SD Linköping offentliggör valmanifest, valfolder med mera | Sverigedemokraterna i Linköping

SD Linköping offentliggör valmanifest, valfolder med mera

Augusti månad är nu här, och dagens datum är det exakt en månad kvar till valdagen den 9 september. Det innebär att stora delar av Sverigedemokraterna Linköpings valrörelse redan är i full gång. Från och med lördagen den 11 augusti kommer Sverigedemokraterna Linköpings valstuga finnas på plats på Trädgårdstorget i centrala Linköping, vilket innebär att partiet kommer att kampanja och träffa väljarna varje dag från och med lördagen den 11 augusti fram till valdagen. Utöver det så kommer partiet att fram till valdagen bedriva en omfattande kampanj även via sociala medier, postutskick, affischering med mera.

Under gårdagen den 8 augusti offentliggjordes Sverigedemokraterna Linköpings kompletta valmanifest inför valet till Linköpings kommunfullmäktige dem 9 september.

Sverigedemokraternas valmanifest inför valet till Linköpings kommunfullmäktige 2018, som går under namnet Omstart Linköpingåterfinns här i sin helhet. De inledande orden i manifestet summerar på vilken grund manifestet läggs fram:

 

Sverigedemokraterna står redo att axla politiskt ansvar efter valet till Linköpings kommunfullmäktige den 9 september. Under två mandatperioder har vi funnits på plats i kommunfullmäktige och i praktiken varit det enda oppositionspartiet i flera avgörande frågor. Vi är det politiska alternativ i Linköpings kommun som av egen kraft kan slå hål på den förlegade blockpolitiken och tvinga fram en nödvändig politisk omstart. Alla politiska frågor är viktiga för SD att påverka i Linköpingspolitiken, men inför höstens val till kommunfullmäktige är våra fyra utpekade fokusområden dessa:

 

– Trygghet
– Migration och sammanhållning
– Pensionärer och äldreomsorg
– Trafik och stadsbyggnad

 

Fokusområdena har valts sett till att vi ser dem som de allra mest avgörande att satsa på sett till de stora problem som kommunen står inför. I SD Linköpings valmanifest 2018 kan du ta del av vår syn på de olika områden som kommunpolitiken berör samt vad vi lovar väljarna att arbeta för kopplat till varje område. För att få en uppfattning om hur vi vill finansiera de vallöften som kräver ekonomiska medel för att kunna förverkligas är de budgetförslag som SD har presenterat för Linköpings kommun bra riktmärken att förhålla sig till.

Rösta på SD i valet till Linköpings kommunfullmäktige den 9 september!

 

En mer kortfattad version av valmanifestet återfinns också i form av den valfolder som Sverigedemokraterna har tagit fram inför valet i kommunen, där fokus läggs på de fyra fokusområden som partiet går till val på. Valfoldern återfinns här.

 

Rösta på Sverigedemokraterna i valet den 9 september!

 

Omstart Linköping – namnet som givits Sverigedemokraternas valmanifest och valfolder

Omstart Linköping – namnet som givits Sverigedemokraternas valmanifest och valfolder

 

För mer information och kontakt:

Jonas Andersson, ordförande Sverigedemokraterna Linköping
013-20 70 53
jonas.andersson@sd.se