Vår politik | Sverigedemokraterna i Linköping

Vår politik

Nedan kan du ta del av politiska förslag från Sverigedemokraterna Linköping, som berör Linköpings kommunfullmäktige. Här kommer vi fortlöpande att lägga upp allt ifrån större och omfattande dokument som valmanifest och budgetar, till de mer enkla i form av bl.a. motioner och interpellationer.

Partimaterial – digitalt format

”Nystart Linköping” – åttasidig folder <—– länk

 

Valmanifest för val till Linköpings kommunfullmäktige år 2014

Linköping ska byggas med trygghet och tradition! <—– länk

   
Budget för Linköpings kommun år 2018

Tryggad välfärd i Linköping! <—– länk

 

Tilläggsbudget för styrelser och nämnder år 2016

Tilläggsbudget för styrelser och nämnder år 2016 <—– länk

 

Motioner till Linköpings kommunfullmäktige mandatperioden år 2014-2018

Tillägg i de lokala ordningsföreskrifterna för att minska tiggeriet – inlämnad 2015-03-18

Stopp för förtur och kvotering av bostäder till nyanlända invandrare – inlämnad 2016-04-21

Placering efter partitillhörighet av ledamöter i kommunfullmäktige  inlämnad 2016-09-16

Utred hur gruppen illegala invandrare påverkar kommunens ekonomi – inlämnad 2016-10-13

Konstsnö i populära pulkabackar – inlämnad 2016-12-08

Stärk luciafirandet som tradition i kommunen – inlämnad 2016-12-13

Kostnadsfria halkskydd för äldre kommuninvånare – inlämnad 2017-03-23

Hantering av vuxna ensamkommande migranter – inlämnad 2017-09-22

Återuppbygg schweizeribyggnaden i trädgårdsföreningen – inlämnad 2017-09-28

Avveckla kommunens Fairtrade-engagemang – inlämnad 2017-10-10

Uppmuntran och stöd till traditionella skolavslutningar i kyrkan – inlämnad 2018-01-25

Förtydligad vägskyltning till universitetssjukhusets akutmottagning – inlämnad 2018-02-02

 

Interpellationer till Linköpings kommunfullmäktige mandatperioden år 2014-2018

Situationen med hitresta tiggande EU-migranter i kommunen – inlämnad 2015-06-05

Hur tänker Koalition för Linköping om förtur till bostäder i kommunen? – inlämnad 2016-02-25

Situationen i Örtomta med anledning av boendet för ensakommande flyktingbarn – inlämnad 2016-02-25

Garnisonsmuseets framtid – inlämnad 2016-05-13

Hur ska fler elever ta examen från gymnasieskolan inom tre år? – inlämnad 2017-03-21

Trygghetssituationen under Linköpings Stadsfest – inlämnad 2017-03-24

Vilka värderingar normaliserar Linköpings kommun egentligen? – inlämnad 2017-09-07

 

Enkla frågor till Linköpings kommunfullmäktige mandatperioden år 2014-2018

SAAB Arena samt övriga utpekade evakueringsboenden och evakueringsplatser för nyinvandrade – inlämnad 2015-10-28

Ryttartorpets framtid – inlämnad 2016-05-31

Hur blir det med byggandet av Sveriges största moské i Linköping? – inlämnad 2017-06-22

Ska Linköpings kommun stödja verksamhet för illegala invandrare? – inlämnad 2017-09-25

Problematisk trafiksituation i Harvestad – inlämnad 2017-10-03