Styrelsen | Sverigedemokraterna i Linköping

Styrelsen

Kommunföreningsstyrelsen

 

Vid Sverigedemokraterna Linköpings årsmöte den 26 januari 2019 valdes för verksamhetsåret en ny kommunföreningsstyrelse bestående av åtta ledamöter (inklusive ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande) och fyra suppleanter.

 

Kommunföreningsstyrelsen består av:

Jonas Andersson
Ordförande Sverigedemokraterna Linköping

E-post: jonas.andersson@sd.se

Jane Ericsson
Vice ordförande Sverigedemokraterna Linköping

E-post: jane.ericsson@sd.se

Jörgen Ring
Andre vice ordförande Sverigedemokraterna Linköping

E-post: jorgen.ring@sd.se

Christer Johansson
Kassör Sverigedemokraterna Linköping

E-post: k.a.christer.johansson@sd.se

Chris Dahlqvist
Sekreterare Sverigedemokraterna Linköping

E-post: chris.dahlqvist@sd.se

Patrik Westlund
Ledamot Sverigedemokraterna Linköping

E-post: patrik.westlund@sd.se

Torsten Svärdström
Ledamot Sverigedemokraterna Linköping

E-post: torsten.svardstrom@sd.se

Hans Ericson
Förste suppleant Sverigedemokraterna Linköping

Christian Nilsson
Andre suppleant Sverigedemokraterna Linköping

E-post: christian.nilsson@sd.se

Anders Sköld
Tredje suppleant Sverigedemokraterna Linköping

Anette Runo
Fjärde suppleant Sverigedemokraterna Linköping