Vår politik | Sverigedemokraterna i Linköping

Vår politik

Nedan kan du ta del av politiska förslag från Sverigedemokraterna Linköping, som berör Linköpings kommunfullmäktige. Här kommer vi fortlöpande att lägga upp allt ifrån större och omfattande dokument som valmanifest och budgetar, till de mer enkla i form av bl.a. motioner och interpellationer.

 

Valmanifest inför valet till Linköpings kommunfullmäktige 2018

Omstart Linköping – Valmanifest 2018 <—– länk

 

Valfolder 2018 – digitalt format

Omstart Linköping – åttasidig folder <—– länk

 

Budgetförslag för Linköpings kommun 2019

Omstart Linköping – Sverigedemokraternas budgetförslag för Linköpings kommun 2019 <—– länk

 

Motioner till Linköpings kommunfullmäktige mandatperioden 2014–2018

Tillägg i de lokala ordningsföreskrifterna för att minska tiggeriet – inlämnad 2015-03-18

Stopp för förtur och kvotering av bostäder till nyanlända invandrare – inlämnad 2016-04-21

Placering efter partitillhörighet av ledamöter i kommunfullmäktige inlämnad 2016-09-16

Utred hur gruppen illegala invandrare påverkar kommunens ekonomi – inlämnad 2016-10-13

Konstsnö i populära pulkabackar – inlämnad 2016-12-08

Stärk luciafirandet som tradition i kommunen – inlämnad 2016-12-13

Kostnadsfria halkskydd för äldre kommuninvånare – inlämnad 2017-03-23

Hantering av vuxna ensamkommande migranter – inlämnad 2017-09-22

Återuppbygg schweizeribyggnaden i trädgårdsföreningen – inlämnad 2017-09-28

Avveckla kommunens Fairtrade-engagemang – inlämnad 2017-10-10

Uppmuntran och stöd till traditionella skolavslutningar i kyrkan – inlämnad 2018-01-25

Förtydligad vägskyltning till universitetssjukhusets akutmottagning  inlämnad 2018-02-02

Kartlägg människohandel bland hitresta tiggare – inlämnad 2018-02-21

Förbättrade varningssystem vid viadukter – inlämnad 2018-02-27

 

Interpellationer till Linköpings kommunfullmäktige mandatperioden 2014–2018

Situationen med hitresta tiggande EU-migranter i kommunen – inlämnad 2015-06-05

Hur tänker Koalition för Linköping om förtur till bostäder i kommunen? – inlämnad 2016-02-25

Situationen i Örtomta med anledning av boendet för ensakommande flyktingbarn – inlämnad 2016-02-25

Garnisonsmuseets framtid – inlämnad 2016-05-13

Hur ska fler elever ta examen från gymnasieskolan inom tre år? – inlämnad 2017-03-21

Trygghetssituationen under Linköpings Stadsfest – inlämnad 2017-03-24

Vilka värderingar normaliserar Linköpings kommun egentligen? – inlämnad 2017-09-07

 

Enkla frågor till Linköpings kommunfullmäktige mandatperioden 2014–2018

SAAB Arena samt övriga utpekade evakueringsboenden och evakueringsplatser för nyinvandrade – inlämnad 2015-10-28

Ryttartorpets framtid – inlämnad 2016-05-31

Hur blir det med byggandet av Sveriges största moské i Linköping? – inlämnad 2017-06-22

Ska Linköpings kommun stödja verksamhet för illegala invandrare? – inlämnad 2017-09-25

Problematisk trafiksituation i Harvestad – inlämnad 2017-10-03