PRM: SD kräver samverkan med polisen mot tiggeri i stadskärnan och mot organiserad brottslighet i Skäggetorp | Sverigedemokraterna i Linköping

PRM: SD kräver samverkan med polisen mot tiggeri i stadskärnan och mot organiserad brottslighet i Skäggetorp

PRESSMEDDELANDE
Sverigedemokraterna Linköping

2018-03-06

Sverigedemokraterna har under dagens sammanträde i Linköpings kommunstyrelse debatterat frågan om medborgarlöften för 2018-2019 som Linköpings kommun och Polismyndigheten samverkar kring tillsammans gentemot kommuninvånarna. Jonas Andersson, ledamot i Linköpings kommunstyrelse för Sverigedemokraterna, yrkade under sammanträdet att förslaget till medborgarlöfte skulle återremitteras för att kompletteras med löften om åtgärder mot bland annat hitrest tiggeri i stadskärnan och organiserad brottslighet i Skäggetorp.

Under dagens sammanträde i Linköpings kommunstyrelse beslutade Linköpings kommunstyrelse att anta ett medborgarlöfte som inkluderar brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder som Linköpings kommun och Polismyndigheten samverkar kring långsiktigt i stadskärnan och Skäggetorp. Idén om medborgarlöften kommer från Polismyndighetens styrmodell, och är ett sätt för myndigheten att komma närmare kommuninvånarna. Sverigedemokraterna ser i grunden kritiskt på upplägget om medborgarlöften då då det väcker frågetecken kring varför det bara är vissa punkter som det utställs löften kring, medan andra viktiga frågor kring lag och ordning inte berörs. Sverigedemokraterna ansåg att förslaget till medborgarlöfte som kommunstyrelsen hade att ta ställning till var undermåligt då det vad gäller Skäggetorp inte berör löften kring skarpa åtgärder mot organiserad brottslighet och hedersrelaterat våld samt upploppsliknande fenomen med attacker på samhället i form av bilbränder, attacker mot myndighetspersonal och så vidare. Vad gäller delen i medborgarlöftet som kretsar kring stadskärnan så var partiet kritiskt till att det hitresta tiggeriet inte berörs. Med anledning av bristerna så yrkade Jonas Andersson för Sverigedemokraternas räkning att förslaget skulle återremitteras för att innehålla de nämnda viktiga områdena.

 

Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

 

Jonas Andersson (SD), ledamot i kommunstyrelsen, kommenterar:

– Sverigedemokraterna kräver att kommunen driver en mycket rakare och tydligare linje i sin dialog med polisen om löften kring åtgärder som behöver vidtas i såväl Linköpings stadskärna som i Skäggetorp. Det är riktigt undermåligt att det medborgarlöfte som övriga partier vill ska gälla mellan kommunen och polisen gentemot kommuninvånarna inte ens berör exempelvis det hitresta tiggeriet när det kommer till stadskärnan, eller organiserad brottslighet och upploppsliknande beteenden när det kommer till Skäggetorp.

 

För mer information kontakta:

Jonas Andersson, ledamot i kommunstyrelsen
013-20 70 53
jonas.andersson@sd.se

alt.

Klas Ahlberg, politisk sekreterare
013-20 70 38
klas.ahlberg@sd.se