PRM: SD Linköping lämnar in motion om att utreda religiös extremism | Sverigedemokraterna i Linköping

PRM: SD Linköping lämnar in motion om att utreda religiös extremism

PRESSMEDDELANDE
Sverigedemokraterna Linköping

2019-05-17

Klas Ahlberg har idag lämnat in en motion om att utreda, kartlägga samt skapa en handlingsplan mot religiös extremism. Motionen lyfter fram problemen med dels återvändande terrorister från Syrien men även den växande islamistiska extremismen.

Sedan flera år tillbaka så har den islamistiska extremismen växt till att bli det största hotet mot intern säkerhet i Sverige. I Linköping har det varit relativt tyst om det finns någon sådan miljö men med tanke på de problem som finns i vissa områden finns det indikationer på att det kan finnas ett växande problem som kan bli än värre i framtiden om ingenting utförs för att vända den rådande trenden. De senaste veckorna har ett antal utländska hatpredikanter plockats in för förvar av SÄPO men det interna hotet finns fortfarande kvar då dessa åsikter sprids även av svenska medborgare där återvändande terrorister har en stor potentiell framtida risk. Det är inte rimligt att detta problem enbart ska hanteras via socialförvaltningen utan bör vara ett problem som fler behöver involveras i. Motionen i sin helhet kan ni finna här.

Klas Ahlberg (SD)

Klas Ahlberg kommenterar: allt för länge har vi undvikt att ta tag i dessa problem och hantera dem för att undvika enorma problem i framtiden. Det är på hög tid att sluta vara naiva!

För mer information kontakta:

Klas Ahlberg, gruppledare
013 – 20 70 38
klas.ahlberg@sd.se

alt.

Chris Dahlqvist, politisk sekreterare
chris.dahlqvist.sd.se

alt.

Jörgen Ring, politisk sekreterare
jorgen.ring@sd.se