PRM: SD presenterar trafik- och stadsbyggnadspolitiskt valpaket | Sverigedemokraterna i Linköping

PRM: SD presenterar trafik- och stadsbyggnadspolitiskt valpaket

PRESSMEDDELANDE
Sverigedemokraterna Linköping

2018-04-17

Sverigedemokraterna kommer i augusti månad att presentera ett fullständigt valmanifest, ett kontrakt gentemot väljarna, som partiet kommer att gå till val på i valet till Linköpings kommunfullmäktige den 9 september. Partiet släpper dock redan nu ett valpaket med tre centrala förslag som man kommer gå till val på gällande trafik och stadsbyggnad.

I augusti månad kommer Sverigedemokraterna att presentera sitt fullständiga valmanifest inför valet till Linköpings kommunfullmäktige den 9 september. Valmanifestet som har framarbetats under flera månader av partiets företrädare kommer att vara ett heltäckande dokument innehållandes de vallöften som partiet lovar att arbeta för att uppfylla efter valet. Sverigedemokraterna kommer att i valet till Linköpings kommunfullmäktige ha fyra politiska fokusområden, varav ett är trafik och stadsbyggnad. Redan nu kan partiet i ett valpaket offentliggöra tre av de mest betydelsefulla vallöftena på trafik- och stadsbyggnadssområdet som man kommer gå till val på. Förslagen i valpaketet är de följande tre:

 

  • – Förändra planer som påverkar trafiksituationen i Linköping för att skapa en bilvänligare kommun.

I åratal har såväl socialistiska som borgerliga politiska majoriteter i Linköpings kommunfullmäktige genomdrivit en politik som gör vardagen allt svårare för bilister. Sverigedemokraterna vill sätta stopp för den inslagna linjen, med hänsyn till alla de som behöver bilen i vardagen. För att Linköping ska bli en bilvänligare kommun behövs exempelvis innerstaden byggas inte bara för cyklister och fotgängare, utan även bilister behöver ges rimliga förutsättningar i trafiken. Ett annat exempel på hur kommunen ska bli mer bilvänlig handlar om att se över platser där vägar kan breddas för att möjliggöra att trafiken ska flyta på bättre vid högt tryck.

  • – Återställa Hamngatan till att bli en dubbelfilig väg för samtliga fordonstyper.

Sverigedemokraterna menar att det var ett stort misstag att Hamngatan i Linköping gjordes om från dubbelfilig väg till enkelfilig väg med specifik fil för buss, då förändringen har lett till ett högt tryck och långa köer i trafiken på platsen. Om Hamngatan återställs till att bli en dubbelfilig väg för samtliga fordonstyper så skulle trafiksituationen bli bättre i centrala Linköping, och på sikt kanske ännu bättre när ett nytt resecentrum byggs och trafikflöden då förändras omkring den aktuella platsen. Luftkvaliteten på Hamngatan som tidigare har varit ett problem vill Sverigedemokraterna arbeta för att förbättra, men det måste ske på annat sätt än att sabotera trafikflödet längs vägen som i dagsläget.

  • – Höja trafiksäkerheten längs vägar i kommunen genom exempelvis förbättrad skyltning och förbättrade varningssystem vid viadukter.

Bussolyckan vid viadukten vid Grenadjärgatan i Linköping förra året är ett tydligt exempel på varför det är angeläget att se över hur säkerheten kan förbättras i trafiken i kommunen. I kommunen finns det flera vägar med riskmoment som behöver förbättrad säkerhet, där bland annat varningssystem vid viadukter och förbättrad skyltning kan förhindra framtida olyckor och missöden i trafiken. Sverigedemokraterna ser exempelvis att skyltning till akutmottagningen vid Universitetssjukhuset i Linköping behöver komma på plats för den som åker med bil från Linköpings innerstad. Även förbättringar vad gäller vägunderhåll och snöröjning behöver kommunen satsa på.

 

Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

 

Jonas Andersson (SD), ordförande tillika förstanamn på valsedeln till kommunfullmäktige, kommenterar:

– Linköpings kommun behöver tänka om i grunden när det gäller satsningar på trafik och stadsbyggnad. Får vi vara med och bestämma efter valet kommer vi se till att ställa om kommunen till att underlätta för bilister i stället för att försvåra som i dagsläget. Sverigedemokraterna är det enda partiet i kommunfullmäktige som vågar vara bilvänligt på riktigt.

 

För mer information kontakta:

Jonas Andersson, ordförande Sverigedemokraterna Linköping
013-20 70 53
jonas.andersson@sd.se