kommuninvånarna har i dagsläget, inte minst sett till hur mycket kommunen har vuxit befolkningsmässigt. Vi sverigedemokrater verkade från början för en annan placering av simhallen, vilket hade kunnat få ned kostnaderna för det nu så dyra bygget. Frågorna kring lokalisering och finansiering avgjordes dock för längesedan, så i det här skedet är det oseriöst att obstruera och försöka dra ut på tiden ytterligare när kommuninvånarna är i stort behov av en ny simhall.

 

För mer information kontakta:

Jonas Andersson, gruppledare i kommunfullmäktige & ledamot i kommunstyrelsen
013-20 70 53
jonas.andersson@sd.se

alt.

Klas Ahlberg, ledamot i kommunfullmäktige & politisk sekreterare
013-20 70 38
klas.ahlberg@sd.se