PRM: SD presenterar sitt budgetförslag för Linköpings kommun 2019 | Sverigedemokraterna i Linköping

PRM: SD presenterar sitt budgetförslag för Linköpings kommun 2019

PRESSMEDDELANDE
Sverigedemokraterna Linköping

2018-06-14

Sverigedemokraterna presenterade i dag torsdagen den 14 juni sitt förslag till budget för Linköpings kommun 2019. Omstart Linköping är namnet på förslaget som presenterades under en pressträff i Linköpings stadshus tidigare i dag med anledning av det kommande budgetbeslutet i Linköpings kommunfullmäktige den 19 juni.

I dag höll Sverigedemokraterna Linköping en pressträff i Linköpings stadshus kring sitt budgetförslag för Linköpings kommun 2019. Jonas Andersson, gruppledare i Linköpings kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna, presenterade förslaget inför pressen och övriga intresserade i Linköpings stadshus under torsdagsförmiddagen. Sverigedemokraternas budgetförslag är ett omfattande dokument som pekar ut hur en politisk omstart för Linköpings kommun kan ske såväl sett till hur de ekonomiska resurserna ska användas som sett till vilka värderingar som ska råda i kommunen. Budgetförslaget bygger inte bara vidare på dagens politiska situation i Linköpings kommun, utan det går till botten med onödiga utgifter, lägger fokus på kärnverksamheterna samt ställer om kommunen till sundare värderingar.

Bland de viktigaste satsningarna i förslaget återfinns en utökning av äldrenämndens ram med 57 miljoner kronor, vilket rent ekonomiskt innebär en mer än dubbelt så stor satsning på äldreomsorgen jämfört med den politiska majoriteten i Koalition för Linköpings budgetförslag. Satsningarna på äldreomsorgen vill Sverigedemokraterna bland annat lägga på ökad bemanning om 28 miljoner kronor och 10 miljoner kronor som avsätts för sänkta kostnader för de mest utsatta brukarna som mottar hemtjänst eller hemsjukvård. Även kommunens skolor får stora satsningar i Sverigedemokraternas budget i ekonomiska termer, vilket bland annat inkluderar 110 miljoner kronor i höjning av skolpengen för grund- och gymnasieskolan samt 21 miljoner kronor till personal- och kompetensförsörjning.

Trafik och stadsbyggnad är ett annat politiskt område som Sverigedemokraterna också satsar tydligt på i sitt budgetförslag, där ett av de centrala förslagen på området handlar om att investera 8 miljoner kronor i att återställa Hamngatan till att bli en dubbelfilig väg för all fordonstrafik. Vad gäller trygghet som politiskt område så får det också se stora satsningar i det sverigedemokratiska budgetförslaget, vilket bland annat inkluderar förslag om tiggeriförbud samt 14 miljoner kronor avsatta för att anställa fler väktare och skärpa kameraövervakningen i särskilt otrygga och brottsutsatta områden i kommunen. Sverigedemokraternas budgetförslag för 2019 innehåller många satsningar, och de ovan nämnda förslagen utgör centrala delar av dessa satsningar, om än inte alla satsningar. Utöver den rena fördelningen av ekonomiska resurser så lägger partiet även fram ett stort antal budgetuppdrag som täcker ett stort antal av kommunpolitikens områden. SD Linköpings förslag till budget för Linköpings kommun år 2019 återfinns här i sin helhet att ta del av.

 

Omstart Linköping - Sverigedemokraternas budgetförslag för Linköpings kommun 2019

Omstart Linköping – Sverigedemokraternas budgetförslag för Linköpings kommun 2019

 

Jonas Andersson (SD), gruppledare i kommunfullmäktige, kommenterar:

– Det budgetförslag som Sverigedemokraterna presenterar för 2019 skulle innebära en välbehövlig politisk omstart för Linköpings kommun om det genomfördes. Linköpings kommuninvånare förtjänar bättre än den politik som förs i dag. Det är hög tid att tänka om i grunden i kommunen, inte minst sett till hur frågor om migration och sammanhållning hanteras, för att säkra välfärd och trygghet för framtiden.

 

För mer information kontakta:

Jonas Andersson, gruppledare i kommunfullmäktige & ledamot i kommunstyrelsen
013-20 70 53
jonas.andersson@sd.se

alt.

Klas Ahlberg, ledamot i kommunfullmäktige & politisk sekreterare
013-20 70 38
klas.ahlberg@sd.se