SD Linköpings aktiviteter under januari-april 2018 | Sverigedemokraterna i Linköping

SD Linköpings aktiviteter under januari-april 2018

Under de första månaderna under 2018 (januari-april) har mycket skett vad gäller SD Linköping. Många viktiga aktiviteter har hållits hittills under året i kommunföreningen, varför inte allt kan listas upp, men här följer en summering i varje fall:

  • – Torsdagen den 18 januari anordnades ett möte med fokus på politikframtagande för alla medlemmar i SD Linköping som hittills har valt att ställa upp som kandidater i valet till Linköpings kommunfullmäktige nästa år. Mötet leddes av Jonas Andersson, gruppledare i kommunfullmäktige för partiet.
  • – Lördagen den 27 januari höll SD Linköpings årsmöte och valkonferens, där bland annat ny styrelse valdes och valsedel fastställdes inför årets val till Linköpings kommunfullmäktige.
  • – Torsdagen den 15 februari och torsdagen den 8 mars anordnades de två sista mötena med fokus på politikframtagande, för alla medlemmar i SD Linköping som hittills har valt att ställa upp som kandidater i valet till Linköpings kommunfullmäktige nästa år. Mötena leddes återigen av Jonas Andersson, gruppledare i kommunfullmäktige för partiet.
  • – Måndagen den 13 mars höll SD Linköping det första öppet hus-mötet för året i partilokalen inne i stan, som traditionen bjuder att göra den andra måndagen i månaden.
  • – Måndagen den 16 april höll SD Linköping ytterligare ett trevligt öppet hus-möte i partilokalen inne i stan, vilket blev det mest välbesökta öppet hus-mötet hittills i kommunföreningens historia.
  • – Torsdagen den 19 april anordnade SD Linköping en flygbladsutdelning i Ekholmen där hela 1 200 flygblad om vad SD vill göra i Linköpingspolitiken delades ut direkt till hushåll i området av kommunföreningens aktivister.
  • – Fredagen den 20 april deltog Jonas Andersson för SD Linköpings räkning under ett evenemang på The Box Hotel i Linköping, anordnat av Företagarna Linköping. Företrädare för alla partier som finns representerade i Linköpings kommunfullmäktige fanns på plats under mötet för att debattera företagarfrågor.

 

För mer information och kontakt:

Jonas Andersson, ordförande Sverigedemokraterna Linköping
013-20 70 53
jonas.andersson@sd.se

 

Öppet hus i SD Linköpings partilokal den 16 april.

Öppet hus i SD Linköpings partilokal den 16 april.

Jonas Andersson talar under evenemanget anordnat av Företagarna Linköping den 20 april.

Jonas Andersson talar under evenemanget anordnat av Företagarna Linköping den 20 april.

Kampanjmöte på Trädgårdstorget den 28 april.

Kampanjmöte på Trädgårdstorget den 28 april.