PRM: SD presenterar migrations- och sammanhållningspolitiskt valpaket | Sverigedemokraterna i Linköping

PRM: SD presenterar migrations- och sammanhållningspolitiskt valpaket

PRESSMEDDELANDE
Sverigedemokraterna Linköping

2018-03-28

Sverigedemokraterna kommer i augusti månad att presentera ett fullständigt valmanifest, ett kontrakt gentemot väljarna, som partiet kommer att gå till val på i valet till Linköpings kommunfullmäktige den 9 september. Redan nu kan partiet dock presentera tre centrala förslag som man kommer att gå till val på i kommunen för en tydlig politisk omstart vad gäller migration och sammanhållning.

I augusti månad kommer Sverigedemokraterna att presentera sitt fullständiga valmanifest inför valet till Linköpings kommunfullmäktige den 9 september. Valmanifestet som har framarbetats under flera månader av partiets företrädare kommer att vara ett heltäckande dokument innehållandes de vallöften som partiet lovar att arbeta för att uppfylla efter valet. Sverigedemokraterna kommer att i valet till Linköpings kommunfullmäktige ha fyra politiska fokusområden, varav ett är migration och sammanhållning. Redan nu kan partiet i ett valpaket offentliggöra tre av de mest betydelsefulla vallöftena på migrations- och sammanhållningsområdet som man kommer gå till val på. Förslagen i valpaketet är de följande tre:

 

  • – Verka för att Linköpings kommun ska undslippa följderna av bosättningslagen om att ta emot nyanlända invandrare. 

Linköpings kommun behöver en politisk omstart vad gäller migration och sammanhållning. För att kunna bestå som en socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbar kommun över tid krävs att det antal asylinvandrare med tillhörande anhöriga som bosätter sig i kommunen minimeras. Sverigedemokraterna vill vidta åtgärder för undslippa bosättningslagens följder om att ta emot nyanlända invandrare, bland annat genom att utöva påtryckningar gentemot regeringen med fokus på att kommunen saknar kapacitet att ta emot fler nyanlända invandrare. Linköpings kommun är redan en av Sveriges mest segregerade kommuner, och gränsen för hur många asylinvandrare med tillhörande anhöriga som kommunen kan ta emot är sedan länge nådd.

  • – Uppföra ett kommunalt återvandringscentrum. 

För att lösa problemen i Linköpings kommun orsakade av en havererad migrationspolitik krävs inte bara restriktiv migrationspolitik. Kommunen behöver också mycket tydligare fokus på frivillig återvandring krävs för att lyckas bryta den enorma segregation och utanförskap som råder. Kommunen behöver ge stöd och uppmuntran till människor som har hamnat i utanförskap och på olika sätt inte lyckats att anpassa sig till Sverige, att återvända till sina respektive hemländer. Sverigedemokraterna vill därför att Linköpings kommun uppför ett kommunalt återvandringscentrum som ska fungera på ett snarlikt sätt som de kommunala medborgarkontoren gör i dagsläget. Ett kommunalt återvandringscentrum ska bland annat arbeta med marknadsföring, rådgivning och information om hur man kan återvandra från Sverige, med fokus på människor som har hamnat i utanförskap och inte har anpassat sig till Sverige.

  • – Stoppa förturen till bostäder i kommunen för nyanlända invandrare. 

Att skapa gräddfiler för nyanlända invandrare för att lappa och laga de negativa konsekvenserna efter en havererad migrationspolitik är såväl omoraliskt som socialt ohållbart. I dagsläget står alla partier i Linköpings kommunfullmäktige, förutom Sverigedemokraterna, bakom ett system där nyanlända invandrare får gå före i bostadskön. Det kommunala bolaget AB Stångåstaden kvoterar bort lägenheter varje år till gruppen i fråga, vilket gör att bolagets kösystem i praktiken åsidosätts. Även gentemot privata aktörer driver kommunen i dagsläget en linje om att nyanlända invandrare ska prioriteras över andra grupper. Sverigedemokraterna menar att den nuvarande ordningen är fullkomligt oacceptabel och en ren diskriminering av människor som inte är nyanlända invandrare, och därför kommer vi att verka för att förändra Stångåstadens ägardirektiv så att förturs- och kvoteringssystem till bostäder för nyanlända invandrare motverkas.

 

Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

 

Jonas Andersson (SD), ordförande tillika förstanamn på valsedeln till kommunfullmäktige, kommenterar:

– Det valpaket som Sverigedemokraterna presenterar på området migration och sammanhållning innehåller tre betydelsefulla vallöften som kan få kommunen på rätt kurs igen efter många år av politiskt vanstyre utan ansvarstagande för kommande generationer. Sverigedemokraterna går till val på att sätta stopp för den mycket destruktiva migrations- och integrationspolitik som Koalition för Linköping står bakom. Linköpings kommun är i skriande behov av en politisk omstart i de här avgörande frågorna, och vi är det politiska alternativ som kan leverera omstarten.

 

För mer information kontakta:

Jonas Andersson, ordförande Sverigedemokraterna Linköping
013-20 70 53
jonas.andersson@sd.se