Sverigedemokraterna Linköpings utveckling av det kulturpolitiska programmet i Linköpings kommun | Sverigedemokraterna i Linköping

Sverigedemokraterna Linköpings utveckling av det kulturpolitiska programmet i Linköpings kommun

Den 23:e april fastslogs det kulturpolitiska programmet av kommunfullmäktige i Linköpings kommun. I stort är det ett program som inte tar stora politiska ståndpunkter utan mer förklarar olika former av kulturella uttryck. Det stora felet i det av Alliansen föreslagna programmet är främst utgångspunkten där programmet är främst riktat mot nutid och framtid utan att ta hänsyn till vår gemensamma kulturella historia. Det kan tyckas vara en mindre förändring men det är en större skillnad mot vad de flesta tänker på. Vad vore Sverige utan vår historia? Vad betyder kultur om vi inte tar hänsyn till den kultur vi har och kommer ifrån? Finns det fler historiska misstag som vi ska återkomma till i framtiden? Utan historia är vi som nation rotlösa och detta synsätt är helt rådande inom övriga partier där globalistiska åtaganden inte vill att vi ska ha något eget att hänvisa till. Historielösheten visar på ett tydligt sätt hur övriga partier vill förändra Sverige från att ha en sammanhållande nationell identitet till att bli ett globalistiskt multikulturellt samhälle med vitt skilda kulturer som riskerar att slita sönder det sammanhållande kit som den traditionella svenska kulturen har varit.

Detta är inte något som Sverigedemokraterna Linköping kan skriva under utan vi vill att Linköping istället ska beakta vår kulturella identitet samt arbeta mer för att skapa sammanhållande kulturella sammanhang där vår nationella stolthet står i centrum. Det är inte en fråga om att Sverige är världens bästa land utan att vi gemensamt ska göra det till den bästa platsen i världen för oss svenska medborgare.