PRM: SD presenterar trygghetspolitiskt valpaket | Sverigedemokraterna i Linköping

PRM: SD presenterar trygghetspolitiskt valpaket

PRESSMEDDELANDE
Sverigedemokraterna Linköping

2018-05-29

Sverigedemokraterna kommer i augusti månad att presentera ett fullständigt valmanifest, ett kontrakt gentemot väljarna, som partiet kommer att gå till val på i valet till Linköpings kommunfullmäktige den 9 september. Under våren har partiet löpande presenterat politiska förslag från de fyra fokusområden som man har inför valet till kommunfullmäktige. Nu släpps det sista valpaketet av de fyra, ett paket som består av tre centrala förslag som partiet kommer gå till val på gällande trygghetsområdet.

I augusti månad kommer Sverigedemokraterna att presentera sitt fullständiga valmanifest inför valet till Linköpings kommunfullmäktige den 9 september. Valmanifestet som har framarbetats under flera månader av partiets företrädare kommer att vara ett heltäckande dokument innehållandes de vallöften som partiet lovar att arbeta för att uppfylla efter valet. Sverigedemokraterna kommer att i valet till Linköpings kommunfullmäktige ha fyra politiska fokusområden, varav ett är trygghetsfrågor. Redan nu kan partiet i ett valpaket offentliggöra tre av de mest betydelsefulla vallöftena på trygghetsområdet som man kommer gå till val på. Förslagen i valpaketet är de följande tre:

 

  • – Förbjuda hitrest tiggeri samt införa nolltolerans mot illegala bosättningar. 

Linköpings kommun har i många år haft problem med hitrest tiggeri från utlandet till följd av att det finns fri rörlighet mellan Sverige och länder i Europa som exempelvis Rumänien. Det hitresta tiggeriet i Sverige är i många fall organiserat, och har också i flera fall visat sig hänga ihop med brottslighet. I varje fall är det hitresta tiggeriet inte något som Linköpings kommun bör acceptera eller har ansvar för, varför ett förbud eller motsvarande är rätt väg att gå. Upprepade gånger har hitresta tiggare som vistas i Linköpings kommun upprättar olika former av illegala bosättningar som påminner om kåkstäder och blir till sanitära olägenheter, vilket är något som kommunen med kraft bör bekämpa.

  • – Införa fler patrullerande ordningsvakter/trygghetsväktare och övervakningskameror på otrygga platser i kommunen. 

Sverigedemokraterna vill på nationell nivå se stora förändringar vad gäller Polismyndigheten, bland annat vad rör att förbättra polisers arbetsmiljö och befogenheter. Som ett komplement till det polisiära arbete som i dagsläget inte räcker till, bör Linköpings kommun satsa mer på patrullerande ordningsvakter/trygghetsväktare och övervakningskameror i delar av kommunen som är särskilt otrygga eller brottsutsatta. En sådan satsning kan bidra till att motverka brott och att skipa rättvisa.

  • – Tillgängliggöra brottsstatistik för allmänheten gällande stads- och kommundelar via en interaktiv karta.

Linköpings kommuninvånare förtjänar att ges en tydligare bild av hur brottsligheten ser ut i olika stads- och kommundelar. Att tillgängliggöra brottsstatistik för olika delar av kommunen via ett slags interaktiv karta kan bidra till att kommuninvånarna ges en bättre bild av hur brottsligheten faktiskt ser ut i kommunen. På så sätt kan kommuninvånarna ges ett bättre underlag än i dagsläget när det gäller att fatta kloka och rationella beslut i hur man ska förhålla sig på olika sätt till olika delar av kommunen.

 

Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

 

Jonas Andersson (SD), ordförande tillika förstanamn på valsedeln till kommunfullmäktige, kommenterar:

– Behovet av skärpningar när det gäller trygghetssituationen i Linköping hänger mycket samman med den svängdörrspolitik på migrationsområdet som flera andra partier i kommunen i praktiken står bakom. Sverigedemokraternas förslag för krafttag på trygghetsområdet i kombination med de förslag vi har i övrigt, inte minst på migrationsområdet, kommer att kunna ställa om Linköping till att bli en betydligt tryggare kommun i framtiden.

 

För mer information kontakta:

Jonas Andersson, ordförande Sverigedemokraterna Linköping
013-20 70 53
jonas.andersson@sd.se