PRM: Viktiga beslut fattade under SD Linköpings årsmöte och valkonferens 2018 | Sverigedemokraterna i Linköping

PRM: Viktiga beslut fattade under SD Linköpings årsmöte och valkonferens 2018

PRESSMEDDELANDE
Sverigedemokraterna Linköping

2018-01-27

Sverigedemokraterna Linköping har i dag lördagen den 27 januari hållit årsmöte och valkonferens för 2018 i Linköpings stadshus, där en rad viktiga beslut har fattats kring kommunföreningens framtid. Bland annat har ny styrelse valts för kommunföreningen under årsmötet, och valkonferensen har fastställt ordningen bland kandidaterna på valsedeln inför höstens val till Linköpings kommunfullmäktige.

I dag lördagen den 27 januari har Sverigedemokraterna Linköping hållit årsmöte och valkonferens i Linköpings stadshus. Under dagen har därför en rad betydande beslut fattats rörande kommunföreningens framtid. Årsmötet gick till att börja med igenom ärenden kopplade till det gångna verksamhetsåret så som verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen. Därefter så valde årsmötet också styrelse, valberedning, revision samt ombud till distriktsårsmötet. Sverigedemokraterna Linköpings styrelse för verksamhetsåret 2018 ser ut enligt följande:

 

Jonas Andersson, ordförande (omval)

Jane Ericsson, vice ordförande (omval, tidigare ledamot)

Jörgen Ring, andre vice ordförande (omval, tidigare ledamot)

Klas Ahlberg, ledamot (omval)
Christer Johansson, ledamot (omval)
Chris Dahlqvist, ledamot (omval)
Camilla Bekkhus, ledamot (nyval)

Hans Ericson, suppleant (omval)
Patrik Westlund, suppleant (nyval)
Torsten Svärdström, suppleant (nyval)
Christian Nilsson, suppleant (nyval)

 

Med anledning av att det är valår 2018, så höll Sverigedemokraterna Linköping i samband med årsmötet också valkonferens, där fastställandet av valsedel till val till Linköpings kommunfullmäktige skedde. Sverigedemokraterna har totalt 34 stycken kandidater som ställer upp på valsedeln till valet till Linköpings kommunfullmäktige i höst. Årsmötet har fastställt de tolv första kandidaterna på valsedeln, medan resterande kandidaters position på valsedeln har delegerats till styrelsen att besluta om i dialog med kandidaterna. De tolv första kandidaterna på valsedeln är följande:

 

 1. 1. Jonas Andersson, 28, Vasastaden
 2. 2. Jane Ericsson, 74, Linghem
 3. 3. Klas Ahlberg, 37, Hjulsbro
 4. 4. Christer Johansson, 64, Innerstaden
 5. 5. Chris Dahlqvist, 23, Ånestad
 6. 6. Jörgen Ring, 54, Nykil
 7. 7. Camilla Bekkhus, 55, Ullstämma
 8. 8. Torsten Svärdström, 68, Malmslätt
 9. 9. Johan Pettersson, 55, Vasastaden
 10. 10. Gunnar Franzén, 67, Lambohov
 11. 11. Christian Nilsson, 34, Ulrika
 12. 12. Patrik Westlund, 45, Sturefors

Anm.: Kandidaternas ålder är åldern på valdagen den 9 september.

 

Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

Jonas Andersson (SD), Foto: Oskar Lüren

 

Jonas Andersson (SD), omvald ordförande tillika förstanamn på valsedeln till kommunfullmäktige, kommenterar:

– Jag är mycket tacksam och stolt över det förtroende som jag har fått av årsmötet, och jag kommer att göra allt i min makt för att förvalta det efter bästa förmåga när vi nu går in i valrörelse. Med en stark politisk grund att stå på som har utvecklats under vår tid i Linköpingspolitiken, och med många kompetenta kandidater som ställer upp, så är jag övertygad om att vi kommer att gå starkt framåt i höstens val till kommunfullmäktige.

 

För mer information kontakta:

Jonas Andersson, ordförande
013-20 70 53
jonas.andersson@sd.se