PRM: SD lämnar in interpellation om trygghet under Linköpings Stadsfest | Sverigedemokraterna i Linköping

PRM: SD lämnar in interpellation om trygghet under Linköpings Stadsfest

PRESSMEDDELANDE
Sverigedemokraterna Linköping

2017-03-24

Jonas Andersson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Linköpings kommunfullmäktige, har i dag lämnat in en interpellation till kommunfullmäktige rörande trygghetssituationen under Linköpings Stadsfest. Stadsfesten är ett årligen återkommande evenemang som Linköpings kommun står bakom, som lockar hundratusentals besökare, men som samtidigt haft viss problematik med otrygghet och brottslighet.

Linköpings Stadsfest är ett evenemang som kommunen stödjer och finansierar. Evenemanget är omfattande, och lockar hundratusentals besökare i augusti varje år. Potentialen i att Stadsfesten ska vara en tillgång för kommunen är stor, men det finns också risk för otrygghet och brottslighet vid den typen av stora evenemang som det rör sig om. Kommunen gick inför 2016 års Stadsfest ut med att evenemanget skulle göras tryggare än tidigare, men man kan omöjligen vara nöjd när det i samband med festen är så att människor rånas och omyndiga flickor utsätts för sexuella övergrepp. Med anledning av risken för otrygghet och brottslighet inför Stadsfesten i år, så vill Sverigedemokraterna ha svar från den politiska majoriteten hur tryggheten ska säkerställas. Interpellationen som har lämnats in kan läsas här i sin helhet.

 

Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

 

Jonas Andersson (SD), gruppledare i kommunfullmäktige, kommenterar:

– Linköpings Stadsfest är på många sätt ett härligt evenemang, med potential att lyfta kommunen och skänka glädje åt Linköpingsborna och besökare utifrån. Tyvärr har festen också tidigare år drabbats av en rad vedervärdiga brott trots extrasatsningar på trygghet, så nu vill jag veta vad majoriteten kommer att göra för att säkerställa trygghet på gator och torg inför Stadsfesten i år.

 

För mer information kontakta:

Jonas Andersson, gruppledare i kommunfullmäktige & ledamot i kommunstyrelsen
013-20 70 53
jonas.andersson@sd.se

alt.

Johan Karlsson, ledamot i kommunfullmäktige & politisk sekreterare
013-20 70 38
johan.karlsson@sd.se

linkoping