Styrelsen | Sverigedemokraterna i Linköping

Styrelsen

Kommunföreningsstyrelsen

 

Sverigedemokraterna Linköping höll årsmöte den 26 januari 2019 och valde en styrelse bestående av:

Jonas Andersson
Ordförande Sverigedemokraterna Linköping

E-post: jonas.andersson@sd.se

Jane Ericsson
Vice ordförande Sverigedemokraterna Linköping

E-post: jane.ericsson@sd.se

Jörgen Ring
Andre vice ordförande Sverigedemokraterna Linköping

E-post: jorgen.ring@sd.se

Christer Johansson
Kassör Sverigedemokraterna Linköping

E-post: k.a.christer.johansson@sd.se

Chris Dahlqvist
Sekreterare Sverigedemokraterna Linköping

E-post: chris.dahlqvist@sd.se

Patrik Westlund
Ledamot Sverigedemokraterna Linköping

E-post: patrik.westlund@sd.se

Torsten Svärdström
Ledamot Sverigedemokraterna Linköping

E-post: torsten.svardstrom@sd.se

Hans Ericson
Förste suppleant Sverigedemokraterna Linköping

Christian Nilsson
Andre suppleant Sverigedemokraterna Linköping

E-post: christian.nilsson@sd.se

Anders Sköld
Tredje suppleant Sverigedemokraterna Linköping

Anette Runo
Fjärde suppleant Sverigedemokraterna Linköping