PRM: SD lämnar in motion om att polisanmäla ensamkommande som ljugit om sin ålder | Sverigedemokraterna i Linköping

PRM: SD lämnar in motion om att polisanmäla ensamkommande som ljugit om sin ålder

PRESSMEDDELANDE
Sverigedemokraterna Linköping

2017-09-22

Sverigedemokraterna Klas Ahlberg och Jonas Andersson har i dag färdigställt och lämnat in en motion till Linköpings kommunfullmäktige. Motionen fokuserar på hur ensamkommande asylsökande migranter som har ljugit om sin ålder ska hanteras, och bland annat föreslås att dessa ska polisanmälas för bidragsbrott i de fall uppskrivning av ålder har skett.

Sverige har tagit emot tiotusentals ensamkommande asylsökande migranter de senaste åren, varav flera hundra har mottagits av Linköpings kommun. Samtidigt har det hittills framkommit av de medicinska ålderstester som genomförts av de ensamkommande i Sverige, att hela 83 % av dessa har ljugit om sin ålder. Vidare så kostar mottagandet av de ensamkommande migranterna enorma summor för det svenska samhället varje år. Exempelvis är schablonersättningen 1 350 kr/dygn för en enda ensamkommande minderårig, vilket leder till enorma summor om man ser det över tid och till hur många ensamkommande som finns i systemet. Sverigedemokraterna har motionerat till Linköpings kommunfullmäktige om att omfattningen av ensamkommande migranter i kommunen som har uppgett falsk ålder ska utredas samt  att kommunen ska kräva att vid händelse av framtida mottagande av ensamkommande migranter ställer krav på att dessa har en medicinskt fastställd ålder. Partiet lyfter också fram i motionen att Linköpings kommun, i de fall det kan misstänkas att brott begåtts enligt bidragsbrottslagen, ska polisanmäla de ensamkommande migranter som har fått sin ålder uppskriven till 18 år eller mer. Motionen som är inlämnad och har undertecknats av Klas Ahlberg och Jonas Andersson, finns att ta del av här i sin helhet.

 

Klas Ahlberg (SD), Foto: Oskar Lüren

Klas Ahlberg (SD), Foto: Oskar Lüren

 

Klas Ahlberg (SD), ledamot i kommunfullmäktige, kommenterar:

– Vi sverigedemokrater vill att kommunen går till botten med det bedrägliga beteende där vuxna människor för egen vinning utger sig för att vara barn. Fusk och lögner ska inte löna sig i Linköpings kommun.

 

För mer information kontakta:

Jonas Andersson, gruppledare i kommunfullmäktige & ledamot i kommunstyrelsen
013-20 70 53
jonas.andersson@sd.se

alt.

Klas Ahlberg, ledamot i kommunfullmäktige & politisk sekreterare
013-20 70 38
klas.ahlberg@sd.se