PRM: SD Linköping lämnar in motion om att avveckla kommunens stöd till studieförbundet Ibn Rushd. | Sverigedemokraterna i Linköping

PRM: SD Linköping lämnar in motion om att avveckla kommunens stöd till studieförbundet Ibn Rushd.

PRESSMEDDELANDE

Sverigedemokraterna Linköping

2019-12-05

Chris Dahlqvist, gruppledare och Jonas Andersson ledamot i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna i Linköping, har idag lämnat in en motion  (Länk till motion: 191202 Ibn Rushd motion) till Linköpings kommunfullmäktige som syftar till att Linköpings kommun inte ska betala ut kommunala bidrag till studieförbundet Ibn Rushd.

Studieförbundet Ibn Rushd erhåller stöd från Linköpings kommun för den verksamhet som de bedriver, och studieförbundet lyfts också fram på kommunens egen hemsida. Genom åren har detta studieförbund varit medialt uppmärksammat och kritiserat på såväl nationell som lokal nivå i Sverige, bland annat för sina kopplingar till det islamistiska Muslimska brödraskapet samt för att man upprepade gånger under åratal har bjudit in hatpredikanter och föreläsare med en antidemokratisk agenda. Efter ett sådant agerande bör man inte längre kunna erhålla kommunalt stöd.

Sverigedemokraterna Linköping föreslår nu att Linköpings kommun inte ska stödja Ibn Rushd via kommunala skattepengar.

Motionen är inlämnad och har undertecknats av Chris Dahlqvist och Jonas Andersson.

Chris Dahlqvist (SD), Foto: Per Groth

Chris Dahlqvist, Gruppledare