PRM: SD lämnar in motion om att uppmuntra och stödja traditionella skolavslutningar i kyrkan | Sverigedemokraterna i Linköping

PRM: SD lämnar in motion om att uppmuntra och stödja traditionella skolavslutningar i kyrkan

PRESSMEDDELANDE
Sverigedemokraterna Linköping

2018-01-25

Jonas Andersson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Linköpings kommunfullmäktige, har i dag färdigställt och lämnat in en motion till Linköpings kommunfullmäktige som syftar till att Linköpings kommun ska uppmuntra och stödja kommunala skolor att anordna traditionella skolavslutningar i kyrkan. Motionen lyfter bland annat fram det breda stöd som finns för skolavslutningar i kyrkan såväl bland de politiska partierna som bland allmänheten i Sverige. 

Skolavslutningar i kyrkan är en tradition i skolor i Sverige som många människor kan relatera till via bland annat högtidlig stämning och omtyckta psalmer som ”Den blomstertid nu kommer”. Under år 2016 genomdrev Sverigedemokraterna tillsammans med de borgerliga partierna i riksdagens utbildningsutskott ett förslag med syfte att få till stånd ett undantag i skollagen för skolavslutningar i kyrkan, vilket därefter också bifölls i riksdagens kammare. Det politiska stödet avgjorde debatten i frågan, vilket Sverigedemokraterna menar ökar rimligheten i att från kommunalt håll på olika sätt stödja de kommunala skolorna att anordna skolavslutningar i kyrkan. Undersökningar som har genomförts kring stödet för skolavslutningar i kyrkan, exempelvis SOM-institutets, indikerar vidare på ett starkt stöd för traditionen bland allmänheten. Sett till stödet för traditionen och att det inte finns lagliga hinder i frågan, så föreslår Sverigedemokraterna nu att Linköpings kommun tydligt ska uppmuntra och stödja kommunala skolor att anordna skolavslutningar i kyrkan. Motionen som är inlämnad och har undertecknats av Jonas Andersson, finns att ta del av här.

 

Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

 

Jonas Andersson (SD), gruppledare i kommunfullmäktige, kommenterar:

– För mig är det en självklarhet att Linköpings kommun ska stödja de kommunala skolorna att anordna traditionella skolavslutningar i kyrkan. Det här handlar om ett svenskt kulturarv som vi ska vara stolta över och som våra barn har rätt att få ta del av under sin skolgång.

 

För mer information kontakta:

Jonas Andersson, gruppledare i kommunfullmäktige & ledamot i kommunstyrelsen
013-20 70 53
jonas.andersson@sd.se

alt.

Klas Ahlberg, ledamot i kommunfullmäktige & politisk sekreterare
013-20 70 38
klas.ahlberg@sd.se