PRM: SD lämnar in motion om förbättrad vägskyltning till universitetssjukhusets akutmottagning | Sverigedemokraterna i Linköping

PRM: SD lämnar in motion om förbättrad vägskyltning till universitetssjukhusets akutmottagning

PRESSMEDDELANDE
Sverigedemokraterna Linköping

2018-02-02

Jonas Andersson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Linköpings kommunfullmäktige, har i dag färdigställt och lämnat in en motion till Linköpings kommunfullmäktige som syftar till att förbättra vägskyltningen till akutmottagningen på Universitetssjukhuset i Linköping. Motionen påtalar problemet med den obefintliga skyltning som finns för de som tar sig fram med bil till akutmottagningen från innerstaden norrifrån sjukhusområdet via Lasarettsgatan. 

Akutmottagningen vid Universitetssjukhuset i Linköping tar varje år emot cirka 50 000 patienter. Betydande delar av patienterna söker sig själva till akutmottagningen med bil som färdmedel, vilket gör att en tydlig vägskyltning fram till mottagningen är viktig med tanke på de allvarliga hälsotillstånd det kan handla om. I dagsläget så finns skyltning fram till akutmottagningen från Garnisonsvägen söder om sjukhusområdet för den som kommer med bil. Kommer man däremot till akutmottagningen från innerstaden norr om sjukhusområdet, via Lasarettsgatan, så är skyltningen till akutmottagningen obefintlig. Det problemet adresserar Sverigedemokraterna nu i en motion som har lämnats in till Linköpings kommunfullmäktige. Motionen som är inlämnad och har undertecknats av Jonas Andersson, finns att ta del av här.

 

Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

 

Jonas Andersson (SD), gruppledare i kommunfullmäktige, kommenterar:

– Att sätta upp vägskyltar i Linköping må låta som en liten politiska fråga, men i förlängningen är den väldigt viktig. När människor tar sig till akuten med bil på egen hand kan det handla om allvarliga hälsotillstånd, eller till och med liv och död. Att man då kan ta sig fram till akutmottagningen snabbt och effektivt är därför något vi måste ta på största allvar i kommunen.

 

För mer information kontakta:

Jonas Andersson, gruppledare i kommunfullmäktige & ledamot i kommunstyrelsen
013-20 70 53
jonas.andersson@sd.se

alt.

Klas Ahlberg, ledamot i kommunfullmäktige & politisk sekreterare
013-20 70 38
klas.ahlberg@sd.se