PRM Sverigedemokraterna presenterar budgetförslag för Linköpings kommun 2020 | Sverigedemokraterna i Linköping

PRM Sverigedemokraterna presenterar budgetförslag för Linköpings kommun 2020

PRESSMEDDELANDE
Sverigedemokraterna Linköping

2019-05-20

Sverigedemokraterna Linköping presenterar idag vårt förslag till budget för Linköpings kommun 2020. Vi lyfter flygstaden Linköping presenterades på en pressträff och kommer att vara Sverigedemokraternas förslag till budget som fastslås i kommunfullmäktige den 28:e maj 2019.

Sverigedemokraterna Linköping höll en pressträff och presenterade vårt förslag till budget för Linköping 2020. Budgeten är ett omfattande arbete och det innehåller många satsningar på flera olika områden där valmanifestet från 2018 är grunden för arbetet. Sverigedemokraterna vill lyfta Linköping till nya nivåer där flyget är en del i utvecklingen som skett i Linköping sedan ett antal decennier sedan. Vår vision är att lyfta bort Linköpings kommun från att vara en av de mest segregerade kommunerna för vi har inte tid med sociala experiment utan vår politik behövs för att lyfta Linköping till nya nivåer.

Vår största satsning sker inom äldreområdet där riktade satsningar sker mot att kunna anställa mer personal är viktigast men även att de arbetande får en lägre belastning samt att det inte ska vara delade turer inom vården. Bortsett mer personal vill Sverigedemokraterna minska kostnaderna inom området där riktade satsningar främst ska underlätta för fattigpensionärer som i dagsläget har små marginaler. Ytterligare en satsning inom området som är ytterst viktigt är ett pilotprojekt för kostnadsfria bussresor för pensionärer vilket beräknas kosta kommunen 24 miljoner kronor men som underlättar både i trafiken likväl som många pensionärer får lägre kostnader för transporter.

Skolan är och kommer vara ett prioriterat område där årets stora nyhet är obligatorisk språkförskola för barn mellan 3-5 år som inte har möjlighet att få språkkunskaper hemifrån. Detta är en långsiktigt satsning som gynnar skolan när eleverna börjar skolan med högre kunskaper i svenska vilket på lång sikt kan ha stora positiva effekter. Det viktigaste är att skolan lär ut kunskaper som sedan kan komma till nytta för eleverna när de går ut skolan till arbete eller högre utbildningar. Utan fullgod utbildning är förutsättningarna klart sämre att lyckas senare i livet så det är ett absolut måste att skolan levererar goda kunskaper.

Trygghetsfrågor är viktigt för oss sverigedemokrater och vi satsar många miljoner på ökad bevakning av väktare, ordningsvakter samt övervakningskameror. Utöver rent fysisk bevakning vill vi genomföra en utredning och kartläggning av religiös extremism där vi vill få fram en handlingsplan för att få bort den från Linköpings kommun. Tiggeriförbud är en fråga där vi inte kommer att ändra oss utan vi kommer fortsatt att kräva ett förbud mot tiggeri där det hitresta tiggeriet är det största problemet då denna form för med sig andra problem i form av nedskräpning och brottslighet. Utöver dessa satsningar vill vi förbättra underhållet på vägar samt förbättra vägnätet för att göra det lättare att komma fram med bil i staden där parkering flera kilometer från dit folk behöver komma till inte är en acceptabel lösning. Folk måste kunna förflytta sig inom kommunen oavsett om man bor centralt eller på landsbygden. För oss ekonomisk återhållsamhet viktigt där vi inte anser att kommunen ska ta ut högre medel från skattebetalarna är vi måste vilket innebär att vi kan sänka skatten med 5 öre tack vare återhållsamhet inom migrations- och integrationsområdet. Detta kommer alla skattebetalare till gagn och visar att det går att förena god välfärd samtidigt som att kommunen inte tar ut mer än vad vi faktiskt behöver. Dessa och många andra satsningar kan ni hitta i vår budget som ni finner här.

Vi lyfter flygstaden Linköping – Sverigedemokraterna Linköpings förslag till budget 2020

 

Sverigedemokraterna Linköpings förslag till budget 2020 är ett politiskt lyft som kommer kommunens skattebetalare till gagn. Vi prioriterar välfärd och god ekonomisk hushållning över att slösa skattebetalarnas pengar på onödig migration.

För mer information kontakta:

Chris Dahlqvist, politisk sekreterare
chris.dahlqvist.sd.se

alt.

Jörgen Ring, vice Gruppledare
jorgen.ring@sd.se