SD Linköping tar plats i i kommunala nämnder och bolag efter valet | Sverigedemokraterna i Linköping

SD Linköping tar plats i i kommunala nämnder och bolag efter valet

Sverigedemokraterna gick tydligt framåt i valet till Linköpings kommunfullmäktige den 9 september. Framgångarna resulterade i att partiet nådde ett valresultat på 10,53% av rösterna, vilket resulterade i att partiet av egen styrka kommer ges platser i en rad nya politiska organ i Linköpings kommun.

I valet till Linköpings kommunfullmäktige den 9 september valde 11 130 personer (10,53% av de rösterna) att lägga sin röst på Sverigedemokraterna, vilket innebär att partiet erhöll åtta mandat i Linköpings kommunfullmäktige. Tack vare denna framgång i valet har partiet även lyckats komma in i alla viktigare kommunala nämnder och bolag under mandatperioden. Efter en tids internt valberedningsarbete är det dags att presentera de personer som kommer att representera Sverigedemokraterna på förtroendeuppdrag kopplade till Linköpings kommunfullmäktige:

 

Kommunfullmäktige:

Jonas Andersson (ordinarie)

Jane Ericsson (ordinarie)

Klas Ahlberg (ordinarie)

Christer Johansson (ordinarie)

Chris Dahlqvist (ordinarie)

Jörgen Ring (ordinarie)

Camilla Bekkhus (ordinarie)

Torsten Svärdström (ordinarie)

Johan Pettersson (ersättare)

Gunnar Franzén (ersättare)

Christian Nilsson (ersättare)

Patrik Westlund (ersättare)

 

Gruppledare:

Klas Ahlberg

 

Politiska sekreterare:

Chris Dahlqvist

Jörgen Ring

 

Kommunstyrelsen

Klas Ahlberg (ordinarie)

Jörgen Ring (ersättare)

Kommunfullmäktiges valberedning

Christer Johansson (ordinarie)

Jörgen Ring (ersättare)

Arbetsmarknadsnämnden

Johan Pettersson (ordinarie)

Chris Dahlqvist (ersättare)

Barn- och ungdomsnämnden

Torsten Svärdström (ordinarie)

Patrik Westlund (ersättare)

Bildningsnämnden

Patrik Westlund (ordinarie)

Torsten Svärdström (ersättare)

Bygg- och miljönämnden

Jörgen Ring (ordinarie)

Gunnar Franzén (ersättare)

Kultur- och  fritidsnämnden

Klas Ahlberg (ordinarie)

Gunnar Franzén (ersättare)

Samhällsbyggnadsnämnden

Chris Dahlqvist (ordinarie)

Johan Pettersson (ersättare)

Social- och omsorgsnämnden

Christer Johansson (ordinarie)

Jane Ericsson (ersättare)

Äldrenämnden

Jane Ericsson (ordinarie)

Anette Jacobsson (ersättare)

 

Linköpings Stadshus AB

Klas Ahlberg (ordinarie)

Tekniska Verken i Linköping AB

Torsten Svärdström (ordinarie)

Lejonfastigheter AB

Chris Dahlqvist (ordinarie)

Stångåstaden AB

Christer Johansson (ordinarie)

Sankt Kors Fastighets AB

Jörgen Ring (ordinarie)

Visit Linköping & Co AB

Johan Pettersson (ordinarie)

 

För mer information kontakta:

Klas Ahlberg, gruppledare i kommunfullmäktige
013-20 70 38
klas.ahlberg@sd.se