PRM: SD lämnar in motion om pilotprojekt för kostnadsfria bussresor för pensionärer | Sverigedemokraterna i Linköping

PRM: SD lämnar in motion om pilotprojekt för kostnadsfria bussresor för pensionärer

PRESSMEDDELANDE
Sverigedemokraterna Linköping

2019-02-15

Chris Dahlqvist, Jörgen Ring och Klas Ahlberg har i dag färdigställt och lämnat in en motion till Linköpings kommunfullmäktige om att kommunen ska genomföra ett pilotprojekt för kostnadsfria bussresor för pensionärer. Motionen lyfter fram möjligheten för pensionärer att kunna resa kostnadsfritt inom kommunen vilket kan underlätta vardagen för många i kommunen samt en besparing för miljön då fler kan välja att låta bilen stå hemma. 

I fler än 40 kommuner i Sverige finns det möjlighet för äldre att åka kostnadsfritt. Vi sverigedemokrater tycker att det finns en stor samhällsnytta av att införa kostnadsfria bussresor för våra äldre medborgare. För att underlätta pensionärernas vardag och möjlighet att kunna transportera sig inom kommunen vill vi genomföra ett projekt för att få bra information om hur detta kan bekostas i kommunens budget. Motionen som är inlämnad och har undertecknats av Chris Dahlqvist, Jörgen Ring och Klas Ahlberg, finns att ta del av här.

 

Chris Dahlqvist (SD)
Foto: Per Groth

Chris Dahlqvist kommenterar:
– Sverigedemokraterna är det enda parti som på riktigt tar denna fråga på allvar i Linköpings kommun och det är dags att gå till botten med vad det faktiskt kan kosta Linköpings kommun att införa ett system med kostnadsfria bussresor för pensionärer.

För mer information kontakta:

Klas Ahlberg, gruppledare
013 – 20 70 38
klas.ahlberg@sd.se

alt.

Chris Dahlqvist, politisk sekreterare
chris.dahlqvist.sd.se

alt.

Jörgen Ring, politisk sekreterare
jorgen.ring@sd.se