Val 2018 | Sverigedemokraterna i Linköping

Val 2018

Sverigedemokraternas valmanifest inför valet till Linköpings kommunfullmäktige 2018, som går under namnet Omstart Linköpingåterfinns här i sin helhet. De inledande orden i manifestet summerar på vilken grund manifestet läggs fram:

 

Sverigedemokraterna står redo att axla politiskt ansvar efter valet till Linköpings kommunfullmäktige den 9 september. Under två mandatperioder har vi funnits på plats i kommunfullmäktige och i praktiken varit det enda oppositionspartiet i flera avgörande frågor. Vi är det politiska alternativ i Linköpings kommun som av egen kraft kan slå hål på den förlegade blockpolitiken och tvinga fram en nödvändig politisk omstart. Alla politiska frågor är viktiga för SD att påverka i Linköpingspolitiken, men inför höstens val till kommunfullmäktige är våra fyra utpekade fokusområden dessa:

 

– Trygghet
– Migration och sammanhållning
– Pensionärer och äldreomsorg
– Trafik och stadsbyggnad

 

Fokusområdena har valts sett till att vi ser dem som de allra mest avgörande att satsa på sett till de stora problem som kommunen står inför. I SD Linköpings valmanifest 2018 kan du ta del av vår syn på de olika områden som kommunpolitiken berör samt vad vi lovar väljarna att arbeta för kopplat till varje område. För att få en uppfattning om hur vi vill finansiera de vallöften som kräver ekonomiska medel för att kunna förverkligas är de budgetförslag som SD har presenterat för Linköpings kommun bra riktmärken att förhålla sig till.

Rösta på SD i valet till Linköpings kommunfullmäktige den 9 september!

 

En mer kortfattad version av valmanifestet återfinns också i form av den valfolder som Sverigedemokraterna har tagit fram inför valet i kommunen, där fokus läggs på de fyra fokusområden som partiet går till val på. Valfoldern återfinns här.

 

Omstart Linköping – namnet som givits Sverigedemokraternas valmanifest och valfolder

Omstart Linköping – namnet som givits Sverigedemokraternas valmanifest och valfolder

Sverigedemokraterna kom för första gången in som parti i Linköpings kommunfullmäktige vid valet 2010. Sedan dess har partiet växt sig starkare och starkare såväl sett till det politiska innehållet som sett till organisationen bakom politiken. Inför valet 2018 så ställer Sverigedemokraterna upp med 33 stycken kandidater på valsedeln till Linköpings kommunfullmäktige. Laguppställningen vad gäller kandidater på valsedeln innefattar personer med olika ålder, kön och yrkes- och utbildningsbakgrund samt så finns en god geografisk spridning sett till var i kommunen kandidaterna är bosatta.

Länk till Sverigedemokraternas valsedel för valet till Linköpings kommunfullmäktige finns på Valmyndighetens hemsida för den som är intresserad: https://data.val.se/val/val2018/valsedlar/K/kommun/05/80/valsedlar.html#id0110

Här följer kandidaterna för Sverigedemokraterna gällande valet till Linköpings kommunfullmäktige, i enlighet med valsedeln:

 

 1. 1. Jonas Andersson, 28, gruppledare, Vasastaden
 2. 2. Jane Ericsson, 74, pensionerad sjuksköterska, Linghem
 3. 3. Klas Ahlberg, 37, civilekonom, Hjulsbro
 4. 4. Christer Johansson, 64, posttjänsteman, Innerstaden
 5. 5. Chris Dahlqvist, 23, svetsare, Ånestad
 6. 6. Jörgen Ring, 54, företagare, Nykil
 7. 7. Camilla Bekkhus, 55, bussförare, Ullstämma
 8. 8. Torsten Svärdström, 68, officer, Malmslätt
 9. 9. Johan Pettersson, 55, företagare, Vasastaden
 10. 10. Gunnar Franzén, 67, bussförare, Lambohov
 11. 11. Christian Nilsson, 34, tekniker, Ulrika
 12. 12. Patrik Westlund, 45, IT-företagare, Sturefors
 13. 13. Sonny Persson, 31, föreläsare, Skäggetorp
 14. 14. Hans Ericson, 73, bilmekaniker, Tallboda
 15. 15. Frida Espenrud, 25, kundtjänstmedarbetare, Ramshäll
 16. 16. Conny Daun, 31, lokalvårdare, Gottfridsberg
 17. 17. Peter Andersson, 36, civilingenjör, Linghem
 18. 18. Johan Fritz, 37, lantbrukare, Ulrika
 19. 19. Mats Hallström, 60, transportledare, T1
 20. 20. Erik Thuresson, 42, systemtekniker, Ryd
 21. 21. Tommy Uttke, 68, bussförare, Skäggetorp
 22. 22. Jonas Andersson, 41, administratör, Innerstaden
 23. 23. Bo Eloff, 48, ekonom, Ekängen
 24. 24. Ronny Svensson, 64, pensionerad företagare, Vasastaden
 25. 25. Gerry Hersberg, 58, miljöarbetare, Ekholmen
 26. 26. Jan Andersson, 57, chaufför, Vasastaden
 27. 27. Patrik Lind, 49, bilmekaniker, Gottfridsberg
 28. 28. Erik Söderlund, 65, pensionär, Tannefors
 29. 29. Pethra Johansson, 50, ekonom, Ljungsbro
 30. 30. Tommy Johansson, 67, bilmekaniker, Ekholmen
 31. 31. Camilla Härkönen, 37, personlig assistent, Vreta Kloster
 32. 32. Jan Vallentinsson, 46, bilmekaniker, Ljungsbro
 33. 33. Eva Norberg, 62, personlig assistent, Ljungsbro