PRM: SD presenterar äldrepolitiskt valpaket | Sverigedemokraterna i Linköping

PRM: SD presenterar äldrepolitiskt valpaket

PRESSMEDDELANDE
Sverigedemokraterna Linköping

2018-05-15

Sverigedemokraterna kommer i augusti månad att presentera ett fullständigt valmanifest, ett kontrakt gentemot väljarna, som partiet kommer att gå till val på i valet till Linköpings kommunfullmäktige den 9 september. Redan nu i maj månad släpper dock partiet ett valpaket med tre centrala förslag som man kommer gå till val på gällande äldrefrågor.

I augusti månad kommer Sverigedemokraterna att presentera sitt fullständiga valmanifest inför valet till Linköpings kommunfullmäktige den 9 september. Valmanifestet som har framarbetats under flera månader av partiets företrädare kommer att vara ett heltäckande dokument innehållandes de vallöften som partiet lovar att arbeta för att uppfylla efter valet. Sverigedemokraterna kommer att i valet till Linköpings kommunfullmäktige ha fyra politiska fokusområden, varav ett är äldrefrågor. Redan nu kan partiet i ett valpaket offentliggöra tre av de mest betydelsefulla vallöftena på äldreområdet som man kommer gå till val på. Förslagen i valpaketet är de följande tre:

 

  • – Kraftigt öka personaltätheten inom olika delar av äldreomsorgen.

Linköpings kommun har en äldreomsorg som i dagsläget kostar klart mindre sett till snittet hos andra jämförbara kommuner. Att äldreomsorgen ska vara kostsam är självklart inget självändamål, men Sverigedemokraterna menar att det finns anledning att förhålla sig skeptisk till vad den billiga äldreomsorgen i kommunen i praktiken kan innebära för dess brukare. För brukarna i äldreomsorgen i Linköpings kommun är en satsning på kraftigt ökad personaltäthet något som skulle kunna bidra med mycket gott, och samtidigt generera många nya arbetstillfällen i kommunen. Personalen i är en helt avgörande resurs för äldreomsorgen i kommunen, varför en satsning på densamma kan möjliggöra ökad kvalitet i omsorgen för brukarna. En satsning på kraftigt ökad personaltäthet inom äldreomsorgens olika delar ser Sverigedemokraterna som en given satsning för en värdigare ålderdom för många av kommunens äldre invånare.

  • – Sänka kostnaderna för brukare som mottar hemtjänst och hemsjukvård med fokus på de mest socialt och ekonomiskt utsatta brukarna.

Brukare i hemtjänst och hemsjukvård i Linköpings kommun menar Sverigedemokraterna generellt är en utsatt grupp som ska tas väl om hand om via det sociala skyddsnätet. Inom gruppen brukare som mottar hemtjänst och hemsjukvård finns det olika behov av stöd och samtidigt varierande ekonomiska förutsättningar, så gruppen är i det avseendet inte enhetlig. Faktum kvarstår dock att gruppen brukare som mottar hemtjänst och hemsjukvård i sig är i en utsatt situation, man tillhör inte samhällets starkare del om man är i behov av hemtjänst eller hemsjukvård, så enkelt är det. Därför vill Sverigedemokraterna sänka kostnaderna för de mest socialt och ekonomiskt utsatta brukarna som mottar hemtjänst och hemsjukvård. Hur kostnaderna för gruppens mest socialt och ekonomiskt utsatta ska sänkas på det mest effektiva sättet vill partiet utreda närmare, men exempelvis kan förändringar av maxtak och förbehållsbelopp bli aktuellt.

  • – Införa kostnadsfria resor med buss inom kommunen för pensionärer.

Många kommuner i Sverige har i dagsläget någon form av upplägg för kostnadsfria resor med buss inom kommunen för pensionärer. Uppläggen vad gäller kostnadsfria bussresor för pensionärer ser olika ut i olika kommuner, där upplägget på vissa håll gäller alla tider på dygnet och på andra håll bara under lågtrafik, eller där upplägget på vissa håll gäller från 65 års ålder och på andra håll från 75 års ålder o.s.v. Sverigedemokraterna menar att det är hög tid för Linköpings kommun att ansluta sig till de kommuner som har kostnadsfria resor med buss inom kommunen för pensionärer även om detaljerna för ett lämpligt utformande av frågan behöver utredas närmare. Partiet menar att Linköpings kommun bör ta ett ekonomiskt ansvar för att reformen ska kunna realiseras i samverkan med Östgötatrafiken. Sverigedemokraterna ser kostnadsfria resor med buss inom kommunen för pensionärer som en frihetsreform för äldre, något som kan öppna upp kommunen för fler äldre och bidra till att bryta äldres sociala isolering.

 

Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

 

Jonas Andersson (SD), ordförande tillika förstanamn på valsedeln till kommunfullmäktige, kommenterar:

– Inför valet till Linköpings kommunfullmäktige i höst är förbättrade livsvillkor för kommunens äldre invånare en av Sverigedemokraternas allra mest prioriterade frågor. Vi värnar om den äldre generation som har byggt upp mycket av det som är gott med kommunen i dag. Tyvärr är livssituationen eftersatt för många äldre i kommunen i dagsläget sett till att de övriga partierna satsar på andra politiska områden på ett sätt som gör att satsningar som borde gå till de äldre trängs bort.

 

För mer information kontakta:

Jonas Andersson, ordförande Sverigedemokraterna Linköping
013-20 70 53
jonas.andersson@sd.se